fbpx

Budżet 2017 – zmiany w przyszłym roku dla rodzin

Pierwsze zajęcia w Cobh
2016-09-27
Wielojęzyczny e-katalog usług dla nadużywających narkotyków i alkoholu w Cork i Kerry
2016-10-24
Show all

Budżet 2017 – zmiany w przyszłym roku dla rodzin

Zmiany budżetowe 2017 ogłoszone we wtorek, 11 października 2016 r. na posiedzeniu sejmowym obejmują między innymi wzrost świadczeń socjalnych o €5 tygodniowo od marca, zwięszkszenie bonusu świątecznego, obniżenie podatku Universal Social Charge czy nawet wzrost płacy minalnej do €9.25 za godzinę. Przedstawiamy skrót poniżej dotyczący głownie rodzin.

Płatności Opieki Społecznej (Social Welfare)
Podstawowa stawka płatności
W tym płatność dla samotnych rodziców, dodatek dla osób przejściowo poszukujących pracy, zasiłek dla osób bezrobotnych, zasiłek dla opiekunów i innych.
Dotyczy to też programów zatrudnienia, takich jak CE, TÚS i Rural Social Scheme.
Proporcjonalne zwiększenie wypłat tygodniowych dla zakwalifikowanych osób dorosłych będzie obowiązywać od marca 2017 roku (w odniesieniu do odbiorców pełnych płatności).
Wzrost tygodniowy wynosi 5€.
______________________________
Płatność dla samotnych rodziców & osób przejściowo poszukujących pracy
Dla osób pracujących, kwota nie brana pod uwage w tygodniowych dochodach wzrośnie z 90€ do 110€ od stycznia 2017. Oznacza to, że pierwsze 110€ zarobków będą ignorowane, a połowa z pozostałej części zysku będzie oceniana w celu nadania nowej oceny płatności dla samotnych rodziców lub osób przejściowo poszukujących pracy. W połączeniu z podstawowym wzrostem płatności o 5€, powinno to skutkować wzrostem o 15€ za tydzień dla odbiorców OFP i JST.
Kwota ignorowana w tygodniowych dochodach wzrosła o 20€ za tydzień
______________________________
Dodatek na dziecko
Obecna stopa pozostaje na poziomie 140€ miesięcznie.
Bez zmian.
______________________________
Płatności wtórne
Dodatek opałowy
Obecnie wynosi 22.50€ na tydzień.
Bez zmian.
______________________________
Wykształcenie
Dodatek na powrót do edukacji
(Ponowne) prowadzenie dodatku na roczny koszt wykształcenia dla wszystkich rodziców otrzymujących zasiłek za powrót do wykształcenia.
500€ na roczny koszt wykształcenia.
Zasiłek za powrót do wykształcenia wzrośnie o 5€ tygodniowo.
______________________________
Posiłki szkolne
Finansowanie posiłków szkolnych zostało zwiększona tak, że dodatkowe 50.000 dzieci może korzystać, dalsze szczegóły jeszcze zostaną odebrane.
Rozszerzenie programu.
______________________________
Dodatek na odzież i obuwie na powrót do szkoły
Należny dodatek dla każdego kwalifikującego się dziecka w wieku 4-11 wynosi 100€. Należny dodatek dla każdego kwalifikującego się dziecka w wieku 12-22 wynosi 200€.
Bez zmian.
______________________________
Praca
Dodatek dla rodzin o niskich dochodach FIS
Stawka dochodów na gospodarzenie domem pozostanie na poziomie 2016, bez zmian w dodatkowo kwalifikujących godzinach.
Bez zmian.
______________________________
Podatek dochodowy, PRSI i uniwersalna opłata społeczna
Działalność gospodarcza – Wzrost podatku dochodowego do 950€.
Zmiany w działalnościach samodzielnych.
USC – Trzy najniższe zespoły każda obniżona o 0,5%, a zespół 18,668€ podniesiony do 18,772€ od 1 stycznia.
Zmiany USC.
______________________________
Dodatek za powrót do działalności własnej
Proporcjonalny wzrost o 5€ do dodatku za powrót do działalności , teraz dostępnego dla osób poszukujących pracy które podejmują sie samozatrudnienia już po 9 miesiącach, w porównaniu do dawniejszych 12 miesięcy.
Proporcjonalny wzrost 5€ i rozszerzone.
______________________________
Płaca minimalna
Wzrośnie z 9,15€ na 9,25€ za godzinę.
Wzrost o 10 centów za godzine.
______________________________
Mieszkanie
Płatność dodatek mieszkaniowy HAP
HAP – Dodatkowe 105 000 000€ (220% wzrost) w pomocy płatności mieszkaniowej (HAP), aby pomieścić dodatkowe 15.000 gospodarstw domowych i łącznie ponad 21,000 wnioskodawców o wynajęte socjalne zakwaterowania.
Dalsze szczegóły jeszcze zostaną odebrane.
Zwiększenie alokacji.
______________________________
Inne
Opieka nad dzieckiem
Nowość – nowy system, schemat jednolitej przystępnej opieki, rozpocznie się we wrześniu 2017. Zapewni to dotacje sprawdzonych środków, na podstawie dochodów rodziców, dla dzieci w wieku od sześciu miesięcy do 15 lat, oraz dotacje uniwersalnye dla wszystkich dzieci w wieku od sześciu miesięcy do 3 lat, które są pod opieką zarejestrowanych przez Tusla ośrodków opieki/opiekunów.
Gospodarstwa domowe zarabiające do 47.500€ zysk netto będą mogły skorzystać z tej dotowanej opieki nad dziećmi. Najwyższy poziom dofinansowania będą przekazywane osobom o niższych dochodach, około 8000€ w roku, w oparciu o w tygodniu maksymalna 40-godzinna opieke nad dziećmi.
Schemat jednolitej przystępnej opieki został wprowadzony.
______________________________
Schemat ECCE
ECCE – Odbędzie sie poszerzenie programu w opiece i edukacji wczesnego dzieciństwa (ECCE) stosującego się do wszystkich dzieci w wieku od trzech lat do chwili rozpoczęcia nauki.
Schemat ECCE rozszerzony.
______________________________
Karta medyczna
Karta medyczna będzie dostępna dla wszystkich dzieci, które otrzymują zasiłek na opiekę domową. Opłaty za recepty niezmienione dla osób w wieku poniżej 69.
Kwalifikowalność rozszerzona.
______________________________
Bonus Świąteczny
Premia Świąteczna zostanie wypłacona w grudniu 2017 dla długoterminowych odbiorców pomocy społecznej (15 miesiące i więcej) w wysokości 85% ich płatności; dotyczy to samotnych rodziców, osób przejściowo poszukujących pracy, osób bezrobotnych, dywidendy rodzinnej za powrót do pracy, zasiłku dla pielęgnujących, dodatku z tytułu niepełnosprawności, Emerytury dla wdowy/wdowca/osób pozostalych. Dotyczy to również programów zatrudnienia i edukacji, takich jak CE, JobBridge, Back to Work Enterprise Allowance, Back to Education Allowance, VTOS itp.
10% Wzrostu.
Tłumaczenie: Magda Kawka
Fotografia (KBC)