fbpx
Walne Zebranie członków Together-Razem
2016-06-23
Audyt za rok 2015
2016-10-29

Podczas Walnego Zebrania Członków Together-Razem w dniu 22 czerwca 2016 zatwierdzono raport roczny z zadań wykonanych w roku 2015.
Z raportu wynika, iż mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej  Centrum Together-Razem nadal dostarcza swoje serwisy w czterech głównych obszarach:  doradztwa, wsparcia terapeutycznego, edukacji i integracji. W roku 2015 udało się wesprzeć bezpośrednio 1163 osoby,
Raport można pobrać poniżej.