Walne Zebranie członków Together-Razem
2016-06-23
Przerwa wakacyjna – komunikat
2016-06-28
Show all

Staże w Radzie Miasta Dublina

Działasz społecznie lub politycznie? Interesujesz się lokalnymi sprawami? Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w mieście, w którym mieszkasz? Jesteś ciekawy, jak pracuje irlandzkich samorząd? Planujesz ścieżkę kariery w irlandzkiej instytucji państwowej lub pragniesz budować kontakty, które mogą Ci pomóc w przyszłej pracy zawodowej lub społecznej? Chcesz kandydować do samorządu lokalnego? Dołącz do programu stażowego dla liderów polonijnych w Irlandii i rozpocznij współpracę z Radą Miasta Dublina.

Właśnie rozpoczęła się rekrutacja do pilotażowego programu stażowego dla Polaków w Irlandii, w ramach którego od września do grudnia 2016 roku Polacy będą mieli możliwość współpracować z radą miasta w Dublinie, aby lepiej poznać pracę radnych i razem podejmować działania mające służyć rozwiązywaniu lokalnych problemów i poprawie życia w mieście. „Zrekrutowani do projektu uczestnicy będą współpracować z lokalnymi radnymi, uczestniczyć w podejmowanych przez nich działaniach i konsultacjach, brać udział w posiedzeniach rady miasta oraz spotkaniach miejskich komisji roboczych” mówi Agnieszka Wieczorkowska z Forum Polonia. „Ten pilotażowy projekt stażowy powstał na podstawie naszych doświadczeń z lat 2013-2014 w prowadzeniu społecznej kampanii pn. „Jesteś u siebie. Zagłosuj”, podczas której informowaliśmy Polaków w Irlandii o prawie do głosowania w wyborach lokalnych oraz możliwości kandydowania na stanowiska radnych. Chcielibyśmy, aby Polacy bliżej współpracowali z lokalnymi władzami, poznali bliżej pracę radnych i wspólnie podejmowali działania mające służyć poprawie sytuacji w ich mieście” dodaje.
Stażyści wraz z radnymi będą uczestniczyć w lokalnych przedsięwzięciach i imprezach oraz współpracować w lokalnych projektach, podczas których nie tylko będą budować swoją sieć kontaktów, rozwijać kompetencje i wiedzę na temat pracy irlandzkiego rządu na poziomie generalnym i lokalnym, ale także będą mieć okazję budować swoją ścieżkę kariery w publicznej instytucji. Jak twierdzi Joe O’Briena z Immigrant Council of Ireland „staże dają możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia i obserwacji codziennej pracy irlandzkiego samorządu. Polskie społeczeństwo w Irlandii, jako najliczniejsza mniejszość narodowa żyjąca na zielonej wyspie, powinna skorzystać z tej możliwości teraz. W nadchodzących wyborach samorządowych powinniśmy mieć polskich kandydatów, a następnie polskich radnych w Irlandii. Ten projekt to pierwszy krok, aby to osiągnąć”.
Jak informują organizatorzy, zasady współpracy stażystów z radnymi będą indywidualnie i elastycznie uzgadniane tak, aby współpraca była korzystna dla obu zainteresowanych stron. Zaś drobne wydatki stażystów związane z podróżami i spotkaniami będą pokrywane z comiesięcznego kieszonkowego uczestników projektu.
Dodatkowo stażyści będą mieć możliwość uczestniczenia w szkoleniach mających wzmocnić ich kompetencje liderskie m.in. w obszarze wystąpień publicznych i pracy z mediami, budowania networkingu.
Chcesz wziąć udział w stażu?
Kandydaci mogą już przesyłać swoje CV w j. angielskim wraz z uzasadnieniem, dlaczego chcieliby w nim uczestniczyć (maksymalnie 300 słów) na adres e-mail: dccinterns@forumpolonia.org
Termin nadsyłania aplikacji mija w niedzielę, 10 lipca br. Zaś rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się we wtorek, 19 lipca w Dublinie. Staże rozpoczną się 5 września br., wraz z powakacyjnym posiedzeniem radymi miasta w Dublinie.
Staże i szkolenia są organizowane przez Forum Polonię w Irlandii, Instytut Spraw Publicznych
w Warszawie oraz Immigrant Council of Ireland, w ramach projektu realizowanego ze środków finansowych Komisji Europejskiej oraz współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.forumpolonia.org/lokalni-liderzy
English