fbpx

Walne Zebranie członków Together-Razem

Z wizytą u Lorda Mayora w Cork
2016-06-23
Staże w Radzie Miasta Dublina
2016-06-24
Show all

Walne Zebranie członków Together-Razem

W dniu 22 czerwca 2016 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Together-Razem. Zgodnie z procedurami  wszyscy członkowie mieli uprawnienia do mianowania nowych dyrektorów Together-Razem oraz zgłaszania wniosków. W wyniku odbytych głosowań dokonano reelekcji dyrektorów, których kadencja kończyła się w tym roku oraz dokonano wyboru dwóch nowych dyrektorów.

Jeden z nich to Pan Cian Moriarity to nowy prawnik współpracujący z organizacją od grudnia 2015 i od tego czasu piastował funkcje shadow-director. Cian na codzień pracuje w znanej kancelarii adwokackiej Fachtna O’Driscoll, jest również dyrektorem w Cork Centre of Independent Living. Do Zarządu dołączył tez niezależny radny z rejonu, w któym działa Together-Razem, edukator, zaangażowany w działalnoścć szkół Pan Mick Finn. Z zasiadania w Zarządzie zrezygnowała Pani Lillian O’Sullivan z powodu ograniczeń czasowych, jednakże Together-Razem nadal  będzie współpracowac z kancelarią Pani O’Sullivan. Obecny skład Board of Directors to: Katarzyna Gołębiowska, Brendan Dempsey, Katarzyna Walkowska, Josephine McCarthy, Cian Moriarity,  Bożena Cierlik, Mick Finn i  Wojciech Białek.  W trakcie zebrania zaadoptowany został raport roczny za rok 2015 oraz przedstawione sprawozdanie finansowe zaudytowane przez niezależną firmę audytorską, która nie ma żadnych zastrzeżeń do finansów organizacji. Dokonano również zatwierdzenia audytora na rok 2016/2017, a także powołano nowe subkomitety do usprawnienia pracy Board of Directors.  Raport roczny za rok 2015 oraz pełny raport z audytu finansowego zgodnie ze zwyczajem Together-Razem i zgodnie z zasadami transparentności dla organizacji przestrzegających zasad Governance Code zostanie wkrótce opublikowany na stronie www.together-razem.org w zakładce Dokumenty Organizacji. Z raportu wynika, iż mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej  Centrum Together-Razem nadal dostarcza swoje serwisy w czterech głównych obszarach:  doradztwa, wsparcia terapeutycznego, edukacji i integracji. W roku 2015 udało się wesprzeć bezpośrednio 1163 konkretnych osób. Podsumowywując 5 lat pracy Together-Razem to zgodnie z raportem 5723 osoby otrzymały różną formę pomocy począwszy od wsparcia językowego, lekcji angielskiego, poprzez porade socjalną czy terapeutyczną. Do tego wykonanych zostało dla tych wszystkich osób 9477 interwencji( a więc telefonów, listów, emaili, kontaktów) zliczanych corocznie dzięki komputerowej rejestracji każdego klienta. W tym miejscu podziękowania należą się pracownikom Centrum i wolontariuszom Together-Razem, którzy ciągle stanowią o sile organizacji i jej niesamowitemu rozwojowi. Wolontariusze są nadal poszukiwani więc warto zaglądać na strone Together-Razem do zakładki Kariera i zaangażowac się w wolontariat, który w Irlandii ma ogromne znaczenie i dzięki, któremu spora liczba wolontariuszy znalazła pracę w swoich zawodach. Jak co roku Walne Zebranie kończy się wyborem Wolontariusza Roku, podczas którego nominowani w poszczególnych kwartałach są wybierani przez wszystkich podczas tego najważniejszego zebrania w roku. Tytuł Wolontariusz Roku 2015  głosami obecnych otrzymała Pani Patrycja Lentowszczyk-Cichocka za swój wkład w polską kulturę i przede wszystkim za zaangażowanie w powstanie i rozwój polonijnej szkoły dla dzieci – Akademii Razem. Akademia Razem to szkoła dla dzieci polskich w Cork, działająca w odróżnieniu do innych placówek w ciągu tygodnia i posiada darmowego logopedę, dobra lokalizację kroki od Together-Razem i parking w samym Centrum miasta. Akademii Razem rekrutuje uczniów do szkoły, a Pani Patrycja wkłada całe swoje serce, aby szkoła działała jak najlepiej – więcej informacji o szkole na stronie www.together-razem.org w zakłądce Akadamia Razem. Na zdjęciau Pani Patrycja otrzymuje dyplom i nagrodę z rąk Pani Katarzyny Gołębiowskiej. Na koniec zebrania wszyscy zaapelowali, aby trzymać mocno kciuki za mecz Irlandii z Włochami, że odniosło to skutek  i Irlandia obok Polski odniosła historyczny awans do 1/8 finału.