fbpx

Program Dalszego Zdrowienia w Poradni U-Clinic

Gratulacje dla nowego ministra ds. integracji
2016-05-27
Dziękujemy biegnącym dla Together w maratonie w Cork
2016-06-07
Show all

Program Dalszego Zdrowienia w Poradni U-Clinic

Poradnia Terapii Uzależnień ,,U-Clinic’’ przy Centrum Together-Razem zaprasza do  uczestnictwa w Programie Dalszego Zdrowienia dla osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych i hazardu,  które utrzymują abstynencję oraz ukończyły program podstawowy dla osób uzależnionych w poradniach leczenia uzależnień lub w ośrodkach stacjonarnych w Polsce lub w Irlandii.

Jeśli zatem masz za sobą podstawowy etap terapii, pragniesz  pogłębiać swoją wiedzę i  praktyczne umiejętności niezbędne do satysfakcjonującego, trzeźwego życia oraz chcesz poszerzyć swoje kompetencje w zakresie asertywności,  rozpoznawania oraz zdrowego reagowania w sytuacji nawrotu choroby,  a także radzenia sobie z emocjami i trudnymi życiowymi sytuacjami – ta grupa jest dla Ciebie.
Program Dalszego Zdrowienia składający się z terapii indywidualnej i grupowej i obejmować będzie pracę nad zwiększaniem poczucia koherencji we wszystkich obszarach życia osoby uzależnionej, na radzeniu sobie ze stresem, złością, wstydem, poczuciem winy. Osoba uzależniona będzie miała możliwości przyjrzeć się procesom zachodzącym w jej wnętrzu wraz z rozwojem i rehabilitacja oraz budować realistyczny obraz siebie.  W ramach terapii trening relaksacji oraz dodatkowo aurikuloterapia ( relaksacyjna akupunktura ucha).
Terapie prowadzić będą Wojciech Białek – akredytowany w Irlandii terapeuta uzależnień Addiction Counsellors of Ireland (http://www.addictioncounsellors.ie/members), Katarzyna Walkowska- terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji.
Warunkiem kwalifikacji  do  grupy jest  odbycie wcześniejszej konsultacji kwalifikującej do grupy. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel 0894998610 do dnia 1 września 2016.
Koszt miesięczny udziału w grupie terapeutycznej to €60 – €80 w zależności od liczby uczestników.
Planowany termin rozpoczęcia grupy to 11 września 2016, godz 17.00 a zakończenie to czerwiec 2017.
Spotkania odbywać sie będa raz w tygodniu  w niedzielę o godz. 17.00 do godziny 19.00.
Ilość miejsc ograniczona!
Szczegółowe informacje pod w/w nr telefonu.