fbpx

Komunikat Zarządu Centrum Together-Razem

Polacy angażują się w powszechny spis ludności Irlandii w niedzielę 24 tego kwietnia 2016.
2016-04-20
Cykl warsztatów dla kobiet z CESCA zakończony
2016-04-21
Show all

Komunikat Zarządu Centrum Together-Razem

Szanowni Państwo,
W dniu 17 kwietnia 2016 odbyło się specjalne posiedzenie Zarządu Centrum Together-Razem, dotyczące niezależnej od nas redukcji środków finansowych, przeznaczonych na realizację podstawowych zadań organizacji.
W lutym b.r., decyzją Komisji Konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wśród projektów zarekomendowanych do dofinansowania w roku 2016, zabrakło projektów Fundacji Semper Polonia, które w ramach re-grantingu Centrum Together-Razem realizowało przez ostatnie 3 lata. Tym samym zostaliśmy pozbawieni  wsparcia finansowego na pełną realizację swoich programów, w tym głównego projektu tj.  Poradni Prawno-Socjalnej.

W piśmie skierowanym do Prezydium Senatu w marcu, odwołując się od tej decyzji,  Zarząd Together-Razem wskazywał na konieczność kontynuacji projektu, ze względu na wzrastającą liczbę osób korzystających z serwisów oraz fakt, iż liczba problemów i ich złożoność nie ulega zmianie. Niezbędna zatem jest kontynuacja działań w ramach programów, mających na celu walkę z marginalizacją i wykluczeniem społecznym Polaków na emigracji.  Podkreślaliśmy, że zapobiec temu zjawisku można poprzez  dostarczanie poradnictwa prawnego i psychologicznego oraz wspieranie działań, mających na celu zwiększenie prestiżu Polonii, a także kształtowanie w ten sposób pozytywnego wizerunku naszego kraju za granicą .
Niestety, jak czytamy w odpowiedzi , która otrzymaliśmy z  Kancelarii Senatu  w dniu 18 marca b.r.,   (..) “decyzje Prezydium Senatu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Prezydium Senatu nie uzasadnia swoich decyzji.”
W związku z powyższym,  Zarząd Centrum Together-Razem stoi przed trudną decyzją  o  redukcji części serwisów, które wymagają wsparcia finansowego  oraz wprowadzenia nowych form finansowania, umożliwiających realizację podstawowych zadań  w roku 2016/2017.
Aby przetrwać ten trudny okres, w planach na najbliższe miesiące jest wprowadzenie akcji fundaraisingowych, nowych form subskrybcyjnych, wprowadzenie programu patronackiego dla firm, uzyskanie wsparcia od radnych miasta Cork, zmiany opłat za serwisy psychoterapeutyczne, wprowadzenie opłat za dodatkowe projekty i wszelkie inne działania, zgodne ze statutem oraz prawem dla Charities w Irlandii.
Mimo decyzji Kancelarii Senatu z ogromną nadzieją patrzymy na możliwości, jakie niesie ze sobą powrót do tradycji Senatu, jako instytucji bezpośrednio opiekującej się Polonią w wymiarze merytorycznym i finansowym wierząc, iż w roku 2017 projekty realizowane przez Together-Razem zostaną dofinansowane.
W tym miejscu pragniemy podkreślić, iż dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymaliśmy od naszej placówki konsularnej w Dublinie w roku 2016, projekt Poradni Socjalno Prwanej będzie realizowany nadal, mimo iż otrzymane środki nie pokrywają go w całości. Wymiar projektu będzie zredukowany do możliwości finansowych.
Nowy harmonogram pracy Poradni Socjalnej obowiązujący od dnia 20 kwietnia 2016.
Porady socjalne odbywać się będą wg poniższego planu:
Poniedziałki od godziny 10.00 do 12.00
Czwartki od godziny 10 do 12.00
Piątki od 12.00 do 14.00
Porady Prawnika irlandzkiego:
Wtorki od godziny 16.30 -18.00
Przypominamy, iż do Poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
W tym miejscu Zarząd Together-Razem pragnie prosić wszystkie osoby, oczekujące na umówione wizyty dłużej niż zazwyczaj o wyrozumiałość, oraz pragniemy prosić wszystkich korzystających z serwisów o wpłaty darowizn za uzyskane porady.
Wspomagając organizację wzmacniacie Państwo Polonię w Cork i w Irlandii.
Informujemy, iż o ile w ramach Poradni Prawno-Socjalnej porady socjalne oraz porady prawne pozostają bezpłatne i oparte jedynie na dobrowolnych darowiznach, o tyle za wszystkie dodatkowe usługi np. tłumaczeniowe, działania w terenie, przygotowywanie dodatkowych pism, praca poza godzinami przyjęć Poradni, kopiowanie, drukowanie, pobieramy opłaty na działalność statutową organizacji.