fbpx

Wspólnie dla Polaków poza granicami kraju – w Warszawie powstały zręby projektu Europejskiej Platformy Wsparcia Migrantów w UE

Otwarty Dzień Rejestracji wyborczej w urzędzie miasta w Cork
2016-02-09
Wrażenia po spektaklu “Czerwony Kapturek”
2016-02-16
Show all

Wspólnie dla Polaków poza granicami kraju – w Warszawie powstały zręby projektu Europejskiej Platformy Wsparcia Migrantów w UE

Z Paryża, Berlina, Londynu, Cork, Edynburga i wielu innych miast europejskich przybyli do Warszawy pracownicy polskich organizacji socjalnych, aby pracować nad stworzeniem Europejskiej Platformy Wsparcia Migrantów w UE
W dniach 5-7 lutego 2016 w Warszawie pod egidą Departamentu Współpracy z Polonia i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ) oraz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska spotkali się przedstawiciele 14 organizacji polonijnych z dziesięciu krajów Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w formie warsztatów roboczych pod tytułem „Razem z Erasmusem – warsztaty dla organizacji wspierających migrantów zarobkowych w Europie”.
Celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy nad szerokim paneuropejskim projektem, którego realizacja ma doprowadzić do podniesienia poziomu wiedzy na temat sytuacji życiowej migrantów zarobkowych w Europie, profesjonalizacji działań w zakresie zarządzania organizacją, public relations, czy tworzenia serwisów doradczych, zdobywania funduszy na działalność oraz umożliwi sprawniejszą wymianę informacji o sytuacji polskich migrantów zarobkowych pomiędzy poszczególnymi krajami.
Obecni podczas spotkania Pan Romuald Łanczkowski, Dyrektor Biura Polonii w Senacie oraz Pan Jacek Junosza-Kisielewski Dyrektor DWPPG MSZ podkreślali gotowość instytucji polskich do wspierania inicjatyw współpracy organizacji polonijnych na płaszczyźnie europejskiej i z wykorzystaniem programów edukacyjnych takich jak Erasmus Plus. Również pani Iwona Borowska-Popławska, Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska potwierdziła gotowość tej organizacji do wspierania pan-europejskiego projektu: „Cieszę się, że Wspólnota Polska będzie mogła zaangażować się w tworzący się projekt i wesprzeć swoim doświadczeniem działania obecnych na spotkaniu organizacji polonijnych”.
W czasie spotkania uczestnicy pracowali nad przygotowaniem wniosku do programu Unii Europejskiej Erasmus Plus w ramach działania Strategiczne Partnerstwa i Wymiany Dobrych Praktyk. Projekt został zaplanowany na 2 lata i składa się z bloków tematycznych, które mają być realizowane w formie wizyt studyjnych, warsztatów, seminariów i konferencji. Warsztaty poprowadził trener Jarosław Zarychta. Wzięła w nich udział również Pani Bożena Retelewska Pierwszy Radca w DWPPG MSZ odpowiedzialna za współpracę z Europą Zachodnią.
Przedstawienie działalności, problemów i sposobów działania zaproszonych organizacji podczas pierwszego dnia ukazało z jak wielkim potencjałem do wzajemnego przekazywania doświadczeń mamy do czynienia.  Prezentacje wskazywały na wysoki profesjonalizm, różnorodność działań, znajomość struktur lokalnych, objętość prac i dynamizm każdej z organizacji.
Drugiego dnia dyskutowano na temat kształtu projektu. Pomysłom, przykładom, inicjatywom nie było końca. Rozmowy głośne, pasjonujące i informujące skończyły się późno w nocy. Trzeciego dnia projekt zaczął się krystalizować i uczestnicy rozpoczęli pisanie wniosku.
Aktywnie uczestniczący Radosław Wiśniewski ze Stowarzyszenia Parabole w Paryżu spotkania, zaznaczył, że jednym z głównych celów tego rodzaju działań jest spojrzenie na potrzeby i los współczesnego obywatela Europy, przemieszczającego się z kraju do kraju: „To, co łączy te pozarządowe organizacje to CZŁOWIEK, który w pewnym momencie swojego życia znalazł się w kraju przyjacielskim, ale w pewnym sensie mu bardzo obcym, bez znajomości języka, funkcjonowania instytucji lokalnych, przysługujących mu praw, jego obowiązków, zwyczajów, … Ten oto CZŁOWIEK, bardzo często Polak, ale nie tylko, szuka wsparcia i nasze organizacje mu to oferują.  Drugi spójnik to PASJA. Ludzie należący do naszych organizacji robią to, bo chcą to robić, chcą pomagać drugiemu człowiekowi.”
Dr Kamila Schöll-Mazurek z Polskiej Rady Społecznej w Berlinie podkreślała potrzebę jego realizacji z perspektywy makro: „Polacy w dobie transnacjonalizacji przemieszczają się już nie tylko pomiędzy Polską a jednym krajem europejskim, lecz korzystając z europejskiej swobody przepływu osób podróżują pomiędzy różnymi krajami europejskimi. Nie są w stanie znać zasad panujących w każdym z tych krajów i często staja w obliczu problemów socjalnych wynikających z tej nieznajomości. Jak na takie nowe wyzwania jesteśmy, jako organizacje polskie w Europie za mało usieciowieni, aby wymieniać się informacjami o sytuacji naszych odbiorców w innych krajach. Poza tym, realizacja projektu może rozwiązać odwieczną potrzebę podnoszenia kompetencji członków tych organizacji”.
Warsztaty trwały trzy dni. W niedzielę, po ustaleniu harmonogramu działań uczestnicy wrócili do Berlina, Cork, Paryża, Brukseli, Wiednia, Oslo i Londynu.
Przed nimi wiele pracy związanej z przygotowaniem wniosku do 31 marca 2016 roku. Z uwagi na ograniczone zasoby nie wszystkie organizacje w Europie mogły wziąć udział w spotkaniu. Jeśli jednak interesuje Państwa współpraca w ramach tego interesującego projektu prosimy o kontakt z organizacjami partnerskimi w danym kraju. Wierzymy, że wspólnie stworzymy Platformę Wsparcia Migrantów w UE.
Organizacje obecne na spotkaniu:
Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Polska
Together-Razem Centre – Irlandia
Association Parabole – Francja
Polnischer Sozialrat – Niemcy
Communities Advice Centre Ltd – Wielka Brytania
Signpost to Polish Success – Wielka Brytania/Anglia
Casa Polonia en Getafe – Hiszpania
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Pomocy – Niemcy
Solidaritet Norge – Norwegia
Polish Psychologists’ Association – Wielka Brytania
SOS Bruksela Asbl – Belgia
Polskie Centrum Pomocy Rodzinie – Wielka Brytania/Szkocja
IBZ Wiedeń – Austria
Data Spotkania: 5,6,7 lutego 2016
Miejsce – Warszawa