fbpx

Ankieta łamanie praw pracowniczych

Kampania “Podaruj dziecku swój język ojczysty”
2015-11-24
Christmas Party 2015
2015-12-05
Show all

Ankieta łamanie praw pracowniczych

“Testowanie obywatelstwa UE: Od przypadków łamania praw pracy do wzmocnienia systemu praw pracowniczych” tak w wolnym tłumaczeniu nazywa się projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Europa dla Obywateli. W ramach tego projektu w Czechach, Rumunii, Włoszech na Litwie i w Niemczech, a także u nas w Irlandii zbieramy dane o naruszeniach pracowniczych migrantów zarobkowych po to, aby odpowiedzieć na pytania: jak pracownicy migrujący w ramach Unii Europejskiej postrzegają bycie częścią wspólnoty europejskiej, a więc jak posiadanie „obywatelstwa europejskiego” wpływa na pracę zawodową migrantów zarobkowych w różnych częściach Europy i na ich mobilność.  Wg wstępnych już badań, które trwają od stycznia 2015 głównym partnerom w projekcie udało się już ustalić, że pojawiają się istotne różnice w przestrzeganiu praw pracy w ramach EU. Mimo iż wszyscy pracownicy w ramach EU powinni posiadać takie same prawa pracownicze w wielu przypadkach nie jest to respektowane i realizowane. Równe zasady i warunki zatrudnienia są szczególnie niewypełniane w zawodach nisko płatnych i u pracowników niewykwalifikowanych, które to stanowiska w dużej mierze są zajmowane właśnie przez naszych Rodaków. W pracy Centrum Together-Razem spotykamy się z osobami, które opisują jak często ich prawa pracownicze są łamane, opisują jak trudne jest dochodzenie swoich praw przed instytucjami w Irlandii i jak bardzo negatywnie wpływa to na ich sytuację życiową.
W ramach tych badań prosimy wszystkich tych Polaków, których prawa pracownicze podczas pracy w Irlandii były łamane, aby podzielili się swoimi doświadczeniami za pośrednictwem ankiety dostępnej pod tym linkiem http://goo.gl/forms/zfTLcky40C
Ankieta nie zabierze Tobie więcej niż 5 minut, a może wpłynąć na przygotowanie zaleceń i zasad, które zostaną przekazane do decydentów, aby poprawić sytuację migrantów pracujących w ramach w EU w tym m in z Polski.
Następnie, wyselekcjonowane z ankiet osoby w oparciu o branże pracy i wg zakresu i rangi złamanych praw pracowniczych zostaną zaproszeni do naszej grupy fokusowej, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2015, podczas której porozmawiamy szczegółowo o przypadkach łamania praw pracowniczych w gronie expertów, popatrzmy również na rozwiązania, aby przekazać rekomendacje do partnerów projektu, a następnie wypracowane wnioski do instytucji europejskich.
Osoby, które wyselekcjonujemy i zaprosimy na spotkanie opowiedzą o swoich doświadczeniach otrzymają wynagrodzenie w formie vouchera w wysokości €40. Będzie to dla nich też doskonała okazja, aby uzyskać poradę od specjalistów prawa pracy i zasięgnąć ich opinii i rad.
Bardzo prosimy wszystkich, którzy doświadczali łamania prawa pracy w Irlandii o wypełnienie tej krótkiej ankiety.
Project: “Testing EU citizenship as “labour citizenship”: from cases of labour rights violations to a strengthened labour-rights regime”
The project is financed by the European Commission grant in the Europe for Citizens programme. The information on this web page does not reflect opinion of the EACEA Agency nor the European Commission and those accept no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.