fbpx

Kampania “Podaruj dziecku swój język ojczysty”

Gazetka szkolna Akademii Razem
2015-11-21
Ankieta łamanie praw pracowniczych
2015-12-03
Show all

Kampania “Podaruj dziecku swój język ojczysty”

Jeszcze 30 temu panowało ogólne przekonanie, że dwujęzyczność hamuje rozwój językowy i intelektualny dziecka. Dziś, po latach badań prowadzonych na całym świecie, środowisko naukowe jest przekonane, że zdecydowanie tak nie jest i próbuje z tym przekazem dotrzeć do rodziców, nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia. By również środowisko polskiej emigracji przekonać o prawdziwej wartości dwujęzyczności, z inicjatywy Stowarzyszenia Promocji Języka Polskiego za Granicą (APPLA), przy wsparciu akademii nauk i uniwersytetów w całej Europie, organizacji polonijnych, polskich placówek dyplomatycznych i MSZ, zorganizowana została międzynarodowa kampania „Podaruj dziecku swój język ojczysty”. Prowadzona jest ona w 11 krajach Europy: Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.

Kampania skierowana jest do rodziców polskiego pochodzenia i nauczycieli poza granicami Polski. Jej zadaniem jest promocja dwujęzyczności i nauki języka polskiego poprzez popularazycję wiedzy na temat korzyści płynących z faktu posiadania dwóch języków oraz udzielanie rzetelnych, wspartych badaniami naukowymi informacji.
W ramach kampanii przygotowana została strona internetowa www.podarujdzieckujezyk.org, na której znaleźć można ciekawostki ze świata nauki, poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” i sekcję poświęconą nauce języka polskiego za granicą. Kampania ma również swój profil na Facebooku: www.facebook.com/podarujdzieckujezyk , a w przygotowaniu są materiały wideo.
Drukowane wersje ulotek, plakatów i broszur rozwiezione zostały do Ambasad i Konsulatów RP we wszystkich krajach objętych kampanią. Będą tam przekazywane organizacjom polonijnym i rozdawane wraz z paszportami dla dzieci. Na terenie Irlandii dystrybucję materiałów wspiera również Together-Razem.
Kampanię we wszystkich krajach wspierają polskie placówki dyplomatyczne, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego oraz liczne organizacje polonijne i centra badań nad dwujęzycznością przy uniwersytetach w Cambridge, Ulsterze, Amsterdamie, Utrechcie, Nantes, Barcelonie, Wiedniu, Konstancji, Mediolanie, Trento i Tromsø. Łącznie w całej Europie patronat nad kampanię objęło prawie 50 prestiżowych instytucji i organizacji. Na terenie Irlandii patronat nad kampanią objęły Ambasada RP w Dublinie, Polska Macierz Szkolna w Irlandii, Ulster Centre on Multilingualism przy Uniwersytecie w Ulster i Towarzystwo Irlandzko-Polskie.