fbpx

Monitorowanie emigracji w Europie

Aktywni seniorzy w Cork działają
2015-09-23
Wybory parlamentarne 2015
2015-10-13
Show all

Monitorowanie emigracji w Europie

Już od 2009 roku organizacje polonijne zrzeszone wokół Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych  przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych organizują w całej Europie konferencję “Monitor Emigracji” mające na celu monitorowanie zjawiska emigracji w Europie.

Od wielu lat trwa ekonomiczna migracja Polaków w krajach Unii Europejskiej, która nasiliła się znacznie po roku 2004 i akcesji Polski do Uni Europejskiej. Zarówno władze polskie, jak i władze krajów zamieszkania oraz organizacje polonijne monitorują najnowsze zjawisko migracji i próbują wesprzeć potrzebujących migrantów w aspekcie zarówno socjalno-społecznym jak i politycznym. Problematyka godziwego zatrudnienia, zabezpieczenia socjalnego, wzmacniania środowisk polonijnych oraz  powrotu do kraju są wyzwaniem zarówno dla polskich placówek konsularnych, wszystkich organizacji polonijnych, organizacji zrzeszonych w EUWP oraz nowopowstających pozarządowych struktur najnowszej emigracji.

W tym roku w dniach 2-4 października Rada Polonii Belgijskiej razem z EUWP oraz Ambasadą RP w Brukseli  przygotowała konferencję z  tematem przewodnim: “Społeczeństwo obywatelskie Europy – Aktywność społeczno-polityczna Polonii i Polaków w Unii Europejskiej”.  Zaproszeni zostali przedstawiciele europejskich organizacji zrzeszonych w EUWP, nowej Polonii poakcesyjnej, eksperci ds migracji oraz dyplomaci departamentów MSZ. Z Irlandii zaproszone zostały dwie największe organizacje o różnych profilach działalności, które wysłały delegatów tj Towarzystwo Polsko-Irlandzkie z Dublina oraz Centrum Together-Razem z Cork.

Uczestnicy konferencji obradowali w czterech panelach dyskusyjnych:
Dekada emigracji czy migracji Polaków do krajów UE;
Czas społeczeństwa obywatelskiego: między teorią a praktyką;
Między wielką polityką a pracą u podstaw i aktywność polityczna emigracji polskiej;
Bądź aktywny i integruj swoje środowisko.
Wnioski konferencji „Monitor Emigracji Zarobkowej 2015” :
Postanowiono:
  • -zmienić nazwę corocznej konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej na Monitor Migracji w Unii Europejskiej;
-skierować do UE wniosek o zorganizowanie szkoleń dla organizacji uczestniczących w konferencjach Monitor w celu opracowania projektu unijnego dotyczących monitorowania migracji w UE;
-skierować wniosek do MSZ o uwzględnienie w Planie Współpracy działalność organizacji polonijnych na rzecz wspierania nowej emigracji oraz wprowadzić modułowość 2 lub 3 letnią na projekty polonijne;

-wprowadzić do programu następnych konferencji elementy warsztatów i prac grupowych.

Tekst opracowany na podstawie tekstu Wiesława Lewickiego ze strony EUWP.eu dostepnego tutaj