fbpx

Listy o wsparcie sektora do TD’s

Poznaj swojego sąsiada
2015-08-31
Piknik “Pożegnanie lata”
2015-09-22
Show all

Listy o wsparcie sektora do TD’s

Centrum Together-Razem jest członkiem sieci organizacji społecznych pożytku publicznego charity i wolontariackich zwanej The Wheel. Od ponad roku przedstawiciele Together-Razem aktywnie angażują się w sprawy zrzeszonych organizacji, korzystają z treningów i konsultacji wewnętrznych. W związku z faktem że nasz sektor organizacji społecznych, wolontariackich od roku 2008 doświadczył ogromnych cięć w finansowaniu, co odbiło się na standartach pracy oraz ilości i jakości usług dostarczanych do swoich lokalnych społeczności, wszyscy członkowie The Wheel powinni zadziałać razem, a do tego zbliza sie okazja związana z wyborami parlamentarnymi w Irlandii.  Na wszystkich spotkaniach członkowie The Wheel sygnalizują partiom w rządzie, posłom, a nawet lokalnym radnym konieczność zwiększenia nakładów na sektor NGO i skupienia uwagi na znaczeniu organizacji społecznych. Zarząd The Wheel  po szerokich konsultacjach z członkami, mając na uwadze czas przygotowywania przez partie kampanii wyborczych oraz manifestów partyjnych  postanowił przygotować odezwę i list do posłów TD’s z prosbą o zawarcie w swoich manfestach próśb o wsparcie sektora NGO w Irlandii. List z tezami do zawarcia w partyjnych manifestach wypracowananymi przez wszystkich członków The Wheel, Centrum Together-Razem wysyła do swoich lokalnych TD’s  w obrębie działania organizacji ,a tutaj publikuje jego treść jako listu otwartego.

Pełna treść listu w załączniku.