fbpx
Biegaczom dziękujemy
2015-07-22
Przeniesieni w czasie
2015-07-25

W czwartek 23.07.15 w naszym Centrum odbyło się obowiązkowe szkolenie wewnętrzne dla  wolontariuszy.  Szkolenie z zakresu podstawowych, ale niezwykle ważnych zagadnień dotyczących tematyki wolontariatu oraz zasad, które regulują prace wolontariuszy w naszym Centrum.  Wolontariusze mieli więc nie tylko obowiązek, ale też okazję przypomnieć sobie  przede wszystkim Kodeks Etyczny oraz Prawa i Obowiązki Wolontariusza.  Szkolenie rozpoczęł się chwilą refleksji, krótkim przypomnieniem, co nas skłania i motywuje do pracy wolontaryjnej. Koordynator wolontariuszy Pani Ewelina Karwatka -Muszyńska przedstawiła procedury przyjęcia, kwalifikacji oraz wewnętrznej superwizji, która jest niezwykle ważna w pracy wolontariuszy. Spotkanie było też okazją do tego by osoby, które niedawno dołączyły do naszego grona mogły wzajemnie się poznać.
Jako, że nie samym obowiązkiem człowiek żyć powinien,  po zakończonym szkoleniu uczestnicy szkolenia wybrali się wspólnie na kręgle. W tym miejscvu należy podziękować Pani Ewelinie koordynatorowi wolontariuszy w Centrum i Pani Anecie Managerowi Biura.  Kolejne szkolenie planowane jest po wakacjach.