fbpx

Czy to nowy Ambasador RP w Irlandii?

The ‘Person or Number 2’ report
2015-01-20
Edyta O’Callaghan
2015-01-26
Show all

Czy to nowy Ambasador RP w Irlandii?

Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała w grudniu 2014 kandydaturę Ryszarda Sarkowicza na Ambasadora w Irlandii.
Kim jest nowy Ambasador, który wciąż czeka na oficjalną nominacje od Prezydenta?
 
Ryszard Sarkowicz jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Jako dyplomata był m.in. konsulem generalnym w Chicago, później pracował w departamencie prawnym i prawno-traktatowym w MSZ. Następnie objął posadę konsula generalnego w Sydney. W latach 2012-2014 był przedstawicielem RP przy ONZ w Nowym Jorku.
 
Sarkowicz mówił o b. dobrych relacjach Polski i Irlandii. "Łączy nas bardzo wiele, różni bardzo niewiele" – ocenił. Za jedno z ważniejszych zadań swojej misji uznał ożywienie kontaktów gospodarczych. Za niezadowalający uznał poziom polskiego eksportu do tego kraju oscylujący ok. 400 mln euro.
 
Priorytetem dla Sarkowicza będzie też wsparcie 150-tysięcznej Polonii. Jak ją scharakteryzował, tworzą ją głównie młodzi ludzie, którzy wyjechali do pracy po akcesji do UE. "Trzeba realistycznie oceniać prawdopodobieństwo ich powrotu do kraju. Nie będziemy wywierać nacisku na powrót, ale pokazywać atrakcyjne strony Polski i perspektywy, jakie oferuje nasz kraj" – podkreślił.
 
Duży nacisk nowy ambasador planuje położyć na rozwój polskiego szkolnictwa.
 
Źrodło: www.msz.pl