fbpx
Projekt zawieszony
2015-01-06
Kolejna sesja akupunktury
2015-01-16
Show all

Nowy Rok Nowe kursy w 2015

Już od lutego zapraszamy wszystkich chętnych na nowe 12 tygodniowe kursy języka angielskiego na dwóch poziomach. Zajęcia będą prowadzone w zamkniętych, małych grupach przez wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego z dużym doświadczeniem. Program kursów został opracowany w oparciu o podręczniki Cambridge University Press. Nauka będzie skupiała się na kształtowaniu praktycznych umiejętności  w  posługiwaniu się językiem angielskim i zostanie uwieńczona egzaminem sprawdzającym oraz certyfikatem. Ponadto według potrzeb możemy wystawiac zaświadczenia do urzędu Social Welfare lub FAS o nauce języka angielskiego.
Nasze kursy są rekomendowane przez Adult Educational Guidance Service oraz urząd socjalny.

 
KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH PLUS startuje w dniu  20/2/2015 i będzie sie odbywał  w każdy piatek o godzinie 10.00 – 2 godziny lekcyjne tj  90 minut
i bedzie trwał do 8/5/2015 z egzaminem końcowym w dniu 15/5/2015
Koszt: € 99 za 12 tygodni
prowadzący Pani Monika Kucharska
 
KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH PLUS startuje w dniu  6/2/2015 i będzie sie odbywał  w każdy piatek o godzinie 12.00 – 2 godziny lekcyjne tj  90 minut
i bedzie trwał do 24/4/2015 z egzaminem końcowym w dniu 8/5/2015 
Koszt: € 99 za 12 tygodni
prowadzący Pani Edyta O'Callaghan
 
KURS DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH startuje w dniu  16/2/2015 będzie sie odbywał w każdy poniedziałek o godzinie 20.30 – 2 godziny lekcyjne tj 90 minut
 i bedzie trwał  od 25/5/2015  z egzaminem końcowym w dniu 8/6/2015
Koszt: € 99 za 12 tygodni
prowadzący Pani Monika Kucharska
 
UWAGA: 
Liczba miejsc ograniczona.
Zalecamy osobistą wizytę w godzinach pracy biura celem wypełnienia testu przyporządkowującego do odpowiedniego poziomu języka.
Wszystkie opłaty przeznaczane są na działalność statutową organzacji.
 
 
 
INFORMACJE I ZAPISY:
Together Razem Centre
17 George's Quay
Cork
phone :    (021)496-77-43 
mobile:    089-413-76-28
email:  info@together-razem.org
 
Ponadto informujemy iż nadal bedą odbywać się stałe kursy otwarte tzw. rotacyjne:
-dla początkujących we wtorki od godziny 18.00 do 19.00 – (kurs ponownie będzie uruchomiony w dniu 17 lutego 2015)
-dla poczatkujących w piątki od 9.00 do 10.00 – (kurs tymczasowo zawieszony)
-dla średniozaawansowanych – konwersacje z native speakerem we wtorki od godziny 9.30 do 11.00 ( €2 dotacja za 90 minut lekcji)
Konwersacje prowadzi native speaker Pan Jerry Condon a nauka odbywa się w środowisku wielonarodowym.
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
UWAGA: Kurs prowadzony przez Pania Katarzynę Carvile w czwartki w godzinach 19.00 -20.30 jest już zamknięty.
 
Poniżej karta zgłoszeniowa do pobrania. Należy ją wydrukować, wypełnić, podpisaną dostarczyć do biura – dokonać opłaty tam albo wpłaty na konto.