fbpx
Projekt Poradni Prawno-Socjalnej zakończony ale działamy nadal
2015-01-02
Nowy Rok Nowe kursy w 2015
2015-01-07
Show all

Debata u Prezydenta RP

W dniu 19 grudnia 2014 w Belwederze odbyła sie debata w ramach Forum Debaty Publicznej  na temat "Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych".  Debata prowadzona była w dwóch panelach dyskusyjnych. W pierwszym dyskutowano o imigracji i integracji cudzoziemców w Polsce, zaś drugi temat ,na który zaproszony został przedstawiciel Centrum Together-Razem zatytułowany był "Migracje powrotne i nowa polityka w stosunku do Polaków mieszkających za granicą" . 

Debatę otworzył Prezydent Bronisław Komorowski, który podkreślił, że bardzo ważne jest oddziaływanie na społeczeństwo polskie tak, aby nie tylko rozumiało naturę zjawisk i było przygotowane na odmienności oraz różnorodności kulturowe, ale również świadomie uczestniczyło w pewnym naturalnym procesie wspomagania integracji w Polsce.
Następnie Pan Piotr Stachańczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych mówił o efektach i wyzwaniach związanych z realizacją polityki migracyjnej państwa. Przewodniczący Zespołu do spraw rozwiązań w zakresie migracji i polityki migracyjnej przy Kancelarii Prezydenta RP Maciej Duszczyk wskazywał na problemy imigracji, emigracji i migracji powrotnych oraz możliwości wykorzystania tych zjawisk dla rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski.
Celem drugiego panelu była dyskusja o tym, jak rozumieć diasporę polską za granicą na początku XXI wieku i jak kształtować politykę wobec tych Polaków, którzy do kraju powracają, jak i tych, którzy zdecydowali się pozostać za granicą. Odwoływano się zarówno do doświadczeń międzynarodowych i polskich, zwłaszcza tych po 1 maja 2004 roku. 
Przedstawiciel Centrum Together-Razem Wojciech Białek wskazywał, że należy szukać pozytywnych aspeketów w migracjach i nie przedstawiać ich w czesto nagatywnym swietle, wskazywał nadto, że od 2004 jesteśmy w Europie i możemy swobodnie zmieniac miejsce zamieszkania i pracy zgodnie z  fundamentalnymi zasadami Unii Europejskiej o moblinosci i swobodnym przeplywie osob.  Wojciech Białek wskazując na polityke MSZ powiedział między innymi: "Obecnie potrzeba  prospolecznej i proinformacyjnej polityki polonijnej, nakierowanej na wszystkich migrantów, zwłaszcza na tych poakcesyjnych, którzy różnią się zasadniczo od tych osiadłych przed rokiem 2004, w różnych częściach świata"
Jak powiedział "Przykro to mowić, ale obecnie odbiorcami polityki polonijnej są głównie elity emigracyjne, ci, którzy się ustatkowali i którym się powiodło, którzy mają już czas i zasoby finansowe, aby włączać się w działalność polonijną. Wyklucza  się rzesze nowych migrantów zarobkowych głównie tych poakcesyjnych 2004, którzy ciężko pracując nie mają czasu na promowanie kultury polskiej czy języka i w wielu sytuacjach myślą najpierw o zapewnianiu podstawowych potrzeb swoich i swoich rodzin, aby nie wypaść po za nawias społeczeństwa.  Podkreślił w trakcie debaty: "Najpierw stabilizacja, a dopiero później potrzeby wyższego rzędu w tym mobilizacja, aktywizacja  i promowanie kultury. "
W części debaty dotyczącej powrotów i rządowego programu wspierania powrotów przedstawiciel Centrum Together-Razem dodał: " Jako praktyk nie waham się powiedzieć,  że powrotów do Polski w dużej skali po prostu nie ma, a jeśli są to w stopniu bardzo minimalnym i raczej wątpliwe aby się wydarzały dopóty polski rynek pracy nie osiągnie  minimalnych standartów płacowych Europy Zachodniej" Kontynuował "Powracający wybieraja inny kraj najczęściej Wielka Brytanię, a ostatnio popularne są kraje skandywskie, zaś Ci co wrócili do Polski po zderzeniu się z realiami w Polsce wyjeżdżają ponownie i obserwujemy wówczas proces reemigracji". Wojciech Białek również podkreślał "Trzeba zwrócić uwagę, że mamy już do czynienia z emigracja typu osiedleńczego" i  wskazywał , iż "powroty do Polski  w wielu przypadkach, o których głośno się nie mówi dotyczą tych,  którym sie nie powiodło, tych, którzy zmuszeni byli wracać z powodu swojej sytuacji czy zdrowotnej np schorzenia natury psychicznej,  czy uzależnienia czy sytuacji rodzinnej, aby ratować często rozerwane rozstaniem więzi rodzinne. Takie powroty  naznaczone są stygmą  że się nie powiodło"
Więcej o debacie u Prezydenta można poczytać na stronie Prezydent.pl, a wkrótce ukaże się stenogram całej debaty.