fbpx

Uznawanie ślubów w konsulacie komunikat Ambasady RP

Spotkanie z przedstawicielami Barki
2015-01-04
Show all

Uznawanie ślubów w konsulacie komunikat Ambasady RP

Ambasada RP w Dublinie uprzejmie informuje, że od dnia 4 grudnia 2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Civil Registration (Amendment) Act 2014 wprowadzająca zmiany do przepisów dot. rejestracji stanu cywilnego w Irlandii.
Miło nam poinformować, że jedna z głównych zmian dotyczy uregulowania statusu prawnego małżeństw zawartych przed Konsulem w Dublinie.
Problem nieważności w świetle prawa irlandzkiego ślubów zawartych w ambasadach pojawił się z końcem 2009 r. Od tego czasu Ambasada RP w Dublinie podejmowała wszelkie leżące w zakresie kompetencji czynności, aby doprowadzić do uregulowania statusu prawnego małżeństw zawartych przed konsulem. Ambasador RP w Dublinie oraz kierownik Wydziału Konsularnego wielokrotnie kontaktowali się z głównymi instytucjami oraz urzędami irlandzkimi, celem wyjaśnienia i przyśpieszenia prac prowadzonych przez właściwe organy. Temat uznawania przez Irlandię skutków prawnych małżeństw zawieranych w placówkach na jej terytorium był stałym punktem spotkań z przedstawicielami władz irlandzkich w Dublinie oraz współpracy z innymi placówkami zagranicznymi z państw UE.
Zwieńczeniem tych starań jest uchwalona ustawa, której tekst dostępny jest na stronie http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/acts/2014/a3414.pdf
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące szczegółów ww. regulacji:
Uznanie ślubów
W świetle nowych przepisów wszystkie związki małżeńskie oraz partnerskie zawarte na terenie Irlandii w placówkach dyplomatycznych do dnia wejścia w życie ustawy będą uznane – tak, jakby zostały zawarte zgodnie z obowiązującym prawem w dniu zawarcia małżeństwa.
Wyłączenie uznania – oświadczenie o niestosowaniu przepisów ustawy
Do czasu określenia przez Ministra Opieki Społecznej w osobnym rozporządzeniu daty obowiązywania przepisów o uznaniu ww. związków, osoby zainteresowane mogą wnosić o wyłączenia uznania związku małżeńskiego poprzez oświadczenie złożone w urzędzie stanu cywilnego w Irlandii o niestosowaniu przepisów ustawy do zawartego przez nich związku.
Termin ostatecznego uznania
Ostateczne uznanie małżeństw zawartych w ambasadach, w tym przed Konsulem w Dublinie, z mocy prawa nastąpi w dniu określonym przez Ministra Opieki Społecznej w osobnym rozporządzeniu.
Mając powyższe na uwadze, niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie o wyznaczeniu ww. terminu.
Rejestracja w irlandzkich aktach stanu cywilnego
Ponadto, ustawa przewiduje możliwość rejestracji małżeństwa zawartego przed konsulem w irlandzkich aktach stanu cywilnego na podstawie zgodnego wniosku stron lub jednej ze stron w przypadku zgonu drugiego małżonka.
Wyłączenie zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem
Ustawa przewiduje, że zmiany nie będą dotyczyły małżeństw zawartych po wejściu w życie nowelizacji.
Urzędnicy konsularni nie będą zatem uprawnieni do udzielania ślubów ze skutkiem prawnym w Irlandii.
Mając na uwadze powyższe, nie będzie możliwe występowanie do Konsula RP w Dublinie z wnioskiem o zawarcie związku małżeńskiego w Ambasadzie RP w Dublinie.
Uwagi
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Dublinie: tel.( +353 1) 871 80 20; fax.( +353 1) 872 77 92; e-mail: dublin.consul@msz.gov.pl