Zarejestruj się na terapię

Wybierz z menu rozwijalnego

1. Konsultacja wstępna diagnostyczna dla osoby indywdualnej

2. Konsultacja wstępna dla pary

3. Aurikuloterapia