Together-Razem Logo

Test kwalifikacyjny z języka angielskiego

Zamieszczony poniżej test jest przeznaczony dla osób zainteresowanych kursami języka angielskiego. Wypełnij test oraz formularz zgłoszeniowy, który bedzie dostępny po zakończeniu testu, a nie będziesz musiał wypełniać testu w naszej filii. Czas przenaczony na ukończenie testu wynosi 10 min. Test zawiera 35 pytań o różnej skali trudności, począwszy od pytań sprawdzających znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym, a na zaawansowanym skończywszy. Test można zakończyć w dowolnym momencie, wtedy użytkownik automatycznie zostanie przeniesiony do strony z formularzem zgłoszeniowym.
Prosimy o niekorzystanie z żadnych pomocy przy jego wypełnianiu, wiarygodność wyniku leży w Twoim interesie.

Aby rozpoczac nacisnij Start.Start