Together-Razem
23/11/2016 - 0:00

Brexit - konferencja na Uniwersytecie Warszawskim

Napisane przez  Wieslaw Lewicki
10 listopada na Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Krakowskim Przedmieściu odbyła się konferencja pt. „Brexit – konsekwencje oraz inne zagrożenia dla Polonii w Europie - opinie i prognozy”. Konferencję objął honorowym patronatem Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej a patronatem medialnym TVP Polonia. 
Organizatorem konferencji była Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP), Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
W konferencji udział wzięło 14 naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i z innych wyższych uczelni, 21 prezesów organizacji członkowskich EUWP, zaproszeni goście oraz zainteresowani pracownicy naukowi i studenci. Z Wielkiej Brytanii przybyła zaproszona przez organizatorów siedmioosobowa grupa ekspercka.
Konferencję zainaugurował Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, który powitał uczestników i zaproszonych gości. W imieniu Uniwersytetu Warszawskiego, gospodarza konferencji wystąpił Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Dyrektor Instytutu Europeistyki WNPiSM UW. Jako pierwszy zabrał głos Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan i odczytał list do prezydenta EUWP i uczestników konferencji od Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego. Kolejno zabrali głos goście konferencji: Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”, Kazimierz Kuberski – Dyrektor Biura ds. Kontaktów z Polonią w Kancelarii Prezydenta RP i Wojciech Tyciński – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Gośćmi konferencji byli też: Beata Brzywczy - Zastępca Dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ, Romuald Łanczkowski – Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP, Hanka Gałązka - Wiceprzewodnicząca Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" oraz Bożena Retelewska - Pierwszy Radca w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Specjalnym, naukowym gościem konferencji była Prezes ZUS, Prof. dr hab. Gertruda Uścińska. Zarówno Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski w swym liście, jak i pozostali goście podkreślali w swych wystąpieniach aktualność tematu i nadzwyczajną wagę zorganizowania konferencji.
Obrady konferencji toczyły się w trzech panelach dyskusyjnych poświęconych kolejno konsekwencjom Brexitu, zagrożeniom nacjonalistycznym i prognozom rozwoju sytuacji Polonii w Europie. W pierwszym panelu – brytyjskim, zatytułowanym „Sytuacja w kraju i wpływ Brexitu na sytuację Polonii w Wielkiej Brytanii”, moderowanym przez Dr Małgorzatę Kaczorowską z Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW wystąpili: Dr Przemysław Biskup z Instytutu Europeistyki WNPiSM UW – Brexit – „Analiza prawno-ustrojowa”, Prof. dr hab. Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – „Ekonomiczne konsekwencje Brexitu dla Wielkiej Brytanii”, Dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych UW – „Brexit a migracje. Czy Polacy pozostaną w Wielkiej Brytanii?”, Prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS – „Wpływ Brexitu na dostęp obywateli UE do brytyjskiego rynku pracy i koordynację systemu zabezpieczenia społecznego”, Tadeusz Stenzel, Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii – „Reakcja organizacji polonijnych i społeczeństwa brytyjskiego na wyniki referendum”, Krystyna Olliffe, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii – „Brexit zagrożeniem dla uczącej się młodzieży” oraz red. Jakub Krupa z Polskiej Agencji Prasowej w Wielkiej Brytanii – „Ocena Brexitu i jego konsekwencji przez prasę brytyjską”.
 
W drugim panelu – Europejskim, zatytułowanym „Nacjonalistyczne zagrożenie dla Polonii w krajach europejskich”, moderowanym przez Prof. dr hab. Wojciecha Łukowskiego z Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW wystąpili: Dr Przemysław Biskup, Instytut Europeistyki WNPiSM UW – „Nacjonalizm angielski w kontekście Brexitu”, Dr Justyna Miecznikowska, Instytut Europeistyki WNPiSM UW – „Nastroje antyimigracyjne w Austrii a sytuacja Polonii w Austrii”, Dr Karol Kostrzębski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – „Współczesny nacjonalizm w Niemczech, jako zagrożenie dla Polonii”, Dr hab. Anna Sroka, Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW – „Hiszpania wobec imigracji” oraz Wiesław Lewicki, Dyrektor Europejskiego Instytutu „Polonicus”, Wiceprezydent EUWP – „Stosunek środowisk polonijnych do ruchów nacjonalistycznych w Europie”.
 
W trzecim panelu - opinie, zatytułowanym „Prognozy dalszego rozwoju sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii i w Europie po Brexicie”, moderowanym przez Tadeusza Adama Pilata, Prezydenta EUWP wystąpili naukowcy i grupa ekspercka z Wielkiej Brytanii w składzie: Dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS – Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Uniwersytet SWPS, Dr hab. Piotr Wawrzyk – Instytut Europeistyki WNPiSM UW, Wiktor Moszczyński – brytyjski polityk, działacz Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Elżbieta Kardynał – Dyrektor Gen. European’s Welfare Association CIC, powiernik ZPwWB, Magdalena Grzymkowska – Redakcja „Tydzień Polski” w Wielkiej Brytanii, Gosia McKane – Dyrektor Fundacji Merseyside Polonia, Liverpool oraz red. Jakub Krupa – Polska Agencja Prasowa w Wielkiej Brytanii.
 
Podsumowania naukowego obrad dokonała Dr Jadwiga Nadolska – Zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego a zebrane opinie i prognozy dotyczące dalszego rozwoju sytuacji zaprezentowała Teresa Sygnarek – Sekretarz Generalna EUWP. Zostaną one opracowane i ogłoszone przez organizatorów w dokumencie końcowym konferencji, natomiast wszystkie wystąpienia naukowców i ekspertów zostaną opracowane i wydane w formie pokonferencyjnej publikacji.  Przyjęta formuła konferencji dała szansę na skonfrontowanie głębokiej analizy prognoz naukowych z praktycznym spojrzeniem zaangażowanych działaczy polonijnych.
 
Prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat dokonał zamknięcia obrad, po czym uczestnicy zostali zaproszeni przez Prezesa Longina Komołowskiego na poczęstunek do siedziby Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.   Żródło: http://www.euwp.org/index.php/19-uncategorised/344-brexit-konferencja-na-uniwersytecie-warszawskim
Opublikowano w Aktualności

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

 Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

click
więcej >