Together-Razem
12/02/2016 - 13:08

Wspólnie dla Polaków poza granicami kraju – w Warszawie powstały zręby projektu Europejskiej Platformy Wsparcia Migrantów w UE

Napisane przez 
Z Paryża, Berlina, Londynu, Cork, Edynburga i wielu innych miast europejskich przybyli do Warszawy pracownicy polskich organizacji socjalnych, aby pracować nad stworzeniem Europejskiej Platformy Wsparcia Migrantów w UE
W dniach 5-7 lutego 2016 w Warszawie pod egidą Departamentu Współpracy z Polonia i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ) oraz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska spotkali się przedstawiciele 14 organizacji polonijnych z dziesięciu krajów Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w formie warsztatów roboczych pod tytułem „Razem z Erasmusem – warsztaty dla organizacji wspierających migrantów zarobkowych w Europie”.
 
Celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy nad szerokim paneuropejskim projektem, którego realizacja ma doprowadzić do podniesienia poziomu wiedzy na temat sytuacji życiowej migrantów zarobkowych w Europie, profesjonalizacji działań w zakresie zarządzania organizacją, public relations, czy tworzenia serwisów doradczych, zdobywania funduszy na działalność oraz umożliwi sprawniejszą wymianę informacji o sytuacji polskich migrantów zarobkowych pomiędzy poszczególnymi krajami. 
 
Obecni podczas spotkania Pan Romuald Łanczkowski, Dyrektor Biura Polonii w Senacie oraz Pan Jacek Junosza-Kisielewski Dyrektor DWPPG MSZ podkreślali gotowość instytucji polskich do wspierania inicjatyw współpracy organizacji polonijnych na płaszczyźnie europejskiej i z wykorzystaniem programów edukacyjnych takich jak Erasmus Plus. Również pani Iwona Borowska-Popławska, Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska potwierdziła gotowość tej organizacji do wspierania pan-europejskiego projektu: „Cieszę się, że Wspólnota Polska będzie mogła zaangażować się w tworzący się projekt i wesprzeć swoim doświadczeniem działania obecnych na spotkaniu organizacji polonijnych”.
W czasie spotkania uczestnicy pracowali nad przygotowaniem wniosku do programu Unii Europejskiej Erasmus Plus w ramach działania Strategiczne Partnerstwa i Wymiany Dobrych Praktyk. Projekt został zaplanowany na 2 lata i składa się z bloków tematycznych, które mają być realizowane w formie wizyt studyjnych, warsztatów, seminariów i konferencji. Warsztaty poprowadził trener Jarosław Zarychta. Wzięła w nich udział również Pani Bożena Retelewska Pierwszy Radca w DWPPG MSZ odpowiedzialna za współpracę z Europą Zachodnią. 
Przedstawienie działalności, problemów i sposobów działania zaproszonych organizacji podczas pierwszego dnia ukazało z jak wielkim potencjałem do wzajemnego przekazywania doświadczeń mamy do czynienia.  Prezentacje wskazywały na wysoki profesjonalizm, różnorodność działań, znajomość struktur lokalnych, objętość prac i dynamizm każdej z organizacji.
Drugiego dnia dyskutowano na temat kształtu projektu. Pomysłom, przykładom, inicjatywom nie było końca. Rozmowy głośne, pasjonujące i informujące skończyły się późno w nocy. Trzeciego dnia projekt zaczął się krystalizować i uczestnicy rozpoczęli pisanie wniosku.  
 
Aktywnie uczestniczący Radosław Wiśniewski ze Stowarzyszenia Parabole w Paryżu spotkania, zaznaczył, że jednym z głównych celów tego rodzaju działań jest spojrzenie na potrzeby i los współczesnego obywatela Europy, przemieszczającego się z kraju do kraju: „To, co łączy te pozarządowe organizacje to CZŁOWIEK, który w pewnym momencie swojego życia znalazł się w kraju przyjacielskim, ale w pewnym sensie mu bardzo obcym, bez znajomości języka, funkcjonowania instytucji lokalnych, przysługujących mu praw, jego obowiązków, zwyczajów, … Ten oto CZŁOWIEK, bardzo często Polak, ale nie tylko, szuka wsparcia i nasze organizacje mu to oferują.  Drugi spójnik to PASJA. Ludzie należący do naszych organizacji robią to, bo chcą to robić, chcą pomagać drugiemu człowiekowi.”
Dr Kamila Schöll-Mazurek z Polskiej Rady Społecznej w Berlinie podkreślała potrzebę jego realizacji z perspektywy makro: „Polacy w dobie transnacjonalizacji przemieszczają się już nie tylko pomiędzy Polską a jednym krajem europejskim, lecz korzystając z europejskiej swobody przepływu osób podróżują pomiędzy różnymi krajami europejskimi. Nie są w stanie znać zasad panujących w każdym z tych krajów i często staja w obliczu problemów socjalnych wynikających z tej nieznajomości. Jak na takie nowe wyzwania jesteśmy, jako organizacje polskie w Europie za mało usieciowieni, aby wymieniać się informacjami o sytuacji naszych odbiorców w innych krajach. Poza tym, realizacja projektu może rozwiązać odwieczną potrzebę podnoszenia kompetencji członków tych organizacji”. 
 
Warsztaty trwały trzy dni. W niedzielę, po ustaleniu harmonogramu działań uczestnicy wrócili do Berlina, Cork, Paryża, Brukseli, Wiednia, Oslo i Londynu.  
 
Przed nimi wiele pracy związanej z przygotowaniem wniosku do 31 marca 2016 roku. Z uwagi na ograniczone zasoby nie wszystkie organizacje w Europie mogły wziąć udział w spotkaniu. Jeśli jednak interesuje Państwa współpraca w ramach tego interesującego projektu prosimy o kontakt z organizacjami partnerskimi w danym kraju. Wierzymy, że wspólnie stworzymy Platformę Wsparcia Migrantów w UE. 
 
Organizacje obecne na spotkaniu:
Stowarzyszenie Wspólnota Polska - Polska
Together-Razem Centre – Irlandia 
Association Parabole – Francja
Polnischer Sozialrat – Niemcy
Communities Advice Centre Ltd – Wielka Brytania
Signpost to Polish Success – Wielka Brytania/Anglia
Casa Polonia en Getafe – Hiszpania
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Pomocy – Niemcy
Solidaritet Norge – Norwegia
Polish Psychologists’ Association – Wielka Brytania
SOS Bruksela Asbl – Belgia
Polskie Centrum Pomocy Rodzinie – Wielka Brytania/Szkocja
IBZ Wiedeń – Austria
 
Data Spotkania: 5,6,7 lutego 2016 
Miejsce - Warszawa
 
 
Opublikowano w Aktualności

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event! source link  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

click here Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >