Together-Razem
06/10/2015 - 20:51

Monitorowanie emigracji w Europie

Napisane przez 
Już od 2009 roku organizacje polonijne zrzeszone wokół Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych  przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych organizują w całej Europie konferencję "Monitor Emigracji" mające na celu monitorowanie zjawiska emigracji w Europie.
Od wielu lat trwa ekonomiczna migracja Polaków w krajach Unii Europejskiej, która nasiliła się znacznie po roku 2004 i akcesji Polski do Uni Europejskiej. Zarówno władze polskie, jak i władze krajów zamieszkania oraz organizacje polonijne monitorują najnowsze zjawisko migracji i próbują wesprzeć potrzebujących migrantów w aspekcie zarówno socjalno-społecznym jak i politycznym. Problematyka godziwego zatrudnienia, zabezpieczenia socjalnego, wzmacniania środowisk polonijnych oraz  powrotu do kraju są wyzwaniem zarówno dla polskich placówek konsularnych, wszystkich organizacji polonijnych, organizacji zrzeszonych w EUWP oraz nowopowstających pozarządowych struktur najnowszej emigracji.
W tym roku w dniach 2-4 października Rada Polonii Belgijskiej razem z EUWP oraz Ambasadą RP w Brukseli  przygotowała konferencję z  tematem przewodnim: "Społeczeństwo obywatelskie Europy - Aktywność społeczno-polityczna Polonii i Polaków w Unii Europejskiej”.  Zaproszeni zostali przedstawiciele europejskich organizacji zrzeszonych w EUWP, nowej Polonii poakcesyjnej, eksperci ds migracji oraz dyplomaci departamentów MSZ. Z Irlandii zaproszone zostały dwie największe organizacje o różnych profilach działalności, które wysłały delegatów tj Towarzystwo Polsko-Irlandzkie z Dublina oraz Centrum Together-Razem z Cork. 
Uczestnicy konferencji obradowali w czterech panelach dyskusyjnych:
Dekada emigracji czy migracji Polaków do krajów UE;
Czas społeczeństwa obywatelskiego: między teorią a praktyką;
Między wielką polityką a pracą u podstaw i aktywność polityczna emigracji polskiej;
Bądź aktywny i integruj swoje środowisko.
Wnioski konferencji „Monitor Emigracji Zarobkowej 2015” :
Postanowiono:
  • -zmienić nazwę corocznej konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej na Monitor Migracji w Unii Europejskiej;
-skierować do UE wniosek o zorganizowanie szkoleń dla organizacji uczestniczących w konferencjach Monitor w celu opracowania projektu unijnego dotyczących monitorowania migracji w UE;
-skierować wniosek do MSZ o uwzględnienie w Planie Współpracy działalność organizacji polonijnych na rzecz wspierania nowej emigracji oraz wprowadzić modułowość 2 lub 3 letnią na projekty polonijne;
-wprowadzić do programu następnych konferencji elementy warsztatów i prac grupowych. Tekst opracowany na podstawie tekstu Wiesława Lewickiego ze strony EUWP.eu dostepnego tutaj
Opublikowano w Aktualności

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

follow Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >