Together-Razem
02/01/2015 - 13:06

Uznawanie ślubów w konsulacie komunikat Ambasady RP

Napisane przez 
Ambasada RP w Dublinie uprzejmie informuje, że od dnia 4 grudnia 2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Civil Registration (Amendment) Act 2014 wprowadzająca zmiany do przepisów dot. rejestracji stanu cywilnego w Irlandii.
Miło nam poinformować, że jedna z głównych zmian dotyczy uregulowania statusu prawnego małżeństw zawartych przed Konsulem w Dublinie.
 
Problem nieważności w świetle prawa irlandzkiego ślubów zawartych w ambasadach pojawił się z końcem 2009 r. Od tego czasu Ambasada RP w Dublinie podejmowała wszelkie leżące w zakresie kompetencji czynności, aby doprowadzić do uregulowania statusu prawnego małżeństw zawartych przed konsulem. Ambasador RP w Dublinie oraz kierownik Wydziału Konsularnego wielokrotnie kontaktowali się z głównymi instytucjami oraz urzędami irlandzkimi, celem wyjaśnienia i przyśpieszenia prac prowadzonych przez właściwe organy. Temat uznawania przez Irlandię skutków prawnych małżeństw zawieranych w placówkach na jej terytorium był stałym punktem spotkań z przedstawicielami władz irlandzkich w Dublinie oraz współpracy z innymi placówkami zagranicznymi z państw UE.
 
Zwieńczeniem tych starań jest uchwalona ustawa, której tekst dostępny jest na stronie http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/acts/2014/a3414.pdf
 
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące szczegółów ww. regulacji:
 
Uznanie ślubów
 
W świetle nowych przepisów wszystkie związki małżeńskie oraz partnerskie zawarte na terenie Irlandii w placówkach dyplomatycznych do dnia wejścia w życie ustawy będą uznane – tak, jakby zostały zawarte zgodnie z obowiązującym prawem w dniu zawarcia małżeństwa.
 
Wyłączenie uznania – oświadczenie o niestosowaniu przepisów ustawy
 
Do czasu określenia przez Ministra Opieki Społecznej w osobnym rozporządzeniu daty obowiązywania przepisów o uznaniu ww. związków, osoby zainteresowane mogą wnosić o wyłączenia uznania związku małżeńskiego poprzez oświadczenie złożone w urzędzie stanu cywilnego w Irlandii o niestosowaniu przepisów ustawy do zawartego przez nich związku.
 
Termin ostatecznego uznania
 
Ostateczne uznanie małżeństw zawartych w ambasadach, w tym przed Konsulem w Dublinie, z mocy prawa nastąpi w dniu określonym przez Ministra Opieki Społecznej w osobnym rozporządzeniu.
 
Mając powyższe na uwadze, niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie o wyznaczeniu ww. terminu.
 
Rejestracja w irlandzkich aktach stanu cywilnego
 
Ponadto, ustawa przewiduje możliwość rejestracji małżeństwa zawartego przed konsulem w irlandzkich aktach stanu cywilnego na podstawie zgodnego wniosku stron lub jednej ze stron w przypadku zgonu drugiego małżonka.
 
Wyłączenie zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem
 
Ustawa przewiduje, że zmiany nie będą dotyczyły małżeństw zawartych po wejściu w życie nowelizacji.
 
Urzędnicy konsularni nie będą zatem uprawnieni do udzielania ślubów ze skutkiem prawnym w Irlandii.
 
Mając na uwadze powyższe, nie będzie możliwe występowanie do Konsula RP w Dublinie z wnioskiem o zawarcie związku małżeńskiego w Ambasadzie RP w Dublinie.
 
Uwagi
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Dublinie: tel.( +353 1) 871 80 20; fax.( +353 1) 872 77 92; e-mail: dublin.consul@msz.gov.pl
Opublikowano w Aktualności

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event! go to site  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

 Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >