Together-Razem
01/12/2014 - 20:10

Przyszłość mediów polonijnych - relacja

Napisane przez  Aneta Kubas

 W dniach 27-30 listopada w Malmoe w Szwecji odbyła się konferencja, która została zorganizowana przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, a współorganizatorami  była Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął  Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Schetyna.

Wśród gości konferencji, która zebrała około trzydziestu przedstawicieli mediów z 12 krajów Europy Zachodniej i Wschodniej, był przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, senator Leszek Czarnobaj, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Wojciech Tyciński oraz Barbara Sośnicka, kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Sztokholmie. W konferencji uczestniczyli też  przedstawiciele Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – Helena Miziniak, prezydent EUWP oraz Tadeusz Adam Pilat, prezydent honorowy EUWP. Irlandię reprezentowali: Aneta Kubas z Polskiej Gazety oraz Wojciech Białek z Centrum Together-Razem w Cork. 

Przybyli na konferencję mieli okazję zaprezentować działalność tworzonych przez siebie mediów oraz przedstawić realia ich funkcjonowania w danym kraju. Każde z wystąpień potwierdzało, że media polonijne są ważnym elementem integracji środowisk Polaków za granicami kraju, a także nośnikiem mowy polskiej i tradycji. Są łącznikiem z krajem oraz służą aktywizacji rodaków. Z dyskusji wyłonił się wniosek, że każde medium, niezależnie od swego zasięgu oddziaływania, czy kondycji finansowej, powinno być traktowane jednakowo przez instytucje polskie odpowiedzialne za wspieranie Polonii i Polaków za granicą. 
Podczas konferencji zaprezentowane zostały referaty, między innymi na temat nowoczesnych form współpracy mediów polonijnych. Po prezentacjach przyszedł czas na dyskusję, z której wyłoniono wnioski zapisane w dokumencie końcowym. Zawiera on szereg rekomendacji do Senatu RP oraz MSZ RP, mających na celu doskonalenie procedur przyznawania dotacji dla mediów polonijnych oraz rozliczania otrzymywanych środków.
Najważniejsze konkluzje to konieczność utworzenia platformy integracyjnej dla mediów europejskich, stworzenia bazy danych mediów polonijnych w Europie oraz przeprowadzania warsztatów i szkoleń dla dziennikarzy.
Uczestnicy konferencji zwrócili się też do Senatu o uproszczenie procedur rozliczania projektów realizowanych na rzecz Polonii i Polaków za granicą. 
Konferencja pokazała dużą różnorodność mediów z poszczególnych krajów Europy oraz istniejące zagrożenia dla ich działalności. Uczestnicy zaapelowali jednocześnie do organizacji i mediów Polonijnych w Europie o solidarność z niezależnymi organizacjami i mediami na Białorusi. 

 
 
Opublikowano w Aktualności

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
English classes Autumn 2017 - enroll now

New English Language courses at Together-Razem Centre start in the middle of September. Our courses are recommended by various local organizations focused on social inclusion and also by the Department of Social Protection. We offer classes for all levels of proficiency - from beginners to advanced. Our highly qualified and experienced teachers guarantee a high standard of lessons which are focused greatly on development of practical use of the language and are conducted in small groups (max 13 students). Additionally, for those who want to improve their fluency in spoken language, we offer conversations with a native speaker. On a successful completion of the course and after passing a final exam each participant receives a certificate. We can also provide documentary evidence to Social Welfare Office to certify participation in the language course. The cost of a 10 week course is only €99. At the moment we have places available  on Monday at 5.30-7.00pm, Tuesday at 10-11.30am  and  on Thursday at 6.00-7.30pm. More levels and groups are subject to the number of students interested in participation. Please check you English level first HERE

więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >