Together-Razem
30/10/2014 - 11:47

Polscy emigranci apelują do Europy

Napisane przez 
Kolejna już, bo piąta edycja Monitora Emigracji Zarobkowej odbyła się w Wiedniu w dniach 24-26 października 2014. Organizatorami konferencji były Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP), Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii oraz Ambasada RP w Wiedniu.
Konferencja, której głównym tytułem było „Młodzież, oświata, tożsamość- obywatele polscy- obywatele europejscy zgromadziła przedstawicieli ponad 60 delegatów z organizacji polonijnych z 12 państw UE oraz EOG, a także przedstawicieli polskiej służby konsularnej. Z rejonu Irlandii w konferencji wzięły udział Panie Joanna Piechota z Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego z Dublina, Wiesława  Zając-Rydzińska z polskiej szkoły w Dublinie i Wiceprezes Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego Jarosław Płachecki z Dublina oraz Dyrektor Centrum Together-Razem Wojciech Białek z Cork.
Tegoroczny monitor został otworzony w piątek wystąpieniem prezydenta EUWP Pani Heleny Miziniak oraz słowami Pani Poseł Joann Fabisiak Wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Swoje wystąpienie zaprezentował również Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Pan Longin Komołowski. Referat inauguracyjny wygłosiła Rektor Uczelni Łazarskiego specjalistka od migracji prof. Krystyna  Iglicka-Okólska na temat dynamiki zjawisk migracyjnych. 
Dane statystyczne, jakie przedstawiła Pani Profesor ilustrujące dynamikę zjawisk migracji potwierdziły tendencje, iż nadal w najbliższym okresie musimy się liczyć z długofalową i osiedleńczą emigracją z Polski głownie z powodów ekonomicznych.
Kolejnego dnia konferencji odbyły się dwie sesje problemowe. Pierwsza dotyczyła nauczania języka ojczystego i kwestii zachowania tożsamości narodowej młodzieży i tutaj swoje wystąpienia zaprezentowała m.in. Pani dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granica Pani Anna Atłas, która omówiła ofertę ORPEG dla szerszych grup emigracji oraz dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Pan Grzegorz Chorąży, który podkreślał znaczenie Dyrektywy 77/486/EWG i znaczenia nauczania języka ojczystego w nauczaniu dzieci pracowników migrujących. Stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych w odniesieniu do tematyki oświaty w krajach migracji poakcesyjnej zaprezentował Pan Jacek Junosza-Kisielewski Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonia i Polakami za Granica z MSZ. W tracie tej sesji problemowej zostało przedstawionych kilka referatów delegatów i Pan Jarosław Płachecki wygłosił referat pt. „W trosce o zachowanie narodowej tożsamości 35 lat Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego.” Pan Płachecki wskazał na istotną role w zachowanie tożsamości odgrywa używania swojego języka ojczystego. Bardzo interesujące wystąpienie przedstawiła Pani dr Anna Martowicz z Edynburga prezentując walory dwujęzyczności, do czego winno się zachęcać rodziców. Po sesji odbyła się dyskusja, podczas której debatowano na temat starań o wprowadzenie nauki języka polskiego, jako języka obcego w szkołach w krajach przyjmujących. Należy być świadomym problemu, jakim może być sprowadzenie języka polskiego do roli przedmiotu na równi z wieloma innymi. Zwrócono uwagę na nowoczesne metody nauczania, np. za pomocą takich narzędzi internetowych jak "Włącz Polskę" opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podkreślano również, że dostęp do kultury i języka ojczystego to inwestycja w przyszłość młodego pokolenia, a poziom znajomości języka polskiego gwarantuje płynny powrót do kraju w przypadku podjęcia takiej decyzji w przyszłości.
 
Druga część sesji problemowej dotyczyła tematu: „Pracownicy migrujący i ich rodziny, swoboda przepływu w UE- przepisy, standardy i rzeczywistość”. W trakcie tej sesji udało się potwierdzić, iż powroty do Polski w dużej skali są mitem, co przedstawiał dr.hab Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiciele rządu w osobach Pana dyrektora Artura Orzechowskiego z Departamentu Polityki Europejskiej MSZ i Pani Naczelnik Agaty Budzyńskiej z Departamentu Ekonomicznego UE MSZ podkreślali ogromne znaczenie mobilności pracowników i konieczności monitorowania swobodnego przepływu osób i usług w ramach Unii Europejskiej. Pan Michał Drozdowicz Dyrektor z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w bardzo praktyczny sposób opowiedział o wyzwaniach związanych z zabezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin i jak to działa w całej Europie. W tej części również dyrektor Centrum Together-Razem przedstawił sytuacje migrantów w Cork w Irlandii w oparciu o pracę Poradni Prawno-Socjalnej działającej przy Together-Razem. Delegat z Irlandii wskazywał na konieczność wspierania Polaków za granicą w ich krajach pobytu, aby zapobiegać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Działalność związana z poradnictwem socjalnym, prawnym czy psychologicznym jest bardzo istotna, gdyż w wielu przypadkach emigranci z uwagi na problemy językowe oraz słabą wiedzę praktyczną, co do systemu wsparcia w ich krajach zamieszkania maja duże trudności czy w egzekwowaniu swoich uprawnień czy ze zwykłym dostępem do służby zdrowia czy porad prawnych. W dalszej dyskusji w trakcie tej sesji podkreślano istotę fundamentalnych czterech unijnych zasad w przyszłości Unii Europejskiej, których nie można kwestionować. Zasada swobodnego przepływu osób wymaga monitorowania.
Na sam koniec dnia trzeciego konferencji delegaci przygotowali dokument końcowy konferencji oraz apel do instytucji unijnych, aby bronić zasad swobód unijnych i tej najważniejszej tj. swobody przepływu osób, której przestrzeganie przynosić będzie korzyści całej Unii Europejskiej.
Apel cały można przeczytać w załączniku.
O konferencji można również przeczytać na stronie MSZ, gdzie znajduje się więcej zdjęć. Klik source link  
 
 
Pobierz załącznik:
Opublikowano w Aktualności

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

 Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >