Together-Razem
29/09/2014 - 20:14

Związki zawodowe wspierają Polaków

Napisane przez  Beata Mokrzycka
26 września 2014 w Centrum Konferencyjnym Communications Wokers’ Union w Dublinie odbyła się konferencja „Związki zawodowe wspierające Polaków za granicą” („Trade Unions supporting Poles abroad”), zorganizowana przez Irish Congress of Trade Union (Irlandzkie Stowarzyszenie Związków Zawodowych) oraz SIPTU największą organizację związkową w Irlandii. Uczestnicy mogli posłuchać wystąpień zarówno przedstawicieli polskich związków zawodowych (działających w Irlandii, Polsce, i w innych krajach europejskich), jak również przedstawicieli polskiej dyplomacji, irlandzkich władz oraz osób, które na co dzień zajmują się problemami wielokulturowości i integracji.
W pierwszej części konferencji mogliśmy zapoznać się z wystąpieniem pana  Piotra Rakowskiego (Charge d’Affaires, Polska Ambasada w Dublinie), Davida Joyce’a (Equality Officer w Irish Congress of Trade Unison), oraz przedstawicieli związków zawodowych działających w Polsce, czyli pana Sebastiana (przewodniczącego Związków Zawodowych Kolejarzy Polskich) i pana Sebastiana Koćwina (przewodniczącego Rady Regionalnej OPZZ w Opolu). 
Po krótkiej przerwie wysłuchaliśmy pana Adama Rogalewskiego (koordynatora Projektu), Niamh Nestor (pracującej na University College of Dublin, na wydziale Literatury i Języków, zajmującej się  głównie problematyką integracji dzieci polskich imigrantów i dwujęzycznością), Aodhana Ó Riordaina (Minister Stanu w Departamencie Sprawiedliwości, Równości i Dziedzictwa Narodowego), Joanny Ozdarskiej (przedstawicielki SIPTU), Kasi Garbal (NIC-ICTU Migrant Workers Suport Unit i Polskie Towarzystwo Edukacji i Kultury, Belfast), oraz dr Jarosława Płacheckiego (Irish Polish Society).
W czasie konferencji mogliśmy zapoznać się z problemami doświadczanymi przez polskich pracowników (nie tylko na emigracji), oraz z propozycjami ich rozwiązania. Została poruszona między innymi tematyka wykorzystywania pracowników mających problemy językowe, nie znających swych fundamentalnych praw i/lub z różnych powodów bojących się o te prawa upomnieć. Ważnym problemem dla wielu Polaków mieszkających i pracujących w Irlandii jest wykonywanie przez nich prac zdecydowanie poniżej ich kwalifikacji i umiejętności (powodem jest przede wszystkim brak dostatecznej znajomości języka angielskiego, ale również niejednokrotnie dyskryminacja ze strony pracodawców). Zwrócono także uwagę na problem braku zaufania do związków zawodowych, a także braku informacji na temat ich działalności i możliwości jakie niesie za sobą wstąpienie w ich szeregi. Poruszono również kwestię tak ważną, jak odwaga w walce o swoje prawa i zaufanie do przedstawicieli związków zawodowych. 
Po południu odbyły się skrócene warsztaty prowadzone przez Kasię Garbal (NIC-ICTU) i Joannę Ozdarską (SIPTU). Warsztaty te miały na celu nie tylko przedyskutowanie poruszanych na konferencji tematów i umożliwienie zabrania głosu i wyrażenia swoich opinii wszystkim uczestnikom konferencji, ale także ustalenie kierunku dalszej współpracy i rozwoju projektu w celu jeszcze lepszej integracji i możliwości wsparcia polskich pracowników za granicą.
Warto poczytać o konferencji tutaj 
 
 
SIPTU (The Services, Industrial,Professional and Technical Union) zrzesza ponad 200.000 członków z każdego właściwie sektora irlandzkiej gospodarki.
SIPTU jest największym działającycm na terenie Irlandii związkiem zawodowym, wsperajacym i pomagającym wszystkim zrzeszonym pracownikom- bez względu n pochodzenie etniczne, przekonania czy przynależność religijną. SIPTU nie tylko broni praw pracowniczych, ale również wspiera i promuje integracje migratów w Irlandii z z rdzennymi mieszkańcami wyspy (na przykład poprzez lekcje języka angielskiego). 
 
Opublikowano w Aktualności

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

 Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >