Together-Razem
16/06/2014 - 8:07

Jak otrzymać irlandzkie obywatelstwo?

Napisane przez  Beata Mokrzycka
Aby otrzymać Irlandzkie obywatelstwo osoby posiadające paszporty innych państw muszą mieszkać na terenie Irlandii przez pewien określony czas, jak również muszą ściśle trzymać się wytycznych określonych przez Ministra Sprawiedliwości i Równości (Minister of Justice and Equality). Należy przede wszystkim wypełnić formę którą można znaleźć na stronie www.inis.gov.ie/INIS/Pages/Citizenship Application Forms (jest to Forma 8), dołączyć wszystkie potrzebne dokumenty, jak również dowód wpłaty na kwotę 175euro, dokonanego w Urzędzie Pocztowym. Decyzji w sprawie przyznania obywatelstwa dokonuje Minister Sprawiedliwości i Równości.
Kto może starać się o Irlandzkie obywatelstwo przez naturalizację? JAKIE SĄ ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OSOBĘ STARAJĄCĄ SIĘ O IRLADZKIE OBYWATELSTWO?
1. Osoby 18-tnie lub starsze (lub będące w związku małżeńskim-, jeśli poniżej 18-tu lat)
2. Małoletni urodzeni w Irlandii (od 1 stycznia 2005)
3. Osoba sprawdzona przez Gardę pod kątem kryminalnej przeszłości (osoba ubiegająca się o irlandzkie obywatelstwo musi być „nieskazitelnego charakteru”)
4. W ciągu roku poprzedzającego złożenie podania o obywatelstwo (ostatnie 365 dni) należy nieprzerwanie mieszkać na terenie Irlandii, jak również w ciągu 8 lat przed tym okresem należy mieszkać w Irlandii przez 1460 dni (4 lata), co aplikant musi być w stanie udokumentować; innymi słowy- należy mieszkać w Irlandii przez 5 z ostatnich 9 lat
5. Kandydat musi wyrazić chęć pozostania i stałego zamieszkania na terenie Irlandii po osiągnięciu irlandzkiego obywatelstwa
6. Wymagane jest również złożenie „deklaracji wierności narodowi (Irlandzkiemu) i lojalności wobec państwa, oraz przestrzegania jego wartości demokratycznych.
 
 
Istnieje szereg okoliczności, dzięki którym osoba ubiegająca się o obywatelstwo ma szansę na otrzymanie go nawet w przypadku, kiedy nie wszysTkie powyższe warunki zostały dopełnione:
1. Kiedy osoba aplikująca ma irlandzkich przodków
2. Jeśli aplikant był urodzony na terenie Irlandii
3. Jeśli rodzic przeszedł proces naturalizacji i ubiega się o naturalizację nieletniego
4. Jeśli partner/współmałżonek jest Irlandczykiem (także naturalizowanym)
5. Mieszkanie za granicą i praca w służbie publicznej
6. Status uchodźcy lub „bezpaństwowca” (bez obywatelstwa innego kraju)
 
Obywatele polscy nie muszą dostarczać zezwolenia na  pobyt, pozwolenia o pracę lub wiz jakiegokolwiek rodzaju (również studenckiej). Muszą udokumentować natomiast, że w czasie wymaganym na uzyskanie irlandzkiego obywatelstwa (łącznie 5 lat) przebywały na terenie Irlandii. Powinny również być w stanie utrzymać siebie i swoje rodziny podczas pobytu na terenie Irlandii (w przypadku udowodnienia, że aplikant pracuje i nie jest na utrzymaniu systemy socjalnego kraju wzrasta prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o naturalizację). 
Przeważnie po wysłaniu wszystkich potrzebnych dokumentów aplikanci są informowani o przejściu etapu wstępnego. Dostają indywidualny numer, na który muszą się powoływać za każdym razem, kiedy kontaktują się z biurem (na przykład dosyłając brakujące dokumenty, o które aplikant może być poproszony). Przeważnie oczekiwanie na decyzję w sprawie przyznania obywatelstwa nie powinno trwać dłużej niż 6 miesięcy. Po otrzymaniu listu zatwierdzającego przyznanie obywatelstwa należy dosłać dokumenty, o które poproszeni jesteśmy w liście razem z dowodem wpłaty na kwotę 950euro (wpłaty można dokonać w banku na specjalnym formularzu), i czekać na wyznaczenie daty ceremonii przyznania irlandzkiego obywatelstwa, które odbywa się obecnie dwa razy w roku (czerwiec i styczeń), w Dublinie w Convention Centre.
Sama ceremonia trwa około 2 godzin. Obejmuje część artystyczną, w czasie, której Orkiestra Policyjna wykonuje szereg irlandzkich utworów, następnie Minister Sprawiedliwości i Równości przemawia, następuje przysięga „na lojalność państwu i wierność narodowi” i następuje wysłuchanie irlandzkiego hymnu. Wszystko odbywa się w miłej, radosnej atmosferze. Wiele osób otrzymujących irlandzkie obywatelstwo pochodzi z poza Unii Europejskiej, z odległych zakątków świata i dzięki nim Irlandia robi się coraz bardziej kolorowa, międzynarodowa i różnorodna.
 
Co jest potrzebne, aby starać się o irlandzkie obywatelstwo:
1. Wypełniona aplikacja (strona internetowa INIS)
2. Oryginalny i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego akt urodzenia (odpis)
3. Certyfikowana kopia strony paszportu z fotografią
4. Dowód wpłaty 175euro
5. 2 kolorowe zdjęcia paszportowe, zrobione do 30 dni przed złożeniem podania
6. List od pracodawcy (wskazujący datę przyjęcia do pracy), 3 pay slipy (do 6 miesięcy wstecz), kopia aktualnego P21 lub P60
7. Kopie wyciągów z wszystkich kont bankowych, z co najmniej 3 z ostatnich 6 miesięcy
8. Poświadczona kopia Aktu Ślubu, (jeśli ślub był zawarty z obywatelem irlandzkim).
9. Trzy różne dowody zamieszkania w Irlandii na każdy, z co najmniej pięciu na ostanie dziewięć lat (np. list z Revenue, rachunek z elektrowni, wyciąg z banku, etc…)
 
Aby wypełnić aplikację, należy zwrócić się również do radcy prawnego- musi on poświadczyć zgodność kopii paszportu z oryginałem, jak również wypełnić dział w aplikacji potwierdzający tożsamość aplikującego.
Przy aplikacji należy znaleźć również trzy osoby narodowości irlandzkiej, które dadzą nam referencje (osoby te musza podać swoje nazwisko, dane kontaktowe oraz charakter znajomości z aplikantem).
Oczywiście- wszystko szczegółowo omówione jest w aplikacji- wraz z wymienionymi dokumentami, które należy do niej dołączyć. Jeśli okaże się, że jakiegoś dokumentu brakuje- zostaniemy o tym powiadomieni listownie i poproszeni o dosłanie go.
Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów należy wysłać je wraz z aplikacją na adres: 
Citizenship Applications F8
Iris naturalization and Immigration Service
PO Box 73
Tipperary Town
Teraz trzeba tylko czekać na odpowiedź (do 6 miesięcy), wpłacić 950euro (jak również dosłać potrzebne dokumenty wymienione w liście, na przykład dalsze zdjęcia paszportowe…) i jechać do Dublina na uroczystość Citizenship Cremony, odbywającą się w pięknym nowoczesnym budynku Convention Centre. Oczywiście, o dacie i miejscu ceremonii będziemy powiadomieni listownie.
Co należy zrobić na końcu? Oczywiście wypić kufel Guinnessa i zakąsić ostrygą;-)
 
Opublikowano w Aktualności

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event! source site  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

 Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

source site
więcej >