Together-Razem
01/02/2018 - 0:00

Oświadczenie publiczne

Napisane przez  Redaktor
Do wiadomości:
- Ambasada RP w Dublinie
- media w Irlandii oraz w Polsce
- działacze polonijni i osoby działające w Irlandii
 
Dnia 28 stycznia 2018
 
OŚWIADCZENIE
 
My niżej podpisani, działacze społeczni w Irlandii oraz reprezentujący organizacje polonijne od wielu lat działające na rzecz Polaków i Polonii w Irlandii, oświadczamy, iż nie zamierzamy w przyszłości współpracować z portalem Polonia Irlandia (www.poloniairlandia.pl/), reprezentowanym przez Pana Roberta Rodziewicza.
 
Nasza decyzja podyktowana brakiem stosowania ogólnie przyjętych standardów dziennikarskich przez właściciela portalu, na którym od kilku już lat publikowane są treści niemające pokrycia w rzeczywistości, a opinie Pana Rodziewicza mają często znamiona pomówień i godzą w dobre imię polonijnych działaczy oraz organizacji, do których Ci ostatni należą. 
Ponadto w naszej opinii, Pan Rodziewicz nie postępuje zgodnie z etyką dziennikarską („Code of practice” opublikowaną przez Press Council w Irlandii www.pressombudsman.ie/code-of-practice.150.html), a jego działalność nie ma znamion obiektywnego dziennikarstwa.
 
Z uwagi na nieetyczne zachowania właściciela portalu, niżej podpisani odżegnują się od jakiejkolwiek współpracy z portalem teraz i w przyszłości.
Jednocześnie zachęcamy wszystkich, którzy czują się pokrzywdzeni materiałami publikowanymi na jego portalu o składanie skarg do irlandzkiego Press Ombudsmana http://www.presscouncil.ie ). 
 
Podpisano:
Lila Maciejewska – szef sztabu WOŚP Cork
Wojciech Bialek – Dyrektor Centrum Together-Razem z Cork 
Maja Skowron Grzéskowiak - Koordynator ds. Finansów WOŚP Cork
Izabela Krygiel-Kozłowska – Prezes Stowarzyszenia MyCork z Cork
Adam Oleś, -Vice Prezes Stowarzyszenia MyCork z Cork
Radosław Radecki – Stowarzyszenie Kibiców Cork Eagles Cork
Joanna Dobosz-Chuda – Prezes Klub Twórczego Myślenia z Limerick 
Justyna Cwojdzinska- Prezes Polish Art Festival Limerick
Aneta Kubas - Prezes Biblioteka Biblary 
Wojciech Kostka – Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne 
Barnaba Dorda – Przewodniczacy Forum Polonia Dublin Monika Okuniewska - Dyrektor Szkolny Punkt Konsultacyjny w Cork
Łukasz Czajkowski-  Zarząd Forum Polonia
Agnieszka Wieczorkowska – Zarząd Forum Polonia
Krzysztof Wisniewski- WaterPol z Waterford Katarzyna Kawka - Przewodniczaca Polish Scouting Association - ZHP w Irlandii Maciej Neumann - Stowarzyszeie Gorey.pl  
Opublikowano w Aktualności

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
English classes Autumn 2017 - enroll now

go to site New English Language courses at Together-Razem Centre start in the middle of September. Our courses are recommended by various local organizations focused on social inclusion and also by the Department of Social Protection. We offer classes for all levels of proficiency - from beginners to advanced. Our highly qualified and experienced teachers guarantee a high standard of lessons which are focused greatly on development of practical use of the language and are conducted in small groups (max 13 students). Additionally, for those who want to improve their fluency in spoken language, we offer conversations with a native speaker. On a successful completion of the course and after passing a final exam each participant receives a certificate. We can also provide documentary evidence to Social Welfare Office to certify participation in the language course. The cost of a 10 week course is only €99. At the moment we have places available  on Monday at 5.30-7.00pm, Tuesday at 10-11.30am  and  on Thursday at 6.00-7.30pm. More levels and groups are subject to the number of students interested in participation. Please check you English level first HERE

get link
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event! go  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >