Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

Rekrutacja

30/08/2018 - 8:11

Zapraszamy do naszej szkoły Akademii RazemAkademia Razem ma charakter szkoły społecznej. Szkoły społeczne to szkoły najczęściej tworzone przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, fundacje, zakładające działalność non-profit, w tym przypadku przez organizację Together-Razem. Działalność Akademii Razemy jest finansowana z opłat wnoszonych przez rodziców /opiekunów.
Czesne  na rok szkolny wynosi, które w roku 2018/2019 wynosi  click tylko €51 ne jedno dziecko lub €76 na dwójkę dzieci. To najlepsza oferta dla rodziców, którym zależy na weekendach wolnych od szkoły.

Celem naszej szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz przekazywanie wiedzy o kulturze kraju pochodzenia ich rodziców. W formie zabawy uczymy dzieci czytać, pisać w języku polskim, przedstawiamy kulturę, historię i geografię  Polski.

Zajęcia odbywają się w czterech lokalizacjach:

w poniedziałki w Ballincollig, we wtorki w Cobh i w środy w Cork, w czwartki w Midleton godzinach od 16:30 do 18:30. 

 

ZASADY ( wyciąg z Regulaminu Szkoły)

 

Zgłoszenie kandydata do szkoły
 

Zgłoszeniem kandydata na nowego ucznia Szkoły Akademii Razem jest złożenie:

source url 1 wniosku o przyjęcie do Szkoły, wraz z wymaganymi dokumentami,

https://egeriamujeresenviaje.blogspot.com/2015/01/pateando-la-medina-de-tunez.html 2 kwestionariusza osobowego dziecka,

3 opłaty wpisowej w wysokości €50 za każde dziecko. Opłata wpisowa gwarantuje dziecku miejsce w szkole i obejmuje czynności związane z przyjęciem  do szkoły.  Opłata jest bezzwrotna z wyjątkiem sytuacji, kiedy szkole nie uda się zebrać minimum 6 uczniów do jednej klasy.  Opłata jest stałą coroczną opłatą przy rejestracji dziecka do szkoły. W przypadku kontynuacji nauki przez dziecko w Akademii Razem, opłata wpisowa  na kolejny rok wynosi €25 za każde dziecko.

 

Do wniosku o przyjęcie do Szkoły należy dołączyć następujące dokumenty:

1 odpis aktu urodzenia dziecka,

2 w przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas 2-6: kopię świadectwa ostatniej ukończonej klasy/szkoły w Polsce (lub w szkole polonijnej),

3 w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/zdrowotnymi, opinię specjalisty/lekarza prowadzącego GP /poradni psychologiczno-pedagogicznej,

4 potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego w wysokości €50 za każde dziecko.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły z powodu nie  zebrania się klasy opłata  rejestracyjna zostanie zrefundowana w ciągu 30 dni. Opłatę należy uregulować na rachunek Centrum Together-Razem wraz z podaniem imienia i nazwiska nowego ucznia.

 

KONTO:

AIB Bank , 66 South Mall, Cork, Ireland

Sort Code  93-63-83

Acc No:     46461002

IBAN    IE10AIBK93638346461002
BIC     AIBKIE2DXXX

 

Rejestracji do szkoły można dokonać:

  • 1.osobiście w biurze Together-Razem pod adresem:Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park Old Mallow Road, Cork,   
  • 2. wysyłając wniosek oraz kwestionariusz wraz z dokumentami drogą mailową na adres: razemacademy@together-razem.org
  • 3. za pomocą strony internetowej www.together-razem.org

 

 

Przyjęcie ucznia do szkoły

 

1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w przeciągu 14 dni od złożenia kompletu dokumentów i dokonaniu opłaty rejestracyjno-administracyjnej.

Informację o decyzji przyjęcia rodzice/opiekunowie prawni otrzymują pisemnie bądź drogą mailową.

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie kandydata na nowego ucznia Szkoły Akademii Razem, rodzice/opiekunowie prawni podpisują umowę przyjęcia dziecka do szkoły.  

Umowa jest dokumentem regulującym zakup usługi edukacyjnej w Akademii  Razem.

3. Dyrektor Szkoły Akademii Razem ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do szkoły:

3.1 z uwagi na brak miejsc,

3.2 w sytuacji braku kadry wyspecjalizowanej w danej niepełnosprawności ucznia,

3.3 w przypadku, kiedy rodzice/opiekunowie prawni nie dostarczą w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów,

3.4 w przypadku nieuiszczenia opłaty wpisowej

3.5 w przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby dzieci, aby utworzyć klasę ( min. 6 dzieci)

3.6 na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły bez podania uzasadnienia.

 

 

Termin i czas trwania zajęć

Rok szkolny w Akademii Razem podzielony jest na dwa semestry: I semestr - od września do stycznia; II semestr - od lutego do czerwca zgodnie z terminarzem zajęć w szkołach irlandzkich.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w oddziałach:

    w Ballincollig - w poniedziałki

    w Cobh - we wtorki 

    w Cork - w środy

    w Midleton - w czwartki

    w Clonakilty - TBC

    i trwają od godz. 16.30 – 18.30


więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >