Together-Razem
07/12/2012 - 16:26

Punkt Konsultacyjny S.O.S dla Osób z Problemem Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.

Napisane przez 

source Punkt S.O.S  dla osób z Problemem Uzależnień powstał  w 2007 roku jako projekt Centrum Wsparcia i Integracji  Together-Razem Centre ''  w odpowiedzi na zwiększającą się liczbę Polaków  zamieszkujących Irlandię, zgłaszających problemy związane z uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. W miarę rosnących problemów i potrzeb zgłaszanych przez klientów Punktu  S.O.S. , związanych z uzależnieniem od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość oraz hazardu  i zjawiska przemocy  zakres działalności Punktu S.O.S powiększył się zwiększając swoją ofertę .
Od 2011 roku  Punkt działa również na rzecz osób  bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na rzecz rodzin dotkniętych przemocą pod nazwą: go site Punkt Konsultacyjny S.O.S dla Osób z Problemem Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego S.O.S.  jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

cheap adult web cam

http://regina-textil.at/?CAMS=webcam-girl-skype Punkt Konsultacyjny  S.O.S. dla Osób z Problemem Uzależnień i Przemocy w Rodzinie realizuje   następujące cele i zadania:

source site  

  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki   i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
  2. Udzielanie osobom dotkniętym problemem uzależnień i ich rodzinom konsultacji oraz porad w sprawach uzależnień i przemocy.
  3. Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w dostępnych placówkach lecznictwa odwykowego.
  4. Pomoc i wsparcie dla  osób bezdomych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pokierowanie ich do odpowiednich urzędów, placówek, i grup wsparcia oraz motywowanie do podjęcia kroków w kierunku zmiany i poprawy jakości życia.
  5. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
  6. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
  7. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
  8. Promowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie spotkań i eventów trzeźwościowych.

http://livingfont.com/?WEBCAMS=money-talks-lily  

http://lenas-sun.at/?WEBCAMS=livevideo-chat http://codextfaf.ch/?WEBCAMS=gay-webcan Konsultanci Punktu S.O.S. http://rollerwelt.org/?CAMS=dirty-gay-chat :

 

Wojciech Białek

Katarzyna Walkowskacamsex porn W celu skorzystania z konsultacji w Punkcie S.O.S. prosimy o rejestrację pod nr telefonu : enter site 021 49 677 43 w godzinach:

 

Poniedziałek 10.00 13.00
Wtorek 10.00 16.00
Czwartek 10.00 13.00
Piątek 10.00 13.00

      

Czytany go site 13178 razy
Opublikowano w Artykuły

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
English classes Autumn - enroll now

New English Language courses at Together-Razem Centre start in the middle of September. Our courses are recommended by various local organizations focused on social inclusion and also by the Department of Social Protection. We offer classes for all levels of proficiency - from beginners to advanced. Our highly qualified and experienced teachers guarantee a high standard of lessons which are focused greatly on development of practical use of the language and are conducted in small groups (max 13 students). Additionally, for those who want to improve their fluency in spoken language, we offer conversations with a native speaker. On a successful completion of the course and after passing a final exam each participant receives a certificate. We can also provide documentary evidence to Social Welfare Office to certify participation in the language course. The cost of a 10 week course is only €99. At the moment we have places available  on Monday at 5.30-7.00pm, Tuesday at 10-11.30am  and  on Thursday at 6.00-7.30pm. More levels and groups are subject to the number of students interested in participation. Please check you English level first HERE

więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >