Together-Razem
13/12/2013 - 12:35

Konferencja MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ 2013 Rzym 2013

Napisane przez  Wojciech Białek
 
W dniach od 15 do 17 listopada 2013 w Rzymie odbyła się konferencja MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ 2013 o roboczym tytule  „Emigracja zarobkowa w dobie kryzysu”. Organizatorami konferencji była  Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Związek Polaków we Włoszech, Ambasada RP w Rzymie, Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie i Konsulat Generalny RP w Mediolanie.
Tegoroczna, czwarta już konferencja odbywała się w  pięknym budynku Ambasady RP i skupiona była wokół tematyki  wpływu kryzysu na współczesną emigrację Polaków w Europie.
W konferencji, poza organizacjami członkowskimi Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, udział  wzięli również przedstawiciele Młodej Emigracji i przedstawiciele placówek dyplomatycznych z krajów europejskich. Z Irlandii do Włoch przyjechala delegacja składająca się z trzech osób: kierownik Konsulatu ROP- Katarzyna Smoter, prezes Irish Polish Society- Edyta Jankowska oraz dyrektor Centrum Together-Razem - Wojciech Białek. Na konferencji akredytowani byli dziennikarze z PAP,  Polskiego Radia i TVP Polonia.
Podczas inauguracji  swoje merytoryczne wystąpienia zaprezentowała pani profesor Krystyna Iglicka-Okólska z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, autorka wielu publikacji z zakresu demografii i emigracji, pan prof. Grzegorz Kaczyński  z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Dr Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.
Wszystkich delegatów konferencji  gorąco powitała również pani poseł Joanna Fabisiak, od lat związana z Monitorem Emigracji, piastująca funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Łączności z Polakami za Granicą  oraz prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska- Longin Komołowski, a także przedstawiciel Senatu -  senator Robert Dowhan.
Dwie najważniejsze tezy tej konferencji, iż nadal postępuje emigracja Polaków z kraju, a jej charakter jest teraz bardziej osiedleńczy oraz iż skala powrotów do Polski z emigracji jest minimalna, zostały podtrzymane. 
“W ciągu kolejnych 5 lat wyjedzie za pracą 60-70 tys. Polaków rocznie ze względu na rosnące bezrobocie w kraju” – wskazuje pani Profesor Krystyna Iglicka-Okólska
Z kolei pan Dr Maciej Duszczyk mówił: „Krótkoterminowe skutki emigracji zarobkowej są per saldo dla kraju pozytywne, lecz sytuacja zmieni się diametralnie w najbliższym czasie. Związane jest to bezpośrednio ze zmianami demograficznymi i stratami migracyjnymi, głównie osób w wieku 18-44 lat. W 2015 r. na rynek pracy zaczną wchodzić osoby z niżu demograficznego lat 90-tych, a schodzić roczniki wyżu demograficznego lat 50-tych. Skutki obu trendów dla podaży zasobów pracy w skali kraju oraz dla stabilności finansów publicznych mogą być katastrofalne”
 Konferencja obfitowała w wiele pasjonujących sesji tematycznych. Omawiano sytuację na rynku pracy w poszczególnych krajach i jak kryzys odcisnął swoje piętno na zatrudnieniu. Poruszano również tematykę szkolnictwa  w dobie kryzysu. Istotną, pod kątem działalności Together-Razem była sesja dotycząca zabezpieczenia społecznego i dostepu do systemów socjalnych w dobie kryzysu. Podczas tej sesji, delegacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz delegacja  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawila jak działają systemy zabezpieczenia pomiędzy krajami w ramach Europy. Ta sesja była również sesją podczas której przedstawiciele z Irlandii reprezentujący Irish- Polish Society oraz Centrum Together-Razem mieli okazję przedstawic swój referat, przygotowany specjalnie na konferencje, pod tytułem „Gdy Celtycki Tygrys ryczy, jak radzi sobie Polak w czasie kryzysu” Cały referat dostepny jest tutaj. Dynamiczne wystapienie delegacji z Irlandii spotkało się z ciepłym przyjeciem wszystkich uczestników .Udalo się zainteresować tematyką wspierania Polonii w sposób jaki robi to Centrum Together-Razem w Cork, co zostalo ujęte w dokumencie końcowym i zaleceniach  przyjętych  na koniec konferencji. Przedstawiele z Irlandii aktywnie uczestniczyli również w kolejnej sesji tematycznej , dotyczącej integracji i partycypacji. Pani Profesor Barbara Goryńska-Bittner z Uniwersytetu w Poznaniu, mówila o wykluczeniu społecznym emigrantów zarobkowych, psycholog z Włoch a takze delegaci z Holandii, Belgii wyraźnie wskazywali na problem marginalizacji Polaków, którzy nie poradzili sobie w czasach kryzysu.  
W dokumencie końcowym udało się zawrzeć tezy, o które apelowali przedstawiciele z Irlandii. Istotym jest, aby w sytuacji marginalizacji polskich migrantow oraz ryzyka ich wykluczania społecznego w krajach zamieszkania, władze polskie dostosowywały polityke wobec Polonii w taki sposób, aby uwzględniała ona istniejące realia związane z nieustającą emigracją zarobkową oraz wynikające z tego faktu problemy i wyzwania.
Uczestnicy konferencji zaapelowali do rządu polskiego o pomoc migrującym, m.in. poprzez informowanie, jakie mają prawa,  pomoc w ich egzekwowaniu, monitorowanie nastrojów antypolskich i wsparcie finansowe edukacji polonijnej. 
 
W dokumencie końcowym czytamy:
Uczestnicy Konferencji w Rzymie szczególnie apelują do władz polskich o:
1. Wspieranie inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu polskich migrantów poprzez informowanie i edukowanie ich w zakresie praw pracowniczych i społecznych oraz wspieranie inicjatyw i organizacji pomagających migrantom w egzekwowaniu praw pracowniczych w krajach zamieszkania.
2. Rozwijanie świadomości obywatelskiej migrantów w celu zwiększenia ich udziału w życiu ekonomicznym, jak i społecznym w krajach zamieszkania (np. biernego i czynnego udziału w wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego) tak, by ich przedstawiciele stali się ważnym partnerem w kontakcie ze społeczeństwem kraju zamieszkania.
3. Rozwijanie i wspieranie wszelkich form działalności służących utrzymaniu polskości w nowych pokoleniach urodzonych już na emigracji, w tym m.in. uwrażliwianie rodziców na znaczenie tej wartości dla przyszłości ich dzieci.
4. Stworzenie spójnego systemu informacji i komunikacji odnośnie przepisów prawnych i ich zmian, związanych z pracą i pobytem migrantów zarobkowych w krajach zamieszkania, celem wypełnienia obecnej luki informacyjnej. Jednocześnie zauważamy dotychczasowe wysiłki i działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tym zakresie.
5. Stworzenie niezbędnych warunków do reintegracji migrantów powracających do kraju.
6. Monitorowanie nastrojów antypolskich. Ścisła współpraca z kompetentnymi instytucjami w Polsce zajmującymi się problematyką zabezpieczeń społecznych byłaby ze wszech miar korzystna dla środowisk polonijnych m.in. wiedza i dane statystyczne dot. korzystania przez Polaków ze świadczeń socjalnych zagranicą celem reagowania na niechętne Polakom wypowiedzi i komentarze medialne.
7. Zapewnienie wystarczających środków na edukację polonijną. Zaniepokojenie budzi fakt, iż w dokonanym przez MSZ podziale środków na rok 2014 na działania polonijne wystąpiły duże dysproporcje: 4,5 mln zł zostanie przekazane na wsparcie edukacji w Wielkiej Brytanii, natomiast na pozostałe kraje – z wyjątkiem Niemiec i Litwy – przyznano tylko 0,7 mln zł. Nawet przy wsparciu konsulatów sytuacja taka grozi regresem edukacji polonijnej w państwach UE.
 
 
 
 
Czytany  16860 razy
Opublikowano w Artykuły

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

source site
więcej >