Together-Razem
23/08/2013 - 0:19

Samotni rodzice update sierpień 2013

Napisane przez  Aleksandra Pietrzykowska

Departament Ochrony Socjalnej (D/SP), poprzez program ‘Intreo’ wsparcie dochodów, aktywację zawodową oraz pośrednictwo pracy/służbę zatrudnienia, dostarcza dwie formy wsparcia dla samotnych rodziców:

Pomoc finansowa poprzez wsparcie dochodów, oraz
Pomoc w znalezieniu pracy poprzez wsparcie zatrudnienia i treningi
 
Wsparcie dochodów
 
Jako wynik reformy odnośnie planu Płatności dla Samotnych Rodziców (OFP), kiedy najmłodsze dziecko odbiorcy OFP osiągnie określony wiek, rodzina ta nie będzie dłużej uprawniona do OFP płatności. Jeśli wciąż rodzina będzie potrzebowała wsparcia finansowego, powinna ubiegać się o inne wsparcie finansowe od D/SP.
 
Następujące wsparcie przychodów jest dostęne:
 
Zapomoga na poszukiwanie pracy (Jobseeker Allowance)
 
Odbiorca którego OFP płatność kończy się i którego najmłodsze dziecko ma conajmniej 14 lat, może starać się o JA płatność. By dostać ten dodatek musisz:
Być nie zatrudnionym, lub niezatrudnionym przez conajmniej 4 z 7 dni (tygodniowo);
Być pomiędzy 18 a 66 rokiem życia;
Być zdolnym do pracy
Być dostępnym i poszukującym pracy;
Przejść test
Spełnić Powszechne Warunki Rezydenta
 
Dodatek na poszukiwanie pracy (JA)- przejściowe porozumienie
 
Odbiorca którego OFP płatność kończy się i którego najmłodsze dziecko ma conajmniej 14 lat, może starać się o JA- przejściowe porozumienie. By dostać ten dodatek musisz:
 
Być odbiorcą OFP płatności przez ostatnie 3 lata;
Być samotnym rodzicem przez ten czas;
Przejść test;
Spełnić Powszechne Warunki Rezydenta.
 
Odbiorca JA-przejściowe porozumienie jest zwolniony z pewnych warunków programu, takich jak:
Nie muszą być dostępni lub poszukiwać pracy;
Nie muszą udowadniać, że są bezrobotni, czyli mogą pracować na pół etatu bez żadnych restrykcji i wciąż otrzymywać płatność.
 
Zwolnienie ze wszystkich zasad JA będzie następować aż do momentu gdy najmłodsze dziecko odbiorcy osiągnie wiek 14 lat. Wówczas, odbiorca powinien kontynuować staranie się o JA płatność, będzie to przedmiot do pełnego warunkowego JA.
 
Po więcej informacji odnośnie JA-przejściowego porozumienia, proszę odwiedzić stronę:
www.welfare.ie/en/pressoffice/Pages/pr210513.aspx.
 
Jeśli kwalifikujesz się na JA-przejściowe, ty i twoja rodzina możecie także kwalifikować się na inne dopłaty, takie jak:
Dopłata do wynajmu mieszkania
Dopłata do odsetek kredytu
Dopłata do paliwa
Dopłata do obuwia i odierzy dla dzieci idących do szkoły
Dopłata do szkolnych książek
Karta medyczna
 
Odbiorca zasiłku JA jak i JA-przejściowe może aplikować o dofinansowanie na opiekę nad dzieckiem w Community Childcare Subvention (CCS), który jest administrowany przez Departament do Spraw Dzieci i Nieletnich (D/CYA).  Ostatnio wprowadzony program ‘Opieki nad dziećmi po szkole’ (ACCS), który jest zarządzany wspólnie z D/SP i D/CYA, jest dostęny dla odbiorców obu zasiłków: JA i JA-przejściowego, którzy posiadają dzieci w wieku 4 do 13 lat, które są w szkole podstawowej. Zasiłek jest także dostępny dla odbiorców OFP, którzy podjęli zatrudnienie, i wycofali się z dopłat OFP, których dzieci są w wieku 4 do 13 lat i uczęszczają do szkoły podstawowej. Proszę odwiedzić stronę www.welfare.ie/en/pressoffice/pdf/SW135.pdf
 
Dopłata do dochodów rodziny (FIS)
 
Odbiorcy OFP, którzy pracują 19 godzin tygodniowo lub więcej, są uprawnieni do aplikowania o płatność FIS, lub do starania się o ponowne oszacowanie przyznanego już FIS.
 
Odbiorcy płatnośći FIS mogą także kwalifikować się do dofinansowania na odzierz i obuwie dla dzieci idących do szkoły.
 
Ci odbiorcy FIS mogą wykorzystać dopłatę na opiekę nad dzieckiem, która jest zapewniona przez D/CYA.
 
Po więcej informacji na temat FIS, proszę odwiedzić:
www.wlefare.ie/en/Pages/Family-Income-Supplement-FIS---SW-22.aspx.
 
UWAGA
 
Jeśli kwalifikujesz się do dopłaty do dochodów rodziny, wysokość dopłaty będzie zależna od twoich:
Przychodów
Rozmiaru rodziny
Kosztów utrzymania
Majątku
 
Jeśli zaszły zmiany w którymś z ww, musisz skontaktować się z lokalnym cetrum Intreo lub Social Welfare Office tak szybko jak to możliwe.
 
We wszystkich przypadkach możesz uzyskać więcej informacji i porad odnośnie możliwości w lokalnym oddziale Itreo lub Social Welfare Office.
 
 
Wspacie dla zatrudnienia i szkoleń
 
Wiemy, że wielu samotnych rodziców którzy otrzymują wsparcie finansowe od D/SP mogą i chce pracować. Wiele treningów i programów wsparcia zatrudnienia są pomocne dla samotnych rodziców, gdyż poprawiają ich umiejętności, poszerzają ich zawodowe doświadczenie, przygotowują ich do pracy, ulepszają ich karierę oraz pomagają założyć własny biznes.
 
Ścieżka kariery jest inna dla każdego. To podkreśla różnorodność treningów i wsparcia dostępnego w D/SP.  To wsparcie zostało opracowane by być pomocnym w następujących kwestiach:
Pomóc ci przygotować się do pracy
Pomóc ci znaleźć własciwe stanowisko dla ciebie
Pomóc ci utrzymać pracę
Zapewnić ci doradztwo zawodowe
Zapewnić ci ‘w pracy’ trening
Pomóc ci awansować
Jeśli zakładasz włąsną firmę, pomóc ci rozwijać i ulepszać biznes plan, pomóc w marketingu, szkolić cię w zarządzaniu finansami, rejestrować budżet, zapewnić ci pomoc finansową odnośnie kosztów narzędzi biznesowych, wyposażenia, licencji i certyfikatów.
 
Będziesz pracował z przydzieloną do twojej sprawy osobą, by dowiedzieć się jaki rodzaj wsparcia potrzebujesz, by ułatwić ci drogę do samozatrudnienia.
 
 
Wsparcie szkoleń
 
Odbiorca zasiłku  JA i JA-przejściowego może wykorzystać następujące szkolenia:
Dofinansowanie na Powrót do edukacji (BTEA)
www.welfare.ie/en/Pages/353_Back-to-Education=Allowance.aspx
skillnets
www.skillnets.ie
springboard
www.springboard.ie
Program umiejętności ICT
www.ictskills.ie
programy szkoleń FAS
www.fas.ie
szkolenia zawodowe (VTOS)
www.qualifax.ie
programy komisji edukacji zawodowej (VEC)
www.vec.ie
 
Wsparcie szkoleniowe nie jest dostępne dla odbiorców płatności FIS.
 
Wsparcie zatrudnienia
 
Odbiorcy zasiłków JA i JA-przejściowego mogą ubiegać się o następujące wpsarcie zatrudneinia:
JobBridge(Narodowy Program Praktyk)
www.jobbridge.ie
program społecznego zatrudnienia
www.welfare.ie/en/Pages/Community-Employment-Programme-.aspx
TUS (Inicjatywa Pracy Społecznej)
www.welfare.ie/en/Pages/T%c3%bas_holder.aspx
socjalny program wiejski (RSS)
www.welfare.ie/en/Pages/Rural-Social-Scheme.aspx
Kluby Pracownicze
www.welfare.ie/en/Pages/Jobs-Clubs.aspx
Lokalny Servis Zatrudnienia (LES)
www.welfare.ie/en/Pages/Local-Employment-Service.aspx
zachęta do pracy na pół etatu (PTJI)
www.welfare.ie/en/Pages/Part-time-Job-Incentive-Scheme-PTJI---SW-69.aspx
dopłata do programu powrót do pracy (BTWEA)
www.welfare.ie/en/Pages/Back-to-Work-Enterprise-Allowance---SW-92.aspx
Odbiorcy płatności FIS mogą ubiegać się o dopłatę TYLKO na PTJI.
 
UWAGA
 
Byli poszukiwacze pracy mogą starać się o następujące wsparcie ‘w pracy’ w momencie gdy zaczęli pracować:
Jobs Plus- ten program zapewnia wiele opcji dla byłych poszukiwaczy pracy którzy mają stabilne zatrudnienie w wymiarze  30 godzin lub więcej w ciągu conajmniej 4 dni w tygodniu. Proszę odwiedzić www.welfare.ie/en/Pages/Jobs-Plus.aspx po więcej informacji odnośnie tego programu.
Karta Medyczna- byli poszukiwacze pracy, którzy mają stabilne zatrudnienie, zachowują przysługującą im Karte Medyczną przez dodatkowe 3 lata.
 
 
Po więcej informacji możesz skontaktować się z następującymi punktami:
 
Askonefamily Lo-Call Infolinia: 1890 662 212
T: 01662 91212 E: info@onefamily.ie W: www.onefamily.ie
 
 
 
 
oprac. Aleksandra Pietrzykowska w oparciu o Families Plus przez organizacje OneFamily
Czytany  15808 razy
Opublikowano w Artykuły

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >