Together-Razem
26/03/2013 - 17:46

Możliwości kształcenia dostępne dla osób bezrobotnych.

Napisane przez 

 

Chciałabym/chciałbym ponownie podjąć edukację. Jakie są moje opcje?
 
Masz wiele możliwości, zarówno na poziomie szkoły średniej jak i uczelni wyższych. W niektórych przypadkach otrzymasz dodatek edukacyjny bądź będziesz mogł/a nadal pobierać swój obecny zasiłek z Social Welfare.
 
Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na ten temat?
 
Komisje edukacji zawodowej (Vocational Education Committees, VECs) prowadzą programy edukacyjne dla dorosłych na poziomie średnim i wyższym. Zajmują się one również przyznawaniem grantów na utrzymanie oraz dofinansowaniem dla studentów uczelni wyższych. Po więcej informacji udaj się na www.ivea.ie
 
Główne programy to:
VTOS
BTEA
Springboard
 
 
 
VTOS - Vocational Training Opportunities Scheme
VTOS to główny program edukacyjny dla dorosłych na poziomie  średnim. VTOS umożliwia zatrzymanie zasiłku Social Welfare oraz powrót do edukacji. Program ten obejmuje kursy w pełnym wymiarze godzin (full-time), prowadzone przez VECs.
 
Aby zakwalifikować się do programu VTOS musisz:
      mieć przynajmniej 21 lat, oraz
      otrzymywać Jobseeker's Benefit lub Jobseeker's Allowance przez 6 miesięcy lub mieć opłacane składki na ubezpieczenie społeczne (social insurance credits) przez Social Welfare przez 6 miesięcy
 
Twój współmałżonek lub partner również może zakwalifikować się do programu VTOS.
 
Jaki zasiłek otrzymam na VTOS?
Zamiast zasiłku dla bezrobotnych otrzymasz dodatek szkoleniowy. Kwota będzie zależeć od kwoty twojego zasiłku dla bezrobotnych. Maksymalna kwota w ramach programu VTOS wynosi 188 euro.
Nie otrzymasz zasiłku jeśli masz tylko opłacane składki na ubezpieczenie spoleczne (social insurance credits) przez Social Welfare.
Otrzymasz bonus szkoleniowy w wysokości 20 euro jeśli otrzymujesz zasiłek od roku lub dłużej.
W trakcie trwania programu możesz pracować na part-time lub dorywczo i nie wpłynie to na twój zasiłek.
Otrzymasz dodatki na podróż oraz posiłki.
Możesz się również ubiegać o darmową opiekę nad dziećmi w ramach programu Childcare Employment and Training Support (CETS)
Nie ponosisz żadnych kosztów nauki.
 
Czy muszę nadal regularnie odwiedzać Social Welfare w celu rejestracji w trakcie trwania programu VTOS?
Jeśli odbierasz zasiłek dla bezrobotnych, nie musisz tego robić.
 
Jak mogę sie ubiegać o miejsce na VTOS?
Skontaktuj się ze swoim lokalnym ośrodkiem VEC.
 
BTEA - Back to Education Allowance
 
BTEA pozwala zatrzymać zasiłek z Social Welfare  po rozpoczęciu zatwierdzonego kursu w pełnym wymiarze godzin (full-time). Kurs może być:
      na poziomie średnim (Junior lub Leaving Certificate)
      na poziomie wyższym (dyplom lub stopień naukowy)
Program nie obejmuje kursów w szkołach lub na uczelniach prywatnych.
 
Czy kwalifikuję się do programu BTEA?
To zależy od tego, czy myślisz o kursie na poziomie średnim czy wyższym.
By kwalifikować się do programu na poziomie średnim, musisz:
      mieć przynajmniej 21 lat i otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych od przynajmniej 3 miesięcy; lub
      mieć 18-20 lat, nie być uczniem ani studentem od przynajmniej dwóch lat i otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych od przynajmniej 3 miesięcy.
Aby zakwalifikować się do programu na poziomie wyższym musisz:
      mieć przynajmniej 21 lat i otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych od minimum 9 miesięcy, lub
      mieć 18-20 lat, nie być uczniem lub studentem od przynajmniej dwóch lat i otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych od przynajmniej 9 miesięcy.
Jeśli ubiegasz się o przyjęcie na wyższe studia podyplomowe, musisz mieć przynajmniej 24 lata.
Możesz się również kwalifikować do BTEA jeśli otrzymujesz niektóre inne zasiłki z Social Welfare, takie jak One-Parent Family (dodatek dla niepełnej rodziny). Zasiłek ten musisz otrzymywać bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu.
 
Czy mogę zatrzymać inne dodatki?
Jeśli kwalifikujesz się do BTEA, możesz zatrzymać inne dodatki, takie jak dodatek na opał (fuel allowance), dodatek na mieszkanie (rent allowance) czy dodatek na spłate kredytu na dom/mieszkanie (mortgage interest supplement).
 
Właśnie straciłem/am pracę. Czy kwalifikuję się do BTEA?
Możesz wziąć udział w programie od razu jeśli:
      otrzymałeś odprawę ustawową, i
      należy ci się zasiłek dla bezrobotnych
 
Jak mogę się ubiegać o przyjęcie do programu BTEA?
Zanim złożysz dokumenty, będziesz musiał/a uzyskać pismo z uczelni zaświadczające, że dostałeś/aś się na wybrany przez siebie kurs.
Po otrzymaniu listu wypełnij formularz BTEI i złóż  go wraz z listem w lokalnym oddziale Social Welfare. Formularz jest dostępny na stronie www.welfare.ie bądź w lokalnym oddziale Social Welfare.
 
Jaki zasiłek otrzymam biorąc udział w programie BTEA?
Otrzymasz zasiłek w tej samej kwocie co twój obecny zasiłek, chyba że w tej chwili otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych zmniejszony z uwagi na twój wiek, wtedy  otrzymasz nie więcej jak 160 euro.
Zasiłek BTEA będzie wypłacany przez 9 miesięcy trwania kursu. Nie będzie on wypłacany przez 3 letnie miesiące pomiędzy jednym rokiem akademickim a drugim, chyba że odbywasz wtedy praktyki. Jeśli nie pracujesz latem, możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.
Twój zasiłek BTEA będzie zawierał dodatek dla kwalifikującej się osoby dorosłej oraz dzieci. Kwalifikująca się osoba dorosła to współmałżonek lub partner który sam nie otrzymuje żadnego zasiłku z Social Welfare.
Jeśli pracujesz na pół lub część etatu (part-time) lub dorywczo, nie wpłynie to na twój zasiłek BTEA tak długo, jak tylko będziesz uczyć się lub studiować w pełnym wymiarze godzin. Może to jednak wpłynać na drugorzędne dodatki, takie jak na czynsz czy na spłate kredytu na dom/mieszkanie.
 
Czy mogę się również ubiegać o grant studencki?
Program Student Grants Scheme obejmuje granty na utrzymanie i na opłatę czesnego. Nie możesz otrzymywać jednocześnie grantu BTEA i grantu na utrzymanie. Jednakże, możesz się kwalifikować do grantu na opłacenie czesnego za kurs.
 
Jak mogę się ubiegać o grant studencki?
Wejdź na stronę www.studentfinance.ie i postępuj zgodnie ze wskazówkami. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem VEC.
 
Czy muszę nadal regularnie odwiedzać Social Welfare w celu rejestracji w trakcie trwania programu BTEA?
 Nie, nie ma takiej potrzeby.
 
 
Springboard
 
Program ten oferuje miejsca na studiach wyższych w niepełnym wymiarze godzin (part-time), na kierunkach takich jak ekonomia środowiska czy usługi finansowe. Kursy prowadzone są na różnych poziomach, od certyfikatu po studia magisterskie.
Program Springboard skierowany jest do osób bezrobotnych, które wcześniej pracowały w takich sektorach jak budowlany czy produkcyjny.
 
Czy kwalifikuję sie do programu Springboard?
Aby zakwalifikować się do programu Springboard, musisz:
•         pobierać Jobseeker's Benefit, Jobseeker's Allowance lub inny zasiłek z Social Welfare, oraz
•         mieć opłacane składki na ubezpieczenie społeczne (social insurance credits) przez Social Welfare, oraz
•         mieć udokumentowane zatrudnienie w przeszłości, oraz
•         aktywnie poszukiwać pracy
Możesz sie również kwalifikować do tego programu jeśli:
•       pracujesz w niepelnym wymiarze i pobierasz zasilek dla bezrobotnych w niepelnej wysokosci
•         w przeszłości prowadziłeś/łaś własną działalność
 
Czy muszę płacić za kurs?
o       Nie musisz płacić za kurs jeśli pozostajesz bez pracy
o    Nawet jeśli podejmiesz pracę w trakcie trwania kursu,  program Springboard nadal pokrywa koszty twojego czesnego za cały rok akademicki
 
Czy nadal będę mógł/mogła pobierać zasiłek z Social Welfare?
Tak, nadal będziesz otrzymywać swój zasiłek podczas korzystania z programu.
 
Jak mogę się ubiegać o udział w programie Springboard?
Wejdź na stronę www.springboardcourses.ie, wybierz kurs który cię interesuje i wypełnij formularz online. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie.
Jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, skontaktuj sie ze swoim lokalnym oddziałem Social Welfare aby zarejestrować się na Part-Time Education Option (PTEO) za pomocą formularza PTEO Springboard. Musisz to zrobić przed rozpoczęciem kursu.
 
Czy mogę zapisać się na kurs, który nie jest objęty programami VTOS, BTEA i Springboard?
Istnieje możliwość zapisania sie na niektóre kursy w ramach opcji Education, Training and Development (Edukacja, Szkolenie i Rozwój).
 
Czy kwalifikuję sie do tej opcji?
By móc zakwalifikować się do opcji Education, Training and Development musisz:
      mieć minimum 21 lat, lub
      mieć po,itemAuthorLatestLimit ,:,itemTags, VTOS to głmiedzy 18 - 20 lat i nie być uczniem lub studentem od przynajmniej dwóch lat, oraz
      otrzymywać zasiłek  dla bezrobotnych przez 6 miesięcy lub mieć opłacane składki na ubezpieczenie społeczne (social insurance credits) przez Social Welfare przez 6 miesięcy
       Pracownik twojego lokalnego urzędu Social Welfare musi zatwierdzić wybrany przez  ciebie kurs.
Musisz udowodnić w Social Welfare, że odbycie tego kursu wpłynie pozytywnie na twoje szanse znalezienia pracy.
 
W jaki sposób mogę się ubiegać o udział w programie?
Wypełnij formularz BTEI i złóż go w lokalnym oddziale Social Welfare. 
 
Czy mogę otrzymać dodatkową pomoc finansową?
Istnieje możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego jeśli zamierzasz ponownie podjąć edukację. Do twoich opcji należą stypendia VEC, granty dla studentów uczelni wyższych (Higher Education Grants Schemes) oraz studenckie kredyty bankowe.
 
Chcesz wiedziec zapytaj w Together-Razem.
Czytany 21162 razy
Opublikowano w Artykuły

Section in English

19/04/2017 - 21:18
Irish-Polish couples wanted!
When talking about Polish emigration into Ireland in search of a new, better life, we usually focus on the economic aspect of it, but for many a new life in Ireland involves falling in love.For many it is the main reason to stay. Does love ask for a passport?
We all know disadvantages of emigration: separation from family home, often a life partner, which can be a reason for loneliness, unhappiness, divorce etc. However, this is only one side of the coin. The other one is hopes for a more balanced life, new friendships, dreams of a girl with misty eyes, long curly hair, sunny disposition…
What attracts us in our diversity?
What makes Polish-Irish couples decide to be together? What are the cultural differences and how do they affect mutual chemistry?
We are going to take a look at this phenomenon with the help of the camera’s eye.
We are currently looking for Irish-Polish couples to participate in this exciting project.
Whether you fell head over heels in love yourself or you know someone who’s in a mixed-nationality (Polish-Irish) relationship, do let us know. Spread the word: like and share this post and tag your friends who might be interested.
Contact and more information: k.rosa@together-razem.org.
 
Authors : Krzysztof Rosa and Karolina Zygmunt
więcej >
Lifelong Learning Festival in Cork - learn how to make traditional Easter palm

Our "Tea or Coffee" Active Seniors Group invites you on Saturday, the 8th of April, 5-7 pm, on an adventure  – a journey through Polish history, heritage & cuisine. Learn how to make a traditional Easter palm & egg & how Easter is celebrated in Poland. Taste traditional Polish cakes & dishes. No need to book, all welcome

więcej >
02/04/2017 - 10:11
Great Craic at Table Quiz

A great night was had on Friday 31st March at the Market Tavern with Together-Razem members and friends competing at a Table Quiz. All the multinational teams challenged their brains trying to answer tricky questions such as: “In which American state is a single woman not allowed to skydive on a Sunday?” Or “In which Irish county is it forbidden to wear a Kilkenny jersey?” Two teams with most correct answers were awarded joint first prize and some sweet treats. The quiz was followed by an exciting raffle with spot prizes, and live traditional Irish music. Our next Table Quiz will be held on Friday 2nd June as part of Polska-Eire Festival. All very welcome to attend!

Photos: Krzysztof Rosa więcej >