Together-Razem

Kalendarium

Akademia Razem

25/04/2015 - 11:38
Centrum Together Razem poszukuje osoby na następujące stanowiska: 
 
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel nauczania początkowego, polonista, historyk, nauczyciel geografii, logopeda.
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, lub znają odpowiednie osoby na to miejsce, prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami zatrudnienia poniżej.
 
Warunki pracy: 
1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: a) praca w charakterze nauczyciela języka polskiego i/lub edukacji wczesnoszkolnej i/lub z zakresu wiedzy o Polsce i społeczeństwie polskim,
 
Miejsce pracy: 
1. Stanowisko pracy zorganizowane w szkole St. Maries of the Isle, Bishops Street, Cork.
 
Zakres zadań: 
1. Prowadzenie zajęć w zakresie języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i/ lub  z zakresu wiedzy o Polsce.
2. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej. 
3. Opracowywanie programów nauczania oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych, gdyż każda  lekcja musi  być  odpowiednio przygotowana  i  przeprowadzona.
4. Wykonywanie innych obowiązków wynikających z umowy o pracę w zakresie wykonywanej przez Pracownika działalności.
5. Utrzymywanie ścisłej współpracy z koordynatorem projektu, gronem nauczycielskim oraz utrzymywania kontaktu z rodzicami swoich uczniów.
Wymagania niezbędne: 
1. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce polonijnej.
2. Umiejętności i doświadczenie w zakresie korzystania z edukacyjnych programów multimedialnych, w tym tablic interaktywnych.
3.Gotowość przedłożenia oraz wypełnienia dokumentów w procesie Garda Vetting. 
Wymagania dodatkowe: 
1. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi, dla których język polski nie jest językiem pierwszym.
2. Umiejętność definiowania celów i priorytetów oraz zdolność organizacji pracy własnej.
3. Mile widziana znajomość języka angielskiego lub innego dodatkowego języka.
4. Umiejętność samodzielnego zdobywania i aktualizowania zdobytej wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków, w tym bieżące monitorowanie zmian w zakresie ustawy o systemie oświaty Rzeczpospolitej Polskiej.
5) Kreatywność, odpowiedzialność, terminowość w wykonywaniu zadań. 
 
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku: 
1. Curriculum vitae (wraz z nr kontaktowym oraz adresem e-mailowym) i list motywacyjny.
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
3. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uzyskane kwalifikacje, w zakresie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
5. Referencje lub kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
Dokumenty należy składać pod adresem: razemacademy@together-razem.org
 
Informacje dodatkowe: 
1. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie-można odesłać skan dokumentu z podpisem, a oryginał dostarczyć podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
2.  Oferty niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”, nie będą rozpatrywane.
3. Dopuszcza się możliwość przedstawienia dokumentów w języku obcym bez ich tłumaczenia na język polski.
 
 
więcej >
25/04/2015 - 11:31
 Drodzy Rodzice!
Znajomość języka polskiego pomaga Twemu dziecku. Drugi język przydaje się w życiu i karierze zawodowej zarówno w Irlandii, jak i w Polsce. 
Together Razem Centre rozpoczyna nowy projekt edukacyjny, który ma na celu zorganizowanie popołudniowych zajęć języka polskiego, jako alternatywy do sobotnich oraz niedzielnych spotkań w polskiej szkole. Poprzez udział w zajęciach Wasze dzieci mogą dowiedzieć się o życiu w Polsce i jak wyglądał Wasz świat w ich wieku.
Żeby placówka dobrze funkcjonowała nie wystarczy jedynie zatrudnić nauczyciela, wynająć pomieszczeń, czy zaopatrzyć się w pomoce naukowe. Zaangażowanie rodziców jest nieocenione.
Czekamy na świadomych rodziców, którzy chcą dać swym dzieciom szansę na naukę języka polskiego poza krajem, tu w Irlandii. Dając im tym samym, większą możliwość wyboru na przyszłość.
 
Wypełnij formularz rejestracyjny , do pobrania ponizej.
 
Zapoznaj się z umową (do pobrania ponizej), którą będziesz musiał podpisać przed rozpoczęciem roku szkolnego. 
 
Do zapisu będzie również potrzebna kopia aktu urodzenia.
Dziecko można zapisać telefonicznie, a następnie dostarczyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego w kwocie 50E. Suma ta stanowi miesięczne czesne.
 
Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto Together-Razem:
AIB Bank , 66 South Mall, Cork, Ireland

Sort Code  93-63-83

Acc No:     46461002

Numer konta IBAN    IE10AIBK93638346461002
                         BIC       AIBKIE2DXXX
 
Daj swemu dziecku szansę na naukę języka polskiego w przyjaznej atmosferze!

więcej >
25/04/2015 - 11:18
Drodzy uczniowie!
Nareszcie weekendy wolne od polskiej szkoły!!!
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w nowym projekcie edukacyjnym Together Razem Centre - szkoła polonijna Akadameia Razem. Macie szansę zdobyć wiedzę z zakresu języka polskiego oraz wiedzy o Polsce w systemie popołudniowych zajęć, odbywających się w dni powszednie. 
Proszę o wypełnienie formularza rejestracyjnego (do pobrania poniżej)
 
A o to nasz KODEKS GRZECZNOŚCI,
czyli o czym każdy uczeń wiedzieć powinien...
 
 
1. Pamiętam, że kultura osobista jest moją wizytówką!
2. Witam się ze wszystkimi pracownikami szkoły:
zawsze mówię „dzień dobry” i „do widzenia”
uśmiecham się, gdy mijam kogoś, kogo pozdrawiam,
zdejmuję czapkę (chłopcy),
wyjmuję ręce z kieszeni, gdy się komuś kłaniam lub z kimś rozmawiam.
3. Stosuję na co dzień zwroty: „proszę”, „dziekuję”, „przepraszam”.
4. Przychodzę punktualnie na zajęcia.
5. Wieszam kurtkę na wieszaku.
6. Nie biegam po korytarzu.
7. Nie biję, nie zaczepiam nikogo, nie używam przemocy wobec słabszych.
8. Ubieram się odpowiednio do sytuacji, zawsze estetycznie.
9. Dbam o higienę i porządek w miejscu, w którym przebywam:
nie maluję po ścianach i ławkach,
nie śmiecę,
mam odwagę podnieść papierki,
nie niszczę pomocy naukowych,
10. Dbam o dobre imię szkoły.
11. W czasie lekcji zachowuję się właściwie:
nie przeszkadzam w prowadzeniu zajęć,
wstaję, by okazać szacunek dla osoby wchodzącej do klasy,
podnoszę rękę, gdy się zgłaszam,
nie przerywam, gdy wypowiada się ktoś inny,
staram się być aktywny i pracować w czasie lekcji.
12. Jestem obowiązkowy:
pamiętam o starannym odrabianiu zadań domowych,
przynoszę podręczniki i przybory szkolne,
przychodzę przygotowany na zajęcia,
wywiązuję się z powierzonych mi funkcji,
nie opuszczam terenu szkoły w czasie zajęć,
nie wagaruję.
13. Staram się być koleżeński:
nie skarżę,
nie obgaduję,
nie naśmiewam się z innych,
pomagam w nauce słabszym,
pożyczam zeszyty (choroba kolegi, koleżanki),
służę radą.
14. Dbam o kulturę języka:
nie używam brzydkich wyrazów,
nie przeklinam, 
nie krzyczę, ale rozmawiam,
nie prowadzę dyskusji podniesionym tonem,
grzecznie zwracam się do innych,
pracuję nad poprawą błędów językowych.
15. Jestem odpowiedzialny i prawdomówny:
mam odwagę przyznać się do winy,
nie kłamię,
nie zrzucam odpowiedzialności na innych, ale ponoszę ją sam.
16. Kulturalnie zachowuję się podczas zajęć szkolnych.
17. Nie ulegam żadnym szkodliwym nałogom:
nie palę papierosów,
nie piję alkoholu.
18. Pamiętam o kulturalnym zachowaniu poza szkołą:
kłaniam się osobom, które znam,
ustępuję miejsca osobom starszym,
stosuję formułę grzeczności,
nie zaśmiecam i nie niszczę otoczenia,
chronię przyrodę.
19. Staram się pracować nad własnym charakterem, postępuję zgodnie z Kodeksem grzeczności.
 
więcej >
23/04/2015 - 21:25
Szanowni Rodzice Polskich Dzieci!
 
Popołudniowa szkoła dokształcająca języka polskiego
przy Centrum
Together- Razem 
 
RAZEM ACADEMY
 
        OGŁASZA ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY 2015/16
 
Klasy od  0 – do Liceum - Małe grupy
Czesne wynosi 51E miesiecznie. Drugie dziecko w szkole 76E. W przypadku trojga rodzeństwa 81E 
Wykwalifikowana kadra
Doskonałe warunki zapewnione przez szkołę St. Maries of the Isle, Bishops Street, Cork
Zapewniamy bogatą ofertę dydaktyczną
Oferujemy ciekawą ofertą kulturalną, spotkania biblioteczne, zajęcia wokalne, warsztaty plastyczne, koła naukowe.
 
Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2015 roku.
Zebranie informacyjne dla nowo przybyłych dzieci:  03.06.2015r., tj. środa o godz.: 16:30
 
UWAGA:  W dniu 13/6/2015 w godz 10.00 - 15.00 odbędą się warsztaty o dwujęzyczności dla rodziców i nauczycieli. 
 
Szczegóły pod adresem email:  razemacademy@together-razem.org
Kontakt telefoniczny: 021 4967743 (w przypadku nieodebranego połączenia-zostaw wiadomość)
 
DAJ SZANSĘ SWOJEMU DZIECKU, BY UCZYĆ SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE!
 
JUŻ DZIŚ MOŻESZ ZACZĄĆ PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO!!!
 
więcej >
Strona 4 z 4

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
English classes Autumn 2017 - enroll now

New English Language courses at Together-Razem Centre start in the middle of September. Our courses are recommended by various local organizations focused on social inclusion and also by the Department of Social Protection. We offer classes for all levels of proficiency - from beginners to advanced. Our highly qualified and experienced teachers guarantee a high standard of lessons which are focused greatly on development of practical use of the language and are conducted in small groups (max 13 students). Additionally, for those who want to improve their fluency in spoken language, we offer conversations with a native speaker. On a successful completion of the course and after passing a final exam each participant receives a certificate. We can also provide documentary evidence to Social Welfare Office to certify participation in the language course. The cost of a 10 week course is only €99. At the moment we have places available  on Monday at 5.30-7.00pm, Tuesday at 10-11.30am  and  on Thursday at 6.00-7.30pm. More levels and groups are subject to the number of students interested in participation. Please check you English level first HERE

więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >