Kadra
Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

Kadra

01/02/2017 - 9:39

follow url Przewodniczący subkomitetu ds edukacji Zarządu Together-Razem -  Manager Szkoły/Kierownik Szkoły : dr Bożena Cierlik 

dr Bozena Cierlik, historyk (magister historii KUL, doktorat UCC), pedagog I dyplomowany nauczyciel akademicki (Diploma in TLHE, UCC) Wykładowca akademicki na Wydziale Historii na uniwersytecie w Cork, uhonorowana nagrodą Wybitny Polak w Irlandii w dziedzinie Nauki w roku 2016. Członek Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego, członek Zarządu Together-Razem, od 25 lat propagatorka historii I kultury polskiej w Irlandii.
 
Nauczyciel mgr Monika Szymocha
Monika Szymocha – magister wydziału pedagogicznego o specjalnościach: nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego, pedagogika opiekuńcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia i arteterapia. Absolwentka wydziału pedagogicznego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Nauczyciel w Akademii Razem.Swoją przygodę w pracy z dziećmi rozpoczęłam w ramach wolontariatu oraz działalności polonijnej w Niemczech. W Polsce również zajmowałam się wolontariatem oraz pracowałam jako nauczyciel wychowania przedszkolnego  w przedszkolu z oddziałem integracyjnym. Praca z dziećmi jest moja pasją, w dzieciach inspiruje mnie ich ciekawość świata, otwartość i spontaniczność, dlatego podejmuje się działań, które rozwijają tę naturalną ciekawość, kreatywność, a także wzmacniają mocne strony każdego dziecka i pomagają w przezwyciężaniu tych słabszych. Praca z dziećmi uczy patrzenia na świat oczami dzieci, dzieci uczą cieszyć się najdrobniejszymi rzeczami, dostrzegać to co niedostrzegalne i zachwycać się otaczającym światem. "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."  Śmiech dziecka jest czysty i szczery i to on daje mi pozytywną energię do działania na kolejny dzień" Janusz Korczak
 
Nauczyciel mgr Agata Bartczak-Białek
Na zielonej wyspie mieszkam od 10 lat. Swoję przygodę ze szkołą zaczęłam w 2004 r. w Publicznym Gimnazjum w Chocianowie, gdzie pracowałam jako pedagog szkolny. 
Z Akademią Razem związana jestem od 2015 roku na zaproszenie Pani Patrycji. Wcześniej działałam jako aktywnie działający rodzic, obecnie jako nauczyciel języka polskiego w klasie 2 szkoly podstawowej. Jako terapeuta zajęciowy z wykształcenia oraz pedagog kieruje sie zasadą, że najlepsze wyniki w nauce osiąga sie poprzez zabawę, dlatego też w swojej pracy wykorzystuje zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, dramę, burze mózgów czy dyskusje dydaktyczne. Chłonna wiedzy, ciekawa świata nie poprzestaje na własnym rozwoju oraz chęci dokształcania warsztatu pracy z najmłodszymi.  Praca z dziećmi sprawia mi wiele radosci i satysfakcji. 
 
source link Nauczyciel mgr Renata Cylwik
Renata Cylwik, nauczyciel wychowania przedszkolnego i początkowego, absolwentka Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu (kierunek: pedagogika), dowiadczenie zawodowe zdobyla w Irlandii pracujac 7 lat w zlobku i przedszkolu, mama dwojki dzieci i milosnik pracy z najmlodszymi. "Za główny cel pracy z dziećmi w  Akademii Razem stawiam sobie swobodę wyrażania się w języku polskim dzieci uczestniczących w zajeciach, dlatego tworząc program edukacyjny dla najmłodszych, najwiekszy nacisk polozylam na umacnianie zdolnosci jezykowych dzieci.
 
enter Nauczyciel mgr Boguslawa Urban
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale filologicznym, kierunek: Filologia Polska, specjalność – nauczycielska oraz Szkoly Muzycznej II stopnia I.J. Paderewskiego w Tarnowie.
Wzbogacając swoją wiedzę podjęłam również studia podyplomowe na kierunku historia. Do zawodu nauczyciela zaczęłam przygotowywać sie stosunkowo wcześnie, podejmując się opieki nad dziećmi w czasie obozów i oaz wakacyjnych, a z czasem podjęłam również wyzwanie współorganizowania takich przedsięwzięć. Pracowałam jako nauczyciel polonista w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gumniskach. Do Irlandii przeprowadziłam sie 12 lat temu rozwijając sie w innych kierunkach. Ukończylam studia na CIT w Cork. Za cel mojej pracy stawiam sobie aktywne przekazywanie tajników języka polskiego poprzez zabawę, muzykę oraz poszerzanie wiedzy o kulturze i historii naszego kraju.
 
enter site Nauczyciel Aleksandra Kościółek  
Studentka ostatniego roku Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ze specjalizacją: wychowanie resocjalizujące na Uniwersytecie Warszawskim. 
Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywałam wiele lat będąc opiekunem,wychowawcą na licznych wyjazdach wakacyjnych. Odbyłam również kilkumiesięczne praktyki zawodowe w  szkole  postawowej jako nauczyciel wspomagający, podczas których prowadziłam warsztaty  profilaktyczne, psychoedukacyjne z elementami socjoterapii w klasach 4-6.  W pracy z dziećmi wykorzystuję metodę grupową podczas których realizuję metody atywizacyjnę w tym: muzykoterapię oraz arteterapię. Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla mnie nie tylko zawodem, a przede wszystkiem pasją, która daje mi ogromną satysfakcję. Ze swojej strony staram  się by czas moich podopiecznych  spędzony w szkole  upływał w sposób ciekawy i przyjemny. Głównymi celami mojej pracy jest rozwijanie osobowości oraz  wiedzy uczniów. Prywatnie miłośniczka gór oraz podróżniczka.
 
Logopeda mgr Kamila Małkowska
Kamila Makowska - magister filologii polskiej o specjalnościach: nauczyciel-polonista, logopeda, oligofrenopedagog. Studia magisterskie ukończyła na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W Polsce pracowała jako logopeda oraz polonista w szkole podstawowej oraz przedszkolu z oddzialami integracyjnymi. Tam zdobyła pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z uczniami z różnorodnym zaburzeniami mowy.
Od 10 lat mieszka w Irlandii i zdobywa wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi dwujęzycznymi, które uczęszczają do  przedszkoli  irlandzkich. Logopedia jest jej pasją, a praca z dziećmi przynosi  mnóstwo satysfakcji i radości, dlatego chętnie podejmuje się nowych wyzwań w pracy terapeutycznej ze swoimi małymi pacjentami. W Akademii Razem prowadzi terapię logopedyczną, dba o rozwój językowy uczniów. Szczególny nacisk stawia na poprawność artykulacyjną oraz zachęca dzieci (po rozpoznaniu ich indywidualnych możliwości) do pracy nad ich wymową poprzez różnorodne metody oparte na zabawie.

 
Dziękujemy za współprace z nami w latach 2015/2016 i 2017 Paniom: Patrycji Lentowszczyk-Cichockiej, Pani Dorocie Polatyńskiej oraz Pani Joannie Gliniak-Żak. więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >