Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

Seminaria i konferencje

12/03/2017 - 12:47
"Porozmawiajmy o prawie pracy" to kolejne spotkanie otwarte skierowane do Polaków w Cork z cyklu: "Dowiedz się więcej" organizowane przez Centrum Together-Razem. Ostatnie spotkanie dotyczyło świadczeńemerytalnych i ich praw do nabywania. Tym razem Centrum zaprasza na otwarte i bezpłatne spotkanie dotyczące tematyki prawa pracy w środowy wieczór dnia 22 marca o godzinie 19.00.
Prowadzącym bedzie Pani Sylwia Adamska wolontariusz Together-Razem pracujący w serwisie poradnictwa online www.poradniaonline.org, a także wieloletni specjalista narodowej Infolinii Citizen Information Centre.W ramach cyklu seminariów otwartych w grudniu 2016 Pani Sylwia przedstawiała tematyke emerytur w Irlandii, a tym razem opowie o podstawowych problemach dotyczących praw pracowniczych. A więc będzie troche o wynagrodzeniu, godzinach pracy, wakacjach, public holiday, chorobowym oraz jak sie skarżyć kiedy pracownicze prawa są łamane. 
Bedzie możliwość zadawania pytań, możecie Państwo przyjśćze swoją sprawą i problemem. ZAPRASZAMY

więcej >
12/02/2016 - 13:08
Z Paryża, Berlina, Londynu, Cork, Edynburga i wielu innych miast europejskich przybyli do Warszawy pracownicy polskich organizacji socjalnych, aby pracować nad stworzeniem Europejskiej Platformy Wsparcia Migrantów w UE
 
W dniach 5-7 lutego 2016 w Warszawie pod egidą Departamentu Współpracy z Polonia i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ) oraz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska spotkali się przedstawiciele 14 organizacji polonijnych z dziesięciu krajów Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w formie warsztatów roboczych pod tytułem „Razem z Erasmusem – warsztaty dla organizacji wspierających migrantów zarobkowych w Europie”.
 
Celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy nad szerokim paneuropejskim projektem, którego realizacja ma doprowadzić do podniesienia poziomu wiedzy na temat sytuacji życiowej migrantów zarobkowych w Europie, profesjonalizacji działań w zakresie zarządzania organizacją, public relations, czy tworzenia serwisów doradczych, zdobywania funduszy na działalność oraz umożliwi sprawniejszą wymianę informacji o sytuacji polskich migrantów zarobkowych pomiędzy poszczególnymi krajami. 
 
Obecni podczas spotkania Pan Romuald Łanczkowski, Dyrektor Biura Polonii w Senacie oraz Pan Jacek Junosza-Kisielewski Dyrektor DWPPG MSZ podkreślali gotowość instytucji polskich do wspierania inicjatyw współpracy organizacji polonijnych na płaszczyźnie europejskiej i z wykorzystaniem programów edukacyjnych takich jak Erasmus Plus. Również pani Iwona Borowska-Popławska, Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska potwierdziła gotowość tej organizacji do wspierania pan-europejskiego projektu: „Cieszę się, że Wspólnota Polska będzie mogła zaangażować się w tworzący się projekt i wesprzeć swoim doświadczeniem działania obecnych na spotkaniu organizacji polonijnych”.
W czasie spotkania uczestnicy pracowali nad przygotowaniem wniosku do programu Unii Europejskiej Erasmus Plus w ramach działania Strategiczne Partnerstwa i Wymiany Dobrych Praktyk. Projekt został zaplanowany na 2 lata i składa się z bloków tematycznych, które mają być realizowane w formie wizyt studyjnych, warsztatów, seminariów i konferencji. Warsztaty poprowadził trener Jarosław Zarychta. Wzięła w nich udział również Pani Bożena Retelewska Pierwszy Radca w DWPPG MSZ odpowiedzialna za współpracę z Europą Zachodnią. 
Przedstawienie działalności, problemów i sposobów działania zaproszonych organizacji podczas pierwszego dnia ukazało z jak wielkim potencjałem do wzajemnego przekazywania doświadczeń mamy do czynienia.  Prezentacje wskazywały na wysoki profesjonalizm, różnorodność działań, znajomość struktur lokalnych, objętość prac i dynamizm każdej z organizacji.
Drugiego dnia dyskutowano na temat kształtu projektu. Pomysłom, przykładom, inicjatywom nie było końca. Rozmowy głośne, pasjonujące i informujące skończyły się późno w nocy. Trzeciego dnia projekt zaczął się krystalizować i uczestnicy rozpoczęli pisanie wniosku.  
 
Aktywnie uczestniczący Radosław Wiśniewski ze Stowarzyszenia Parabole w Paryżu spotkania, zaznaczył, że jednym z głównych celów tego rodzaju działań jest spojrzenie na potrzeby i los współczesnego obywatela Europy, przemieszczającego się z kraju do kraju: „To, co łączy te pozarządowe organizacje to CZŁOWIEK, który w pewnym momencie swojego życia znalazł się w kraju przyjacielskim, ale w pewnym sensie mu bardzo obcym, bez znajomości języka, funkcjonowania instytucji lokalnych, przysługujących mu praw, jego obowiązków, zwyczajów, … Ten oto CZŁOWIEK, bardzo często Polak, ale nie tylko, szuka wsparcia i nasze organizacje mu to oferują.  Drugi spójnik to PASJA. Ludzie należący do naszych organizacji robią to, bo chcą to robić, chcą pomagać drugiemu człowiekowi.”
Dr Kamila Schöll-Mazurek z Polskiej Rady Społecznej w Berlinie podkreślała potrzebę jego realizacji z perspektywy makro: „Polacy w dobie transnacjonalizacji przemieszczają się już nie tylko pomiędzy Polską a jednym krajem europejskim, lecz korzystając z europejskiej swobody przepływu osób podróżują pomiędzy różnymi krajami europejskimi. Nie są w stanie znać zasad panujących w każdym z tych krajów i często staja w obliczu problemów socjalnych wynikających z tej nieznajomości. Jak na takie nowe wyzwania jesteśmy, jako organizacje polskie w Europie za mało usieciowieni, aby wymieniać się informacjami o sytuacji naszych odbiorców w innych krajach. Poza tym, realizacja projektu może rozwiązać odwieczną potrzebę podnoszenia kompetencji członków tych organizacji”. 
 
Warsztaty trwały trzy dni. W niedzielę, po ustaleniu harmonogramu działań uczestnicy wrócili do Berlina, Cork, Paryża, Brukseli, Wiednia, Oslo i Londynu.  
 
Przed nimi wiele pracy związanej z przygotowaniem wniosku do 31 marca 2016 roku. Z uwagi na ograniczone zasoby nie wszystkie organizacje w Europie mogły wziąć udział w spotkaniu. Jeśli jednak interesuje Państwa współpraca w ramach tego interesującego projektu prosimy o kontakt z organizacjami partnerskimi w danym kraju. Wierzymy, że wspólnie stworzymy Platformę Wsparcia Migrantów w UE. 
 
Organizacje obecne na spotkaniu:
Stowarzyszenie Wspólnota Polska - Polska
Together-Razem Centre – Irlandia 
Association Parabole – Francja
Polnischer Sozialrat – Niemcy
Communities Advice Centre Ltd – Wielka Brytania
Signpost to Polish Success – Wielka Brytania/Anglia
Casa Polonia en Getafe – Hiszpania
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Pomocy – Niemcy
Solidaritet Norge – Norwegia
Polish Psychologists’ Association – Wielka Brytania
SOS Bruksela Asbl – Belgia
Polskie Centrum Pomocy Rodzinie – Wielka Brytania/Szkocja
IBZ Wiedeń – Austria
 
Data Spotkania: 5,6,7 lutego 2016 
Miejsce - Warszawa
 
 
więcej >
24/11/2014 - 21:05
W czwartek 20 listopada w godz. 17.00-19.00 w Hotelu Gresham Metropole w Cork, w Sali Becketta odbyło się drugie seminarium prawne poświęcone tematyce prawa rodzinnego w Irlandii.
Seminarium zorganizowane zostało przez Centrum Together-Razem a także od dawna współpracującą z Centrum kancelarię prawną Lilian O’Sullivan & Co. Solicitors oraz Agencję Ochrony Dzieci i Rodziny TUSLA.Uczestników seminarium rejestrowała Pani Katarzyna Kaczor, natomiast prowadzeniem oraz tłumaczeniem pierwszej części konferencji zajęła się Pani Romana Mentel przy udziale drugiego tłumacza Pani Karoliny Jarmuszkiewicz.W trakcie seminarium mieliśmy zaszczyt gościć Pana Wojciecha Dzięgiela, Konsula Ambasady Polskiej w Dublinie, który uroczyście otworzył seminarium podkreślając istotną rolę tego typu wydarzeń dla społeczności polonijnej.
więcej >
14/10/2014 - 11:46
W dniu 10 października w ciepły słoneczny dzień w hotelu Gresham Metropole o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Douglas Vance odbyło się seminarium prawne z zakresu prawa pracy. Przy stole rejestracyjnym zapisy uczestników prowadziła Pani Katarzyna Kaczor.  Seminarium otworzyła Pani Romana Mentel, która zarządza tym projektem wraz z Panem Marcinem Szczerbińskim, którego rolą było tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski. 
więcej >
03/10/2014 - 9:13
Z uwagi na duże zainteresowanie naszych klientów poradnictwem prawnym w biurze Centrum Together-Razem, postanowiliśmy przybliżyć Państwu podstawowe informacje dotyczące Prawa Pracy oraz Prawa Rodzinnego w Irlandii. Serdecznie zapraszamy na dwa seminaria poświęcone tej tematyce, zorganizowane we współpracy z kancelariami prawnymi w Cork - Lillian O’Sullivan & Co Solicitors oraz Kevin Hegarty Solicitors. 
Pierwsze seminarium odbędzie się w sobotę 11 października 2014 w Gresham Metopole Hotel w godz. 16-18 i dotyczyć będzie Prawa Pracy. 
Drugie natomiast poświęcone Prawu Rodzinnemu będzie mialo miejsce 21 listopada 2014 w godz. 14-16 równiez w Gresham Metropole.
Seminaria będą zaprezentowane w formie wykładu, jednak równocześnie bedzie można skorzystać z darmowej, indywidualnej konsultacji z radcą prawnym lub zapisać się na konsultacje w biurze Together Razem w ramach cotygodniowych Klinik Prawnych. Jednym z konsultantów będzie przedstawiciel SIPTU Pan Barnaba Dorda, który przybliży problematykę związków zawodowych w Irlandii.
Najczęstszymi zagadnieniami z jakimi spotykamy się na naszych Klinikach są między innymi: naruszanie praw pracowniczych, niewystarczająca bądź zbyt duża ilość godzin pracy, wykorzystywanie luk prawnych przez pracodawców, a także legalizacja związków i kwestie związane z prawną opieką nad dziećmi. 
Jeśli sami doświadczyli Państwo podobnych problemów lub ktoś z kręgu Państwa rodziny lub znajomych nie wie gdzie się szukać pomocy – serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium, gdzie będzie można wyjaśnić wszystkie wątpliwości i uzyskać wskazówki co do dalszych kroków.
Po wykładzie w zależności od potrzeb będzie okazja do zadawania pytań i podzielenia się własnymi doświadczeniami.
Serdecznie zapraszamy.
 
 Program Seminarium z zakresu Prawa Pracy
11 Października 2014, 16.00 – 17.50
Gresham Metropole Hotel, MacCurtain St, Cork
 
1. Przywitanie 16.00  -  16.10 
 
2. Prowadzący - Lillian O’Sullivan: 16.10  -  16.40
Kontrakt i warunki zatrudnienia.
Wynagrodzenie i płaca minimalna.
Godziny pracy, urlopy, urlopy macierzyńskie.
Rodzaje zatrudnienia.
Rasizm, dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy.
 
3. Prowadzący - Kevin Hegarty: 16.40  -  17.10 
Skargi i procedury dyscyplinarne.
Nadużycia w pracy.
Bezpodstawne zwolnienie z pracy.
Zwolnienia grupowe.
Wypadki w pracy.
 
4. Prowadzący - Barnaba Dorda: 17.10  -  17.35
Rola Związków Zawodowych
Agencje pracy a praca bezpośrednia
Procedury skarżenia pracodawcy
     
5. Podsumowanie 17.35  -  17.50 
 
Projekt współfinansowany jest ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Ambasady RP w Dublinie 
 
 
więcej >
24/09/2012 - 0:00

source link  

On Thursday 20th September 2012 in Cois Tine legal education event provided by PILA & NASC took place. Topics covered: Housing Law and Family Law. Thank you very much for giving us opportunity to attend.
 
 
Dnia 20 września w Coistine mialo miejsce szkolenie z zakresu prawa mieszkaniowegoi prawa rodzinnego zorganizowanego przez PILA I NASC. W szkoleniu wzielo udzial ok 40 osob z roznych organizacji pozarzadowych z miasta Cork w tym trzy osoby z Centrum Together-Razem.
Szkolenie dotyczylo obowiązków Urzędu Miasta w zakresie mieszkalnictwa socjalnego, nowych zasad przyznawania mieszkań socjalnych i opieki nad nimi. 
W drugiej częsci John Hussey prawnik mówił o opiece prawnej nad dzićmi, dostępie i alimentach, także o kwestiach prawnych związanych z przemoca domową.
 
http://www.pila.ie/
więcej >
17/07/2010 - 0:00

Zgodnie z przewidywaniami organizatorów, sala konferencyjna wypełniła się po brzegi, a po wykładzie pytaniom do pani prawnik nie było końca. Większością na spotkaniu okazała się być społeczność polska, ale pojawili się również przedstawiciele mniejszości estońskiej i afrykańskiej.

Po krótkim wstępie i przedstawieniu organizatorów wieczoru, Lillian O’Sullivan, prawnik specjalizująca się w prawie pracy i prawie rodzinnym, rozpoczęła seminarium wykładem na temat najważniejszych aspektów prawa pracowniczego.
więcej >
17/05/2010 - 0:00

 

Centrum Wsparcia i Integracji Together-Razem już w czerwcu rusza z kolejną inicjatywą skierowaną do społeczności imigranckiej w Cork. Tym razem jest to Seminarium Prawne zorganizowane we współpracy z profesjonalną kancelarią prawną Lillian O’Sullivan & Co Solicitors. 
Pomysł projektu zrodził się na podstawie doświadczeń naszych wolontariuszy w pracy z klientem podczas cotygodniowych dyżurów, które mają miejsce w Saint Vincent de Paul Office i są stworzone z myślą o tych, którzy potrzebują szeroko rozumianej pomocy. Z naszych raportów wynika, iż zdecydowana większość zgłaszających się do nas klientów to ci, którzy borykają się z problemami związanymi z nieznajomością prawa pracy i prawa rodzinnego. Fakt ten potwierdza również ogromne zainteresowanie, jakim cieszą się organizowane przez Centrum już od prawie roku Kliniki Porad Prawnych. 
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
English classes Autumn 2017 - enroll now

New English Language courses at Together-Razem Centre start in the middle of September. Our courses are recommended by various local organizations focused on social inclusion and also by the Department of Social Protection. We offer classes for all levels of proficiency - from beginners to advanced. Our highly qualified and experienced teachers guarantee a high standard of lessons which are focused greatly on development of practical use of the language and are conducted in small groups (max 13 students). Additionally, for those who want to improve their fluency in spoken language, we offer conversations with a native speaker. On a successful completion of the course and after passing a final exam each participant receives a certificate. We can also provide documentary evidence to Social Welfare Office to certify participation in the language course. The cost of a 10 week course is only €99. At the moment we have places available  on Monday at 5.30-7.00pm, Tuesday at 10-11.30am  and  on Thursday at 6.00-7.30pm. More levels and groups are subject to the number of students interested in participation. Please check you English level first HERE

więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >