Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

EUWP

24/11/2016 - 0:00

W dniach 11-12 listopada 2016 w Warszawie odbywała się coroczna Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych połączona z udziałem w uroczystych obchodach święta Niepodległości. Na posiedzenie Rady Prezesów EUWP przyjechali prezesi organizacji polskich i polonijnych, działających zarówno na wschodzie, jak i zachodzie Europy.

więcej >
23/11/2016 - 0:00
10 listopada na Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Krakowskim Przedmieściu odbyła się konferencja pt. „Brexit – konsekwencje oraz inne zagrożenia dla Polonii w Europie - opinie i prognozy”. Konferencję objął honorowym patronatem Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej a patronatem medialnym TVP Polonia. 
Organizatorem konferencji była Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP), Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
więcej >
02/11/2015 - 11:50

Jak podaje oficjalny komunikat z IX zjazdu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Centrum Together-Razem zostało przyjęte w poczet członków i obok najstarszej organizacji polonijnej w Irlandii Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego dołączyło do grona największych organizacji polonijnych w Europie. Cytując komunikat ze strony EUWP " W dniach 23–24 października 2015 r. odbył się w Hosianum Palace, w Rzymie, IX Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych połączony z wyborami nowych władz organizacji. Na Zjazd przybyło 41 delegatów, reprezentujących 29 organizacji członkowskich z 22 krajów europejskich. Gośćmi Zjazdu byli: Minister Adam Kwiatkowski, Szef Gabinetu Prezydenta RP, posłowie do Sejmu RP Joanna Fabisiak, Mirosław Koźlakiewicz i Jan Dziedziczak, dyrektor Departamentu MSZ Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Jacek Junosza Kisielewski, wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej, Jarosław Narkiewicz, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski oraz dyrektor TVP Polonia Łukasz Kardas. (...) Do EUWP przyjęto cztery nowe organizacje polonijne: Związek Polaków w Niemczech „Rodło”, Federację Polonii Francuskiej, Centrum „Together-Razem” z Irlandii i „Euro Polonia” z Holandii. "
W dniu dzisiejszym do biura Centrum przyszedł list z gratulacjami od Prezydenta EUWP Pana Tadeusza Pilata, który jest załączony poniżej. W Centrum wierzymy, iż nasze spojrzenie na rzeczywistość polonijną, szczególnie tę poakcesyjną stanowić będzie wartość dodaną do Unii, a nasza współpraca będzie partnerska dla dobra członków polskiej społeczności w Irlandii. W imieniu Zarządu dziękujemy za przyjęcie w skład organizacji członkowskich Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.


więcej >
06/10/2015 - 20:51
Już od 2009 roku organizacje polonijne zrzeszone wokół Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych  przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych organizują w całej Europie konferencję "Monitor Emigracji" mające na celu monitorowanie zjawiska emigracji w Europie.
Od wielu lat trwa ekonomiczna migracja Polaków w krajach Unii Europejskiej, która nasiliła się znacznie po roku 2004 i akcesji Polski do Uni Europejskiej. Zarówno władze polskie, jak i władze krajów zamieszkania oraz organizacje polonijne monitorują najnowsze zjawisko migracji i próbują wesprzeć potrzebujących migrantów w aspekcie zarówno socjalno-społecznym jak i politycznym. Problematyka godziwego zatrudnienia, zabezpieczenia socjalnego, wzmacniania środowisk polonijnych oraz  powrotu do kraju są wyzwaniem zarówno dla polskich placówek konsularnych, wszystkich organizacji polonijnych, organizacji zrzeszonych w EUWP oraz nowopowstających pozarządowych struktur najnowszej emigracji.
W tym roku w dniach 2-4 października Rada Polonii Belgijskiej razem z EUWP oraz Ambasadą RP w Brukseli  przygotowała konferencję z  tematem przewodnim: "Społeczeństwo obywatelskie Europy - Aktywność społeczno-polityczna Polonii i Polaków w Unii Europejskiej”.  Zaproszeni zostali przedstawiciele europejskich organizacji zrzeszonych w EUWP, nowej Polonii poakcesyjnej, eksperci ds migracji oraz dyplomaci departamentów MSZ. Z Irlandii zaproszone zostały dwie największe organizacje o różnych profilach działalności, które wysłały delegatów tj Towarzystwo Polsko-Irlandzkie z Dublina oraz Centrum Together-Razem z Cork. 
Uczestnicy konferencji obradowali w czterech panelach dyskusyjnych:
Dekada emigracji czy migracji Polaków do krajów UE;
Czas społeczeństwa obywatelskiego: między teorią a praktyką;
Między wielką polityką a pracą u podstaw i aktywność polityczna emigracji polskiej;
Bądź aktywny i integruj swoje środowisko.
Wnioski konferencji „Monitor Emigracji Zarobkowej 2015” :
Postanowiono:
  • -zmienić nazwę corocznej konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej na Monitor Migracji w Unii Europejskiej;
-skierować do UE wniosek o zorganizowanie szkoleń dla organizacji uczestniczących w konferencjach Monitor w celu opracowania projektu unijnego dotyczących monitorowania migracji w UE;
-skierować wniosek do MSZ o uwzględnienie w Planie Współpracy działalność organizacji polonijnych na rzecz wspierania nowej emigracji oraz wprowadzić modułowość 2 lub 3 letnią na projekty polonijne;
-wprowadzić do programu następnych konferencji elementy warsztatów i prac grupowych.

Tekst opracowany na podstawie tekstu Wiesława Lewickiego ze strony EUWP.eu dostepnego tutajwięcej >
01/12/2014 - 20:10

W dniach 27-30 listopada w Malmoe w Szwecji odbyła się konferencja, która została zorganizowana przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, a współorganizatorami  była Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął  Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Schetyna.

Wśród gości konferencji, która zebrała około trzydziestu przedstawicieli mediów z 12 krajów Europy Zachodniej i Wschodniej, był przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, senator Leszek Czarnobaj, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Wojciech Tyciński oraz Barbara Sośnicka, kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Sztokholmie. W konferencji uczestniczyli też  przedstawiciele Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – Helena Miziniak, prezydent EUWP oraz Tadeusz Adam Pilat, prezydent honorowy EUWP. Irlandię reprezentowali: Aneta Kubas z Polskiej Gazety oraz Wojciech Białek z Centrum Together-Razem w Cork. 

Przybyli na konferencję mieli okazję zaprezentować działalność tworzonych przez siebie mediów oraz przedstawić realia ich funkcjonowania w danym kraju. Każde z wystąpień potwierdzało, że media polonijne są ważnym elementem integracji środowisk Polaków za granicami kraju, a także nośnikiem mowy polskiej i tradycji. Są łącznikiem z krajem oraz służą aktywizacji rodaków. Z dyskusji wyłonił się wniosek, że każde medium, niezależnie od swego zasięgu oddziaływania, czy kondycji finansowej, powinno być traktowane jednakowo przez instytucje polskie odpowiedzialne za wspieranie Polonii i Polaków za granicą. 
Podczas konferencji zaprezentowane zostały referaty, między innymi na temat nowoczesnych form współpracy mediów polonijnych. Po prezentacjach przyszedł czas na dyskusję, z której wyłoniono wnioski zapisane w dokumencie końcowym. Zawiera on szereg rekomendacji do Senatu RP oraz MSZ RP, mających na celu doskonalenie procedur przyznawania dotacji dla mediów polonijnych oraz rozliczania otrzymywanych środków.
Najważniejsze konkluzje to konieczność utworzenia platformy integracyjnej dla mediów europejskich, stworzenia bazy danych mediów polonijnych w Europie oraz przeprowadzania warsztatów i szkoleń dla dziennikarzy.
Uczestnicy konferencji zwrócili się też do Senatu o uproszczenie procedur rozliczania projektów realizowanych na rzecz Polonii i Polaków za granicą. 
Konferencja pokazała dużą różnorodność mediów z poszczególnych krajów Europy oraz istniejące zagrożenia dla ich działalności. Uczestnicy zaapelowali jednocześnie do organizacji i mediów Polonijnych w Europie o solidarność z niezależnymi organizacjami i mediami na Białorusi. 

 
 

więcej >
30/10/2014 - 11:47
Kolejna już, bo piąta edycja Monitora Emigracji Zarobkowej odbyła się w Wiedniu w dniach 24-26 października 2014. Organizatorami konferencji były Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP), Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii oraz Ambasada RP w Wiedniu.
Konferencja, której głównym tytułem było „Młodzież, oświata, tożsamość- obywatele polscy- obywatele europejscy zgromadziła przedstawicieli ponad 60 delegatów z organizacji polonijnych z 12 państw UE oraz EOG, a także przedstawicieli polskiej służby konsularnej. Z rejonu Irlandii w konferencji wzięły udział Panie Joanna Piechota z Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego z Dublina, Wiesława  Zając-Rydzińska z polskiej szkoły w Dublinie i Wiceprezes Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego Jarosław Płachecki z Dublina oraz Dyrektor Centrum Together-Razem Wojciech Białek z Cork.
więcej >
28/09/2014 - 11:03

W dniu 27 września 2014 w sali wydziału humanistycznego Uniwersytetu w Dublinie odbyła sie konferencja pod tytułem "Dlaczego tutaj jesteśmy" celebrująca 35 lat istnienia najstarszej polonijnej organizacji w Irlandii. Konferencje otworzył Prezes Irish-Polish Society dr Płachecki oraz Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski.

więcej >
22/09/2014 - 9:37
Prezes Irish-Polish Society Pan Jarosław Płachecki zaprasza konferencję IPS „Dlaczego tutaj jesteśmy: 35 lat Towarzystwa Irlandzko-Polskiego”, która odbędzie się 27 września 2014 r. w UCD Humanities Institute. 
W tym roku Towarzystwo Irlandzko –Polskie obchodzi 35- tą rocznicę założenia. Dlaczego Polacy czują się w Irlandii jak w domu? Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego Polacy tak dobrze integrują się z irlandzkim społeczeństwem.
Wśród prelegentów naszymi gośćmi będą: Pan Longin Komołowski (prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wiceprezes Rady Ministrów RP w latach 1999-2001), dr John Kearns (ITIA), dr Bożena Cierlik (UCC), Niamh Nestor (UCD), Witold Iżycki (SPK), dr Jacqueline Hayden (TCD), dr Gabriel Doherty (UCC), Hanna Dowling (IPS), Edyta Jankowska (IPS).
 
Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji. www.irishpolishsociety.ie
więcej >
13/12/2013 - 12:35
 
W dniach od 15 do 17 listopada 2013 w Rzymie odbyła się konferencja MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ 2013 o roboczym tytule  „Emigracja zarobkowa w dobie kryzysu”. Organizatorami konferencji była  Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Związek Polaków we Włoszech, Ambasada RP w Rzymie, Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie i Konsulat Generalny RP w Mediolanie.
Tegoroczna, czwarta już konferencja odbywała się w  pięknym budynku Ambasady RP i skupiona była wokół tematyki  wpływu kryzysu na współczesną emigrację Polaków w Europie.
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
English classes Autumn 2017 - enroll now

New English Language courses at Together-Razem Centre start in the middle of September. Our courses are recommended by various local organizations focused on social inclusion and also by the Department of Social Protection. We offer classes for all levels of proficiency - from beginners to advanced. Our highly qualified and experienced teachers guarantee a high standard of lessons which are focused greatly on development of practical use of the language and are conducted in small groups (max 13 students). Additionally, for those who want to improve their fluency in spoken language, we offer conversations with a native speaker. On a successful completion of the course and after passing a final exam each participant receives a certificate. We can also provide documentary evidence to Social Welfare Office to certify participation in the language course. The cost of a 10 week course is only €99. At the moment we have places available  on Monday at 5.30-7.00pm, Tuesday at 10-11.30am  and  on Thursday at 6.00-7.30pm. More levels and groups are subject to the number of students interested in participation. Please check you English level first HERE

więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >