Together-Razem

Kalendarium

Polonia w Europie i na świecie

12/11/2012 - 0:00

 

The Cork Integration Forum was established in June 2009 as a follow on to CNC, Cork Networking Committee. A review of CNC took place at the end of 2008 and it was agreed that CNC would become the new Cork Integration Forum, the focus of which would be integration.
więcej >
24/11/2016 - 0:00

W dniach 11-12 listopada 2016 w Warszawie odbywała się coroczna Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych połączona z udziałem w uroczystych obchodach święta Niepodległości. Na posiedzenie Rady Prezesów EUWP przyjechali prezesi organizacji polskich i polonijnych, działających zarówno na wschodzie, jak i zachodzie Europy.

więcej >
23/11/2016 - 0:00
10 listopada na Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Krakowskim Przedmieściu odbyła się konferencja pt. „Brexit – konsekwencje oraz inne zagrożenia dla Polonii w Europie - opinie i prognozy”. Konferencję objął honorowym patronatem Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej a patronatem medialnym TVP Polonia. 
Organizatorem konferencji była Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP), Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
więcej >
20/04/2016 - 14:43
Forum Polonia, rozpoczyna akcję informującą o zbliżającym się Spisie Powszechnym. Wspólnie z innym organizacjami polonijnymi chcemy zachęcić Polaków zamieszkujących Zieloną Wyspę by 24 kwietnia 2016 roku rzetelnie wypełnili kwestionariusze Censusu, szczególnie zwracając uwagę na narodowość i język jakim posługują się w swoich domach. Tak samo jak to zrobili podczas poprzedniego Censusu w 2011. Spiszmy się dobrze, bo  idziemy na ilość!
 
Akcja IDZIEMY NA ILOŚĆ - SPISZ SIĘ DOBRZE, Census 2016 ma charakter apolityczny i jej celem jest zachęcanie Polaków do udziału w spisie powszechnym, który odbędzie się 24 kwietnia 2016. Udział w Censusie jest obowiązkowy, jednak w poprzednich latach wielu Polaków z nieufnością podchodziło do tego obowiązku i w konsekwencji nie wypełniło formularza. Rezultatem tego były bardzo zaniżone dane liczbowe o Polonii w Irlandii w 2006. Forum Polonia razem z Cultur, Irish Polish Society, Polish-Irish Education Association, Together Razem będzie zachęcać Polaków mieszkających w Irlandii by skrupulatnie wypełnili kwestionariusze i by zachęcili do tego swoich znajomych, podobnie jak w 2011. 
 
Koordynator Kampanii, Małgorzata Ciepichał mówi: „Ostatni Census pokazał, że Polonia to największa mniejszość zamieszkująca Zieloną Wyspę. Uważamy, że należy zadbać o rzetelne dane i zachęcić Polaków by nie unikali wypełniania kwestionariuszy Censusu. Sami jesteśmy ciekawi czy Polacy zostają czy może opuszczają Zieloną Wyspę. Jeśli zostają  - to irlandzkie i polskie gremia decyzyjne powinny wziąć to pod uwagę i podejmować trafniejsze decyzje związane z potrzebami polskiej diaspory na Wyspie”.
 
Wyniki Censusu dadzą pełny obraz warunków społeczno-mieszkaniowych ludności i posłużą do prognozowania przyszłości. Dane te wykorzystywane będą przez rząd, regionalne i lokalne władze, firmy, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe. Informacje nie będą zawierały żadnych danych osób indywidualnych. Barnaba Dorda, członek Forum Polonia, zaangażowany w akcję podkreśla: „Organizacje polonijne, sobotnie szkoły w Irlandii, polska społeczność powinny otrzymywać więcej wsparcia ze strony instytucji irlandzkich i polskich. Z pewnością jedną z kategorii mających wpływ na decyzje dotyczące potrzeb Polonii w Irlandii jest ilość Polaków zamieszkujących ten kraj. Ile tu jest polskich dzieci, czy coraz częściej używamy w swoich domach języka polskiego czy angielskiego? Te dane będą miały wpływ na postrzeganie potrzeb Polaków w Irlandii, w takich aspektach jak edukacja, opieka zdrowotna, zatrudnienie itd. Dlatego tak ważne jest byśmy wszyscy wzięli udział w badaniu”.
 
Informacje uzyskane w drodze spisu są prawnie chronione Ustawą z 1993 r. o statystyce publicznej. Centralne Biuro Statystyczne posługuje się zebranymi informacjami wyłącznie w celach statystycznych.  
 
Forum Polonia jest cały czas otwarta na współpracę: bardzo zachęcamy organizacje polskie i polonijne, szkoły, indywidualne jednostki do przyłączenia się do działania w celu wspólnej mobilizacji i zachęcenia Polaków do udziału w spisie powszechnym.
 
Więcej informacji nt. projektu udziela:
– Małgorzata Ciepichał (malgorzata.ciepichal@forumpolonia.org) i Barnaba Dorda (barnaba.dorda@forumpolonia.org) 
 
 
 
 
 
 
więcej >
12/02/2016 - 13:08
Z Paryża, Berlina, Londynu, Cork, Edynburga i wielu innych miast europejskich przybyli do Warszawy pracownicy polskich organizacji socjalnych, aby pracować nad stworzeniem Europejskiej Platformy Wsparcia Migrantów w UE
 
W dniach 5-7 lutego 2016 w Warszawie pod egidą Departamentu Współpracy z Polonia i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ) oraz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska spotkali się przedstawiciele 14 organizacji polonijnych z dziesięciu krajów Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w formie warsztatów roboczych pod tytułem „Razem z Erasmusem – warsztaty dla organizacji wspierających migrantów zarobkowych w Europie”.
 
Celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy nad szerokim paneuropejskim projektem, którego realizacja ma doprowadzić do podniesienia poziomu wiedzy na temat sytuacji życiowej migrantów zarobkowych w Europie, profesjonalizacji działań w zakresie zarządzania organizacją, public relations, czy tworzenia serwisów doradczych, zdobywania funduszy na działalność oraz umożliwi sprawniejszą wymianę informacji o sytuacji polskich migrantów zarobkowych pomiędzy poszczególnymi krajami. 
 
Obecni podczas spotkania Pan Romuald Łanczkowski, Dyrektor Biura Polonii w Senacie oraz Pan Jacek Junosza-Kisielewski Dyrektor DWPPG MSZ podkreślali gotowość instytucji polskich do wspierania inicjatyw współpracy organizacji polonijnych na płaszczyźnie europejskiej i z wykorzystaniem programów edukacyjnych takich jak Erasmus Plus. Również pani Iwona Borowska-Popławska, Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska potwierdziła gotowość tej organizacji do wspierania pan-europejskiego projektu: „Cieszę się, że Wspólnota Polska będzie mogła zaangażować się w tworzący się projekt i wesprzeć swoim doświadczeniem działania obecnych na spotkaniu organizacji polonijnych”.
W czasie spotkania uczestnicy pracowali nad przygotowaniem wniosku do programu Unii Europejskiej Erasmus Plus w ramach działania Strategiczne Partnerstwa i Wymiany Dobrych Praktyk. Projekt został zaplanowany na 2 lata i składa się z bloków tematycznych, które mają być realizowane w formie wizyt studyjnych, warsztatów, seminariów i konferencji. Warsztaty poprowadził trener Jarosław Zarychta. Wzięła w nich udział również Pani Bożena Retelewska Pierwszy Radca w DWPPG MSZ odpowiedzialna za współpracę z Europą Zachodnią. 
Przedstawienie działalności, problemów i sposobów działania zaproszonych organizacji podczas pierwszego dnia ukazało z jak wielkim potencjałem do wzajemnego przekazywania doświadczeń mamy do czynienia.  Prezentacje wskazywały na wysoki profesjonalizm, różnorodność działań, znajomość struktur lokalnych, objętość prac i dynamizm każdej z organizacji.
Drugiego dnia dyskutowano na temat kształtu projektu. Pomysłom, przykładom, inicjatywom nie było końca. Rozmowy głośne, pasjonujące i informujące skończyły się późno w nocy. Trzeciego dnia projekt zaczął się krystalizować i uczestnicy rozpoczęli pisanie wniosku.  
 
Aktywnie uczestniczący Radosław Wiśniewski ze Stowarzyszenia Parabole w Paryżu spotkania, zaznaczył, że jednym z głównych celów tego rodzaju działań jest spojrzenie na potrzeby i los współczesnego obywatela Europy, przemieszczającego się z kraju do kraju: „To, co łączy te pozarządowe organizacje to CZŁOWIEK, który w pewnym momencie swojego życia znalazł się w kraju przyjacielskim, ale w pewnym sensie mu bardzo obcym, bez znajomości języka, funkcjonowania instytucji lokalnych, przysługujących mu praw, jego obowiązków, zwyczajów, … Ten oto CZŁOWIEK, bardzo często Polak, ale nie tylko, szuka wsparcia i nasze organizacje mu to oferują.  Drugi spójnik to PASJA. Ludzie należący do naszych organizacji robią to, bo chcą to robić, chcą pomagać drugiemu człowiekowi.”
Dr Kamila Schöll-Mazurek z Polskiej Rady Społecznej w Berlinie podkreślała potrzebę jego realizacji z perspektywy makro: „Polacy w dobie transnacjonalizacji przemieszczają się już nie tylko pomiędzy Polską a jednym krajem europejskim, lecz korzystając z europejskiej swobody przepływu osób podróżują pomiędzy różnymi krajami europejskimi. Nie są w stanie znać zasad panujących w każdym z tych krajów i często staja w obliczu problemów socjalnych wynikających z tej nieznajomości. Jak na takie nowe wyzwania jesteśmy, jako organizacje polskie w Europie za mało usieciowieni, aby wymieniać się informacjami o sytuacji naszych odbiorców w innych krajach. Poza tym, realizacja projektu może rozwiązać odwieczną potrzebę podnoszenia kompetencji członków tych organizacji”. 
 
Warsztaty trwały trzy dni. W niedzielę, po ustaleniu harmonogramu działań uczestnicy wrócili do Berlina, Cork, Paryża, Brukseli, Wiednia, Oslo i Londynu.  
 
Przed nimi wiele pracy związanej z przygotowaniem wniosku do 31 marca 2016 roku. Z uwagi na ograniczone zasoby nie wszystkie organizacje w Europie mogły wziąć udział w spotkaniu. Jeśli jednak interesuje Państwa współpraca w ramach tego interesującego projektu prosimy o kontakt z organizacjami partnerskimi w danym kraju. Wierzymy, że wspólnie stworzymy Platformę Wsparcia Migrantów w UE. 
 
Organizacje obecne na spotkaniu:
Stowarzyszenie Wspólnota Polska - Polska
Together-Razem Centre – Irlandia 
Association Parabole – Francja
Polnischer Sozialrat – Niemcy
Communities Advice Centre Ltd – Wielka Brytania
Signpost to Polish Success – Wielka Brytania/Anglia
Casa Polonia en Getafe – Hiszpania
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Pomocy – Niemcy
Solidaritet Norge – Norwegia
Polish Psychologists’ Association – Wielka Brytania
SOS Bruksela Asbl – Belgia
Polskie Centrum Pomocy Rodzinie – Wielka Brytania/Szkocja
IBZ Wiedeń – Austria
 
Data Spotkania: 5,6,7 lutego 2016 
Miejsce - Warszawa
 
 
więcej >
02/11/2015 - 11:50

source site Jak podaje oficjalny komunikat z IX zjazdu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Centrum Together-Razem zostało przyjęte w poczet członków i obok najstarszej organizacji polonijnej w Irlandii Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego dołączyło do grona największych organizacji polonijnych w Europie. Cytując komunikat ze strony EUWP " W dniach 23–24 października 2015 r. odbył się w Hosianum Palace, w Rzymie, IX Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych połączony z wyborami nowych władz organizacji. Na Zjazd przybyło 41 delegatów, reprezentujących 29 organizacji członkowskich z 22 krajów europejskich. Gośćmi Zjazdu byli: Minister Adam Kwiatkowski, Szef Gabinetu Prezydenta RP, posłowie do Sejmu RP Joanna Fabisiak, Mirosław Koźlakiewicz i Jan Dziedziczak, dyrektor Departamentu MSZ Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Jacek Junosza Kisielewski, wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej, Jarosław Narkiewicz, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski oraz dyrektor TVP Polonia Łukasz Kardas. (...) Do EUWP przyjęto cztery nowe organizacje polonijne: Związek Polaków w Niemczech „Rodło”, Federację Polonii Francuskiej, Centrum „Together-Razem” z Irlandii i „Euro Polonia” z Holandii. "
W dniu dzisiejszym do biura Centrum przyszedł list z gratulacjami od Prezydenta EUWP Pana Tadeusza Pilata, który jest załączony poniżej. W Centrum wierzymy, iż nasze spojrzenie na rzeczywistość polonijną, szczególnie tę poakcesyjną stanowić będzie wartość dodaną do Unii, a nasza współpraca będzie partnerska dla dobra członków polskiej społeczności w Irlandii. W imieniu Zarządu dziękujemy za przyjęcie w skład organizacji członkowskich Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.


więcej >
06/10/2015 - 20:51
Już od 2009 roku organizacje polonijne zrzeszone wokół Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych  przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych organizują w całej Europie konferencję "Monitor Emigracji" mające na celu monitorowanie zjawiska emigracji w Europie.
Od wielu lat trwa ekonomiczna migracja Polaków w krajach Unii Europejskiej, która nasiliła się znacznie po roku 2004 i akcesji Polski do Uni Europejskiej. Zarówno władze polskie, jak i władze krajów zamieszkania oraz organizacje polonijne monitorują najnowsze zjawisko migracji i próbują wesprzeć potrzebujących migrantów w aspekcie zarówno socjalno-społecznym jak i politycznym. Problematyka godziwego zatrudnienia, zabezpieczenia socjalnego, wzmacniania środowisk polonijnych oraz  powrotu do kraju są wyzwaniem zarówno dla polskich placówek konsularnych, wszystkich organizacji polonijnych, organizacji zrzeszonych w EUWP oraz nowopowstających pozarządowych struktur najnowszej emigracji.
W tym roku w dniach 2-4 października Rada Polonii Belgijskiej razem z EUWP oraz Ambasadą RP w Brukseli  przygotowała konferencję z  tematem przewodnim: "Społeczeństwo obywatelskie Europy - Aktywność społeczno-polityczna Polonii i Polaków w Unii Europejskiej”.  Zaproszeni zostali przedstawiciele europejskich organizacji zrzeszonych w EUWP, nowej Polonii poakcesyjnej, eksperci ds migracji oraz dyplomaci departamentów MSZ. Z Irlandii zaproszone zostały dwie największe organizacje o różnych profilach działalności, które wysłały delegatów tj Towarzystwo Polsko-Irlandzkie z Dublina oraz Centrum Together-Razem z Cork. 
Uczestnicy konferencji obradowali w czterech panelach dyskusyjnych:
Dekada emigracji czy migracji Polaków do krajów UE;
Czas społeczeństwa obywatelskiego: między teorią a praktyką;
Między wielką polityką a pracą u podstaw i aktywność polityczna emigracji polskiej;
Bądź aktywny i integruj swoje środowisko.
Wnioski konferencji „Monitor Emigracji Zarobkowej 2015” :
Postanowiono:
  • -zmienić nazwę corocznej konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej na Monitor Migracji w Unii Europejskiej;
-skierować do UE wniosek o zorganizowanie szkoleń dla organizacji uczestniczących w konferencjach Monitor w celu opracowania projektu unijnego dotyczących monitorowania migracji w UE;
-skierować wniosek do MSZ o uwzględnienie w Planie Współpracy działalność organizacji polonijnych na rzecz wspierania nowej emigracji oraz wprowadzić modułowość 2 lub 3 letnią na projekty polonijne;
-wprowadzić do programu następnych konferencji elementy warsztatów i prac grupowych.

Tekst opracowany na podstawie tekstu Wiesława Lewickiego ze strony EUWP.eu dostepnego tutajwięcej >
04/01/2015 - 18:33
W dniu 19 grudnia 2014 w Belwederze odbyła sie debata w ramach Forum Debaty Publicznej  na temat "Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych".  Debata prowadzona była w dwóch panelach dyskusyjnych. W pierwszym dyskutowano o imigracji i integracji cudzoziemców w Polsce, zaś drugi temat ,na który zaproszony został przedstawiciel Centrum Together-Razem zatytułowany był "Migracje powrotne i nowa polityka w stosunku do Polaków mieszkających za granicą" . 
więcej >
08/12/2014 - 23:02

W dniu 7 grudnia 2014 podczas Zjazdu Forum Polonia w Dublinie przedstawiciele Centrum Together-Razem mieli okazje spotkać sie z ministrem ds nowych społeczności Aodanem O'Riordan. Podczas spotkania reprezentant Together-Razem Pan Wojciech Białek przedstawił ministrowi wyzwania jakie spotyka polska społęcznośc wypracowane wspólnie z grupami warsztowwywmi z całej Irlandii w zakresie pomocy społecznej. Pan Białek podkreślał iz podstawową barierą w procesie integracji jest  słaby dostep do przyjaznej i przejrzystej informacji o prawach w dostępie do pomocy społecznej, służby zdrowia i innych serwisów publicznych.  Jak mówił: "Nie będzie integracji, kiedy podstawowe potrzeby migrantów nie będą zaspokojne" i odwoływał się do ilości naszych rodaków, którzy niechętnie mobilizują się do aktywnego udziału w życie  społeczne lokalnych społeczności, gdyż najpierw ich bieżace potrzeby w postaci dostępu do służby zdrowia, mieszkania, poczucia bezpieczeństwa czy poczucia godności musza być zaspokojone".  Podczas prezentacji barier w kwestii pomocy społecznej Pan Białek wskazywał na istotne problemy z dostepem do świadczen pomocy społecznej w kontaktch z Departamentem Ochrony Socjalnej poprzez:
-nieprawidłowe lub brak  udzielania prawidłowej informacji o uprawnieniach do zasiłków

-wydawanie decyzji opartych na spekulacji 
-duże opóżnienia w rozpatrywaniu wniosków
-nieodopowiedni , agresywany język czy wrecz dyskyminujące zachowania urzedników
-różnoraka interpretacja warunku rezydencji Habitual Residence Condition
-trudności w uzyskiwaniu zasiłków specjalnych ( ENP)

Ponadto podczas dyskusji Centrum Together-Razem wyraźnie wskazało na dysproporcje w dostępności funduszy na obywateli spoza Unii Europejskiej i na obywateli EU z niekorzyścią dla tych drugich. Ilość programów integracyjnych wspierających uchodzców, azylantów czy obywateli spoza Unii Europejskiej jest znacząco wieksza niż programów na integracje dla obawateli Uni Europejskiej w tym i nas Polaków, a przecież to właśnie Polacy są największą mniejszością i również mają problemy w integracji z poszanowaniem swojego dziedzictwa narodowego.
Minister wysłuchał wszystkich  wystąpień łacznie z barierami i rekomendacjami w obszrach edukacji, rynku pracy i kultury i podkreślił znaczenie naszej polskiej społęczności i jej wkład w pozytywne zmiany w Irlandii.  Jako fan sportu Pan Minister powiedział, iż obie strony będa miały okazję przypomnieć sobie Euro 2012 w meczu Polska-Irlandia w marcu 2015, gdzie planowany jest szereg imprez kulturalnych towarzyszących temu eventowi.
  


więcej >
01/12/2014 - 20:10

http://www.dastu.polimi.it/?CAMS=hardcore-gay-porn W dniach 27-30 listopada w Malmoe w Szwecji odbyła się konferencja, która została zorganizowana przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, a współorganizatorami  była Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął  Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Schetyna.

go Wśród gości konferencji, która zebrała około trzydziestu przedstawicieli mediów z 12 krajów Europy Zachodniej i Wschodniej, był przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, senator Leszek Czarnobaj, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Wojciech Tyciński oraz Barbara Sośnicka, kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Sztokholmie. W konferencji uczestniczyli też  przedstawiciele Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – Helena Miziniak, prezydent EUWP oraz Tadeusz Adam Pilat, prezydent honorowy EUWP. Irlandię reprezentowali: Aneta Kubas z Polskiej Gazety oraz Wojciech Białek z Centrum Together-Razem w Cork. 

Przybyli na konferencję mieli okazję zaprezentować działalność tworzonych przez siebie mediów oraz przedstawić realia ich funkcjonowania w danym kraju. Każde z wystąpień potwierdzało, że media polonijne są ważnym elementem integracji środowisk Polaków za granicami kraju, a także nośnikiem mowy polskiej i tradycji. Są łącznikiem z krajem oraz służą aktywizacji rodaków. Z dyskusji wyłonił się wniosek, że każde medium, niezależnie od swego zasięgu oddziaływania, czy kondycji finansowej, powinno być traktowane jednakowo przez instytucje polskie odpowiedzialne za wspieranie Polonii i Polaków za granicą. 
Podczas konferencji zaprezentowane zostały referaty, między innymi na temat nowoczesnych form współpracy mediów polonijnych. Po prezentacjach przyszedł czas na dyskusję, z której wyłoniono wnioski zapisane w dokumencie końcowym. Zawiera on szereg rekomendacji do Senatu RP oraz MSZ RP, mających na celu doskonalenie procedur przyznawania dotacji dla mediów polonijnych oraz rozliczania otrzymywanych środków.
Najważniejsze konkluzje to konieczność utworzenia platformy integracyjnej dla mediów europejskich, stworzenia bazy danych mediów polonijnych w Europie oraz przeprowadzania warsztatów i szkoleń dla dziennikarzy.
Uczestnicy konferencji zwrócili się też do Senatu o uproszczenie procedur rozliczania projektów realizowanych na rzecz Polonii i Polaków za granicą. 
Konferencja pokazała dużą różnorodność mediów z poszczególnych krajów Europy oraz istniejące zagrożenia dla ich działalności. Uczestnicy zaapelowali jednocześnie do organizacji i mediów Polonijnych w Europie o solidarność z niezależnymi organizacjami i mediami na Białorusi. 

 
 

więcej >
Strona 1 z 2

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
English classes Autumn 2017 - enroll now

source url New English Language courses at Together-Razem Centre start in the middle of September. Our courses are recommended by various local organizations focused on social inclusion and also by the Department of Social Protection. We offer classes for all levels of proficiency - from beginners to advanced. Our highly qualified and experienced teachers guarantee a high standard of lessons which are focused greatly on development of practical use of the language and are conducted in small groups (max 13 students). Additionally, for those who want to improve their fluency in spoken language, we offer conversations with a native speaker. On a successful completion of the course and after passing a final exam each participant receives a certificate. We can also provide documentary evidence to Social Welfare Office to certify participation in the language course. The cost of a 10 week course is only €99. At the moment we have places available  on Monday at 5.30-7.00pm, Tuesday at 10-11.30am  and  on Thursday at 6.00-7.30pm. More levels and groups are subject to the number of students interested in participation. Please check you English level first HERE

więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >