Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

Ambasada RP w Dublinie

11/05/2016 - 12:13
Przed nami druga edycja Festiwalu PolskaÉire.  Z wielu miast  Irlandii napływają zaproszenia do zapoznawania się z szeroką ofertą programową festiwalu a  festiwalowa atmosfera  jest już dość mocno odczuwalna. 
więcej >
17/12/2015 - 23:30

W deszczowy czwartkowy wieczór 17 grudnia mimo przedświątecznych zakupów i zabiegania około 45 osób zjawiło się na seminarium informacyjnym zorganizowanym przez Centrum Together-Razem przy współpracy Ambasady RP w Dublinie. Przed rozpoczęciem dla zebranych przygotowane były materiały informujące o serwisach Centrum Together-Razem, a każdy mógł napić się kawy i herbaty. Na początku seminarium Pan Artur Kosiak poopowiadał o nowym scheme zwanym Choiced Based Letting prowadzonyn przez Urząd Miasta w Cork w ramach ogólnonarodowej strategii mieszkaniowej Mieszkania Socjalne  2020, a który umożliwia aplikowanie online o mieszkania pojawiające się na stronie www.cbl.corkcity.ie. Więcej o tym nowym programie mieszkań socjalnych w języku polskim na stronie www.together-razem.org w zakładce Poradnik Polaka lub w sekcji Aktualności. Głównym tematem seminarium była jednak tematyka emerytur państwowych dostępnych w Irlandii. Temat ten prowadziła Pani Sylwia Adamska na co dzień pracownik Citizen Information oraz współpracująca w ramach wolontariatu przy serwisie internetowym www.poradniaonline.org, gdzie każdy z całej Irlandii może uzyskać bezpłatną konsultację. Pani Sylwia opowiedziała o emeryturze składkowej, której obecne naliczanie jest szczególnie korzystne dla nas Polaków, którzy przyjechali głównie do Irlandii po roku 2004 oraz o zmianach, które są planowane i mogą zmienić ten stan rzeczy od roku 2020.  Pan Sylwia odpowiadała na pytania z sali, którym nie było końca. Spotkanie nie miało sztywnego charakteru, a prelegenci większą wagę przykładali na odpowiadanie na zapytania z sali i tłumaczenie zawiłości systemowe. Ostatnim punktem na agendzie seminarium było wystąpienie uczestników programu aktywizacji obywatelskiej "Flying Seniors". Niestety z uwagi na problemy zdrowotne oraz świąteczne wyloty do Polski  uczestnicy stawili się w mocno okrojonym składzie, jednakże nie przeszkodziło to aby z pasją opowiedzieć o systemie politycznym w Irlandii i korzyściach płynących z rejestracji do spisu wyborców. Tym dodatkowym i nieplanowanym spotkaniem i rozdaniem certyfikatów ukończenia programu zakończyła się oficjalna część projektu Flying Seniors, a teraz seniorzy w swoich najbliższych kręgach będą zachęcać swoich bliskich i dalszych znajomych aby podsumować liczby w marcu 2016.  Należy podziękować w tym miejscu Ambasadzie RP za dofinansowanie oraz prowadzących i organizatorom za zorganizowanie tego spotkania informacyjnego.

więcej >
12/12/2015 - 12:47
Wielu pracujących w Irlandii Polaków przychodzących do biura Centrum Together-Razem zadaje pytania dotyczące uprawnień emerytalnych.  Mają wątpliwości co się stanie jak osiągną wiek 66 lat? Jak będzie wyglądała ich emerytura? Jak wygląda system emerytalny w Irlandii ? Pytają czy dostaną emeryturę składkowa czy może bezskładkową? Te i inne pytania i najważniejsze odpowiedzi na nie mogą pojawiać się w czwartek na organizowanym przez Together-Razem  Seminarium Informacyjnym  w dniu 17 grudnia 20015 w czwartek o godzinie 18.00 w Hotelu Imperial w centrum Cork. 
 
Seminarium informacyjne w zakresie emerytur będzie prowadzić pracująca w Citizen Information Pani Sylwia Adamska, która jednocześnie współpracuje z Centrum Together-Razem jako doradca online w projekcie informacyjnym dla Polaków, gdzie bezpłatnie udzielane są porady i informacje dla wszystkich mieszkających w Irlandii i tych co już wrócili do Polski. serwis dostępny jest na stronie   www.poradniaonline.org. Pani Sylwia opowie o zasadach przyznawania emerytur i odpowie na pytania z sali. 
 
Ponadto seniorzy z grupy Kawa czy Herbata działającej pod auspicjami Together-Razem z własnej inicjatywy po sukcesie prowadzonych przez nich warsztatów w ramach programu Flying Seniors opowiedzą o tym jak ważne dla nas Polaków jest rejestracja w spisie wyborców.
 
Na koniec Pan Artur Kosiak opowie o nowym programie mieszkalnictwa socjalnego zwanym Choiced Based Letting w Cork.
 
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich i bezpłatne - zapewniamy kawę i herbatę.
 
Zapaszamy wszystkich i zapraszajcie swoich znajomych - WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ.
 
Projekt seminarium jest współfinansowany ze środków Ambasady RP w Dublinie.
więcej >
24/11/2015 - 14:02

Zarząd Centrum Together-Razem pragnie podziękowac serdecznie Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP w Dublinie za wsparcie rzeczowe  biblioteczki Together-Razem książkami do nauki języka angielskiego, które otrzymaliśmy z rąk Pani Konsul Katarzyny Smoter. Książki te będą stanowić doskonałą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i stduentów uczących się  na różnych kursach języka angielskiego. Pragniemy podkreślić, że od początku istnienia organizacji współpracujemy na zasadach partnerskich z placówką dyplomatyczną realizując wspólnie wiele projektów.  

więcej >
13/10/2015 - 9:42
W dniu 25 października 2015 pomiędzy 7:00 a 21:00 czasu lokalnego odbędzie się wybory do parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej.  Dla obywateli przebywających w Irlandii otwarte będzie siedem  okręgowych komisji wyborczych. W Cork głosować będzie można w dwóch komisjach mieszczących się w tym samym budynku Urzędu Miasta w Cork w Cork City Hall, Millenium Hall Foyer, Eglinton Street.
Obywatele polscy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat i posiadają ważny polski paszport lub dowód osobisty(PESEL), muszą dokonać rejestracji aby uzyskać zaświadczenie do głosowania.
Można tego dokonać poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://ewybory.msz.gov.pl.
 
Zgłoszenie do głosowania osobistego dokonuję się równierz poprzez:
- wysłanie formularza elektronicznie na adres: dublin.wybory@msz.gov.pl
- telefonicznie pod numerem 089 235 1791 w godzinach pracy Ambasady
- pisemnie na adres: Wydział Konsularny, Ambasada RP w Dublinie, 4-8 Eden Quay, Dublin 1
- osobiście w godzinach pracy Konsulatu na Eden Quay.
 
Uwaga rejestracja do glosowania korespondencyjnego zakończyła się z dniem 7 października.
 
Wiecej informacji zamieszczono na stronie naszej pacówki dyplomatycznej  w Dublinie  dostepnej tutaj
 
Materiał opracowany na podstawie informacji ze strony www.dublin.msz.gov.pl
 
 
 
więcej >
18/06/2015 - 21:49
W środę, 10 czerwca Ambasador RP w Irlandii Ryszard Sarkowicz wraz z żoną Anną spotkał się z przedstawicielami polskich organizacji oraz polskich szkół działających na terenie Cork. Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli corkowskiej Polonii z doktorem Sarkowiczem, który 3 lutego 2015 roku z rąk Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny odebrał nominację na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Irlandii. 
Ambasador z zainteresowaniem wysłuchał problemów z jakimi boryka się tutejsza Polonia oraz w dużym skrócie dowiedział się w jaki sposób działają organizacje polonijne oraz szkoły i jakie są ich główne problemy. Wśrod wspólnych planów na przyszłość dotyczących współpracy między Ambasadą RP a przedstawicielami Polonii pojawiła się ze strony Ambasadora Sarkowicza propozycja kontynuacji festiwalu PolskaEire. Mieliśmy też okazję krótko podyskutować o tym jak obustronnie usprawnić współpracę. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
Fot. Chris Wolny. Na zdjęciu stoją od lewej: Izabela Krygiel-Kozłowska (MyCork), Paweł Augustyn (ZHP Cork), Patrycja Cichocka (Polska Szkoła w Clonmel + Together-Razem ), Ambasador Ryszard Sarkowicz, Katarzyna Walkowska (Together-Razem), Monika Okuniewska (Polska Szkoła w Cork), Anna Sarkowicz, Chris Wolny (Irish-Polish Society).
więcej >
21/01/2015 - 21:31
Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała w grudniu 2014 kandydaturę Ryszarda Sarkowicza na Ambasadora w Irlandii.
Kim jest nowy Ambasador, który wciąż czeka na oficjalną nominacje od Prezydenta?
 
Ryszard Sarkowicz jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Jako dyplomata był m.in. konsulem generalnym w Chicago, później pracował w departamencie prawnym i prawno-traktatowym w MSZ. Następnie objął posadę konsula generalnego w Sydney. W latach 2012-2014 był przedstawicielem RP przy ONZ w Nowym Jorku.
 
Sarkowicz mówił o b. dobrych relacjach Polski i Irlandii. "Łączy nas bardzo wiele, różni bardzo niewiele" - ocenił. Za jedno z ważniejszych zadań swojej misji uznał ożywienie kontaktów gospodarczych. Za niezadowalający uznał poziom polskiego eksportu do tego kraju oscylujący ok. 400 mln euro.
 
Priorytetem dla Sarkowicza będzie też wsparcie 150-tysięcznej Polonii. Jak ją scharakteryzował, tworzą ją głównie młodzi ludzie, którzy wyjechali do pracy po akcesji do UE. "Trzeba realistycznie oceniać prawdopodobieństwo ich powrotu do kraju. Nie będziemy wywierać nacisku na powrót, ale pokazywać atrakcyjne strony Polski i perspektywy, jakie oferuje nasz kraj" - podkreślił.
 
Duży nacisk nowy ambasador planuje położyć na rozwój polskiego szkolnictwa.
 
Źrodło: www.msz.pl
więcej >
04/01/2015 - 18:33
W dniu 19 grudnia 2014 w Belwederze odbyła sie debata w ramach Forum Debaty Publicznej  na temat "Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych".  Debata prowadzona była w dwóch panelach dyskusyjnych. W pierwszym dyskutowano o imigracji i integracji cudzoziemców w Polsce, zaś drugi temat ,na który zaproszony został przedstawiciel Centrum Together-Razem zatytułowany był "Migracje powrotne i nowa polityka w stosunku do Polaków mieszkających za granicą" . 
więcej >
02/01/2015 - 13:06
Ambasada RP w Dublinie uprzejmie informuje, że od dnia 4 grudnia 2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Civil Registration (Amendment) Act 2014 wprowadzająca zmiany do przepisów dot. rejestracji stanu cywilnego w Irlandii.
Miło nam poinformować, że jedna z głównych zmian dotyczy uregulowania statusu prawnego małżeństw zawartych przed Konsulem w Dublinie.
 
Problem nieważności w świetle prawa irlandzkiego ślubów zawartych w ambasadach pojawił się z końcem 2009 r. Od tego czasu Ambasada RP w Dublinie podejmowała wszelkie leżące w zakresie kompetencji czynności, aby doprowadzić do uregulowania statusu prawnego małżeństw zawartych przed konsulem. Ambasador RP w Dublinie oraz kierownik Wydziału Konsularnego wielokrotnie kontaktowali się z głównymi instytucjami oraz urzędami irlandzkimi, celem wyjaśnienia i przyśpieszenia prac prowadzonych przez właściwe organy. Temat uznawania przez Irlandię skutków prawnych małżeństw zawieranych w placówkach na jej terytorium był stałym punktem spotkań z przedstawicielami władz irlandzkich w Dublinie oraz współpracy z innymi placówkami zagranicznymi z państw UE.
 
Zwieńczeniem tych starań jest uchwalona ustawa, której tekst dostępny jest na stronie http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/acts/2014/a3414.pdf
 
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące szczegółów ww. regulacji:
 
Uznanie ślubów
 
W świetle nowych przepisów wszystkie związki małżeńskie oraz partnerskie zawarte na terenie Irlandii w placówkach dyplomatycznych do dnia wejścia w życie ustawy będą uznane – tak, jakby zostały zawarte zgodnie z obowiązującym prawem w dniu zawarcia małżeństwa.
 
Wyłączenie uznania – oświadczenie o niestosowaniu przepisów ustawy
 
Do czasu określenia przez Ministra Opieki Społecznej w osobnym rozporządzeniu daty obowiązywania przepisów o uznaniu ww. związków, osoby zainteresowane mogą wnosić o wyłączenia uznania związku małżeńskiego poprzez oświadczenie złożone w urzędzie stanu cywilnego w Irlandii o niestosowaniu przepisów ustawy do zawartego przez nich związku.
 
Termin ostatecznego uznania
 
Ostateczne uznanie małżeństw zawartych w ambasadach, w tym przed Konsulem w Dublinie, z mocy prawa nastąpi w dniu określonym przez Ministra Opieki Społecznej w osobnym rozporządzeniu.
 
Mając powyższe na uwadze, niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie o wyznaczeniu ww. terminu.
 
Rejestracja w irlandzkich aktach stanu cywilnego
 
Ponadto, ustawa przewiduje możliwość rejestracji małżeństwa zawartego przed konsulem w irlandzkich aktach stanu cywilnego na podstawie zgodnego wniosku stron lub jednej ze stron w przypadku zgonu drugiego małżonka.
 
Wyłączenie zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem
 
Ustawa przewiduje, że zmiany nie będą dotyczyły małżeństw zawartych po wejściu w życie nowelizacji.
 
Urzędnicy konsularni nie będą zatem uprawnieni do udzielania ślubów ze skutkiem prawnym w Irlandii.
 
Mając na uwadze powyższe, nie będzie możliwe występowanie do Konsula RP w Dublinie z wnioskiem o zawarcie związku małżeńskiego w Ambasadzie RP w Dublinie.
 
Uwagi
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Dublinie: tel.( +353 1) 871 80 20; fax.( +353 1) 872 77 92; e-mail: dublin.consul@msz.gov.pl
więcej >
12/12/2014 - 0:00
W sobotę 6 grudnia Wojciech Białek jeden z dyrektorów Centrum Together-Razem otrzymał z rąk Charges d’Affaires a. i. Ambasady RP w Dublinie pana Piotra Rakowskiego  Brązowy Krzyż Zasługi. Krzyż został przyznany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za wybitną działalność na rzecz Polonii w Irlandii. Ceremonia wręczenia krzyża odbyła się w siedzibie polskiej Ambasady. 
Wojciech Białek zajmuje się on szeroko rozumianą pomocą Polakom w Irlandii, promocją polskiej kultury i obyczajów, integracją z lokalną społecznością a także promocją  i uświadamianiem  praw polskich imigrantów w Irlandii. Działa jako terapeuta uzaleznień, udziela porad socjalnych, jest inicjatorem wielu wydarzeń promujących zarówno polskość, jak i integrację, współpracuje z wieloma instytucjami polskimi i irlandzkimi. W uroczystości udział wzieli równiez wolontariusze i współpracownicy z Centrum Together-Razem.
Uważamy, że takie wyróżnienie jest w pełni zasłużone i bardzo serdecznie gratulujemy.
O uroczystości pisano również na stronie Ambasady RP w Dublinie
http://www.dublin.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wreczenie_brazowego_krzyza_zaslugi_p__wojciechowi_bialkowi;jsessionid=DD522C80616899697D672E48A20C1621.cmsap2p
 
 
Zdjęcia Krzysztof Wolny -Per4ormer z Cork
więcej >
Strona 1 z 2

Section in English

19/04/2017 - 21:18
Irish-Polish couples wanted!
When talking about Polish emigration into Ireland in search of a new, better life, we usually focus on the economic aspect of it, but for many a new life in Ireland involves falling in love.For many it is the main reason to stay. Does love ask for a passport?
We all know disadvantages of emigration: separation from family home, often a life partner, which can be a reason for loneliness, unhappiness, divorce etc. However, this is only one side of the coin. The other one is hopes for a more balanced life, new friendships, dreams of a girl with misty eyes, long curly hair, sunny disposition…
What attracts us in our diversity?
What makes Polish-Irish couples decide to be together? What are the cultural differences and how do they affect mutual chemistry?
We are going to take a look at this phenomenon with the help of the camera’s eye.
We are currently looking for Irish-Polish couples to participate in this exciting project.
Whether you fell head over heels in love yourself or you know someone who’s in a mixed-nationality (Polish-Irish) relationship, do let us know. Spread the word: like and share this post and tag your friends who might be interested.
Contact and more information: k.rosa@together-razem.org.
 
Authors : Krzysztof Rosa and Karolina Zygmunt
więcej >
Lifelong Learning Festival in Cork - learn how to make traditional Easter palm

Our "Tea or Coffee" Active Seniors Group invites you on Saturday, the 8th of April, 5-7 pm, on an adventure  – a journey through Polish history, heritage & cuisine. Learn how to make a traditional Easter palm & egg & how Easter is celebrated in Poland. Taste traditional Polish cakes & dishes. No need to book, all welcome

więcej >
02/04/2017 - 10:11
Great Craic at Table Quiz

A great night was had on Friday 31st March at the Market Tavern with Together-Razem members and friends competing at a Table Quiz. All the multinational teams challenged their brains trying to answer tricky questions such as: “In which American state is a single woman not allowed to skydive on a Sunday?” Or “In which Irish county is it forbidden to wear a Kilkenny jersey?” Two teams with most correct answers were awarded joint first prize and some sweet treats. The quiz was followed by an exciting raffle with spot prizes, and live traditional Irish music. Our next Table Quiz will be held on Friday 2nd June as part of Polska-Eire Festival. All very welcome to attend!

Photos: Krzysztof Rosa więcej >