Together-Razem
26/03/2013 - 17:46

Możliwości kształcenia dostępne dla osób bezrobotnych.

Napisane przez 

 

Chciałabym/chciałbym ponownie podjąć edukację. Jakie są moje opcje?
 
Masz wiele możliwości, zarówno na poziomie szkoły średniej jak i uczelni wyższych. W niektórych przypadkach otrzymasz dodatek edukacyjny bądź będziesz mogł/a nadal pobierać swój obecny zasiłek z Social Welfare.
 
Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na ten temat?
 
Komisje edukacji zawodowej (Vocational Education Committees, VECs) prowadzą programy edukacyjne dla dorosłych na poziomie średnim i wyższym. Zajmują się one również przyznawaniem grantów na utrzymanie oraz dofinansowaniem dla studentów uczelni wyższych. Po więcej informacji udaj się na www.ivea.ie
 
Główne programy to:
 VTOS
BTEA
go here Springboard
 
 
 
VTOS - Vocational Training Opportunities Scheme
VTOS to główny program edukacyjny dla dorosłych na poziomie  średnim. VTOS umożliwia zatrzymanie zasiłku Social Welfare oraz powrót do edukacji. Program ten obejmuje kursy w pełnym wymiarze godzin (full-time), prowadzone przez VECs.
 
Aby zakwalifikować się do programu VTOS musisz:
      mieć przynajmniej 21 lat, oraz
      otrzymywać Jobseeker's Benefit lub Jobseeker's Allowance przez 6 miesięcy lub mieć opłacane składki na ubezpieczenie społeczne (social insurance credits) przez Social Welfare przez 6 miesięcy
 
Twój współmałżonek lub partner również może zakwalifikować się do programu VTOS.
 
Jaki zasiłek otrzymam na VTOS?
Zamiast zasiłku dla bezrobotnych otrzymasz dodatek szkoleniowy. Kwota będzie zależeć od kwoty twojego zasiłku dla bezrobotnych. Maksymalna kwota w ramach programu VTOS wynosi 188 euro.
Nie otrzymasz zasiłku jeśli masz tylko opłacane składki na ubezpieczenie spoleczne (social insurance credits) przez Social Welfare.
Otrzymasz bonus szkoleniowy w wysokości 20 euro jeśli otrzymujesz zasiłek od roku lub dłużej.
W trakcie trwania programu możesz pracować na part-time lub dorywczo i nie wpłynie to na twój zasiłek.
Otrzymasz dodatki na podróż oraz posiłki.
Możesz się również ubiegać o darmową opiekę nad dziećmi w ramach programu Childcare Employment and Training Support (CETS)
Nie ponosisz żadnych kosztów nauki.
 
Czy muszę nadal regularnie odwiedzać Social Welfare w celu rejestracji w trakcie trwania programu VTOS?
Jeśli odbierasz zasiłek dla bezrobotnych, nie musisz tego robić.
 
Jak mogę sie ubiegać o miejsce na VTOS?
Skontaktuj się ze swoim lokalnym ośrodkiem VEC.
 
BTEA - Back to Education Allowance
 
BTEA pozwala zatrzymać zasiłek z Social Welfare  po rozpoczęciu zatwierdzonego kursu w pełnym wymiarze godzin (full-time). Kurs może być:
      na poziomie średnim (Junior lub Leaving Certificate)
      na poziomie wyższym (dyplom lub stopień naukowy)
Program nie obejmuje kursów w szkołach lub na uczelniach prywatnych.
 
Czy kwalifikuję się do programu BTEA?
To zależy od tego, czy myślisz o kursie na poziomie średnim czy wyższym.
By kwalifikować się do programu na poziomie średnim, musisz:
      mieć przynajmniej 21 lat i otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych od przynajmniej 3 miesięcy; lub
      mieć 18-20 lat, nie być uczniem ani studentem od przynajmniej dwóch lat i otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych od przynajmniej 3 miesięcy.
Aby zakwalifikować się do programu na poziomie wyższym musisz:
      mieć przynajmniej 21 lat i otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych od minimum 9 miesięcy, lub
      mieć 18-20 lat, nie być uczniem lub studentem od przynajmniej dwóch lat i otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych od przynajmniej 9 miesięcy.
Jeśli ubiegasz się o przyjęcie na wyższe studia podyplomowe, musisz mieć przynajmniej 24 lata.
Możesz się również kwalifikować do BTEA jeśli otrzymujesz niektóre inne zasiłki z Social Welfare, takie jak One-Parent Family (dodatek dla niepełnej rodziny). Zasiłek ten musisz otrzymywać bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu.
 
Czy mogę zatrzymać inne dodatki?
Jeśli kwalifikujesz się do BTEA, możesz zatrzymać inne dodatki, takie jak dodatek na opał (fuel allowance), dodatek na mieszkanie (rent allowance) czy dodatek na spłate kredytu na dom/mieszkanie (mortgage interest supplement).
 
Właśnie straciłem/am pracę. Czy kwalifikuję się do BTEA?
Możesz wziąć udział w programie od razu jeśli:
      otrzymałeś odprawę ustawową, i
      należy ci się zasiłek dla bezrobotnych
 
Jak mogę się ubiegać o przyjęcie do programu BTEA?
Zanim złożysz dokumenty, będziesz musiał/a uzyskać pismo z uczelni zaświadczające, że dostałeś/aś się na wybrany przez siebie kurs.
Po otrzymaniu listu wypełnij formularz BTEI i złóż  go wraz z listem w lokalnym oddziale Social Welfare. Formularz jest dostępny na stronie www.welfare.ie bądź w lokalnym oddziale Social Welfare.
 
Jaki zasiłek otrzymam biorąc udział w programie BTEA?
Otrzymasz zasiłek w tej samej kwocie co twój obecny zasiłek, chyba że w tej chwili otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych zmniejszony z uwagi na twój wiek, wtedy  otrzymasz nie więcej jak 160 euro.
Zasiłek BTEA będzie wypłacany przez 9 miesięcy trwania kursu. Nie będzie on wypłacany przez 3 letnie miesiące pomiędzy jednym rokiem akademickim a drugim, chyba że odbywasz wtedy praktyki. Jeśli nie pracujesz latem, możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.
Twój zasiłek BTEA będzie zawierał dodatek dla kwalifikującej się osoby dorosłej oraz dzieci. Kwalifikująca się osoba dorosła to współmałżonek lub partner który sam nie otrzymuje żadnego zasiłku z Social Welfare.
Jeśli pracujesz na pół lub część etatu (part-time) lub dorywczo, nie wpłynie to na twój zasiłek BTEA tak długo, jak tylko będziesz uczyć się lub studiować w pełnym wymiarze godzin. Może to jednak wpłynać na drugorzędne dodatki, takie jak na czynsz czy na spłate kredytu na dom/mieszkanie.
 
Czy mogę się również ubiegać o grant studencki?
Program Student Grants Scheme obejmuje granty na utrzymanie i na opłatę czesnego. Nie możesz otrzymywać jednocześnie grantu BTEA i grantu na utrzymanie. Jednakże, możesz się kwalifikować do grantu na opłacenie czesnego za kurs.
 
Jak mogę się ubiegać o grant studencki?
Wejdź na stronę www.studentfinance.ie i postępuj zgodnie ze wskazówkami. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem VEC.
 
Czy muszę nadal regularnie odwiedzać Social Welfare w celu rejestracji w trakcie trwania programu BTEA?
 Nie, nie ma takiej potrzeby.
 
 
 
Program ten oferuje miejsca na studiach wyższych w niepełnym wymiarze godzin (part-time), na kierunkach takich jak ekonomia środowiska czy usługi finansowe. Kursy prowadzone są na różnych poziomach, od certyfikatu po studia magisterskie.
Program Springboard skierowany jest do osób bezrobotnych, które wcześniej pracowały w takich sektorach jak budowlany czy produkcyjny.
 
Czy kwalifikuję sie do programu Springboard?
Aby zakwalifikować się do programu Springboard, musisz:
•         pobierać Jobseeker's Benefit, Jobseeker's Allowance lub inny zasiłek z Social Welfare, oraz
•         mieć opłacane składki na ubezpieczenie społeczne (social insurance credits) przez Social Welfare, oraz
•         mieć udokumentowane zatrudnienie w przeszłości, oraz
•         aktywnie poszukiwać pracy
Możesz sie również kwalifikować do tego programu jeśli:
•       pracujesz w niepelnym wymiarze i pobierasz zasilek dla bezrobotnych w niepelnej wysokosci
•         w przeszłości prowadziłeś/łaś własną działalność
 
Czy muszę płacić za kurs?
o       Nie musisz płacić za kurs jeśli pozostajesz bez pracy
o    Nawet jeśli podejmiesz pracę w trakcie trwania kursu,  program Springboard nadal pokrywa koszty twojego czesnego za cały rok akademicki
 
Czy nadal będę mógł/mogła pobierać zasiłek z Social Welfare?
Tak, nadal będziesz otrzymywać swój zasiłek podczas korzystania z programu.
 
Jak mogę się ubiegać o udział w programie Springboard?
Wejdź na stronę www.springboardcourses.ie, wybierz kurs który cię interesuje i wypełnij formularz online. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie.
Jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, skontaktuj sie ze swoim lokalnym oddziałem Social Welfare aby zarejestrować się na Part-Time Education Option (PTEO) za pomocą formularza PTEO Springboard. Musisz to zrobić przed rozpoczęciem kursu.
 
Czy mogę zapisać się na kurs, który nie jest objęty programami VTOS, BTEA i Springboard?
Istnieje możliwość zapisania sie na niektóre kursy w ramach opcji Education, Training and Development (Edukacja, Szkolenie i Rozwój).
 
Czy kwalifikuję sie do tej opcji?
By móc zakwalifikować się do opcji Education, Training and Development musisz:
      mieć minimum 21 lat, lub
      mieć po,itemAuthorLatestLimit ,:,itemTags, VTOS to głmiedzy 18 - 20 lat i nie być uczniem lub studentem od przynajmniej dwóch lat, oraz
      otrzymywać zasiłek  dla bezrobotnych przez 6 miesięcy lub mieć opłacane składki na ubezpieczenie społeczne (social insurance credits) przez Social Welfare przez 6 miesięcy
       Pracownik twojego lokalnego urzędu Social Welfare musi zatwierdzić wybrany przez  ciebie kurs.
Musisz udowodnić w Social Welfare, że odbycie tego kursu wpłynie pozytywnie na twoje szanse znalezienia pracy.
 
W jaki sposób mogę się ubiegać o udział w programie?
Wypełnij formularz BTEI i złóż go w lokalnym oddziale Social Welfare. 
 
Czy mogę otrzymać dodatkową pomoc finansową?
Istnieje możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego jeśli zamierzasz ponownie podjąć edukację. Do twoich opcji należą stypendia VEC, granty dla studentów uczelni wyższych (Higher Education Grants Schemes) oraz studenckie kredyty bankowe.
 
Chcesz wiedziec zapytaj w Together-Razem.
Czytany 29500 razy
Opublikowano w Artykuły

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >