Together-Razem
24/04/2017 - 15:36

Legitymacje szkolne informacja

Napisane przez  Redaktor
W związku z zapytaniami rodziców naszej szkoły dotyczącymi wniosków o wydanie legitymacji uprzejmie informujemy iż wniosek można pobrać na stronie www.together-razem.org w sekcji Akademia Razem oraz w biurze Centrum Together-Razem.
Prosimy o dostarczenie wypełnionych wniosków, uwaga nowy wzór otrzymaliśmy z Ambasady RP  w Dublinie  w dniu 21 kwietnia- osoby które złożyły wnioski wcześniej prosimy o kontakt z biurem celem uzupełniań brakujących danych.
Wnioski te są następnie weryfikowane w biurze w oparciu o kryteria uczęszczania do szkoły Akademii Razem, obecność oraz o brak zaległości w odniesieniu do szkoły. Organ prowadzący szkołę, a więc Together-Razem potwierdza status ucznia 
Na wnioski czekamy do 30 maja 2017 po tym terminie przekażemy wszystkie wnioski do Konsulatu RP w Dublinie, nie znamy jeszcze szczegółowych terminów i sposobów przekazywania wniosków wiec apelujemy o cierpliwość.
Wnioski można również składać bezpośrednio u konsula, jednakże wymagane jest potwierdzenie statutu ucznia. 
Z uwagi na informację  z Konsulatu w Dublinie iż funkcjonalność rejestrowania i drukowania legitymacji na placówkach konsularnych będzie możliwa w terminie od 15 maja, zapraszamy wszystkich rodziców do składania wniosków do dnia 30 maja.
Następnie konsul zgodnie z § 2 ust. 1 ww. projektu rozporządzenia legitymacja powinna zostać wydana w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie legitymacji.
 
Wydawanie legitymacji regulują przepisy:
a. ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 
b. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo Konsularne.; ustawa weszła w życie w dniu 21 kwietnia 2017 r.;
c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności; rozporządzenie weszło w życie w dniu 21 kwietnia 2017 r.;
 
Zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi wynosi:
1.       37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,
2.       49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.
Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia. Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r. zachowują ważność na kolejny rok szkolny.
 
Jak informuje Konsulat RP w Dublinie : „w kontekście pojawiających się pytań o ulgi na bilety jednorazowe na przejazd komunikacją miejską - autobusową lub tramwajową wyjaśniam, że małoletni pobierający naukę w Polsce również takiej ulgi nie posiadają z mocy przepisów rangi ustaw lub rozporządzeń.Kwestia opłat za bilety jednorazowe, kręgu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów jest regulowana w Polsce przede wszystkim przez prawo miejscowe (uchwały rad gmin) - np. poprzez przyjęcie uchwały Rady Miasta, w której ustalony jest katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg.”
 
WNIOSEK DO POBRANIA PONIŻEJ
Pobierz załącznik:
Czytany  476 razy
Opublikowano w Akademia Razem

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >