Together-Razem
24/04/2017 - 15:36

Legitymacje szkolne informacja

Napisane przez  Redaktor
W związku z zapytaniami rodziców naszej szkoły dotyczącymi wniosków o wydanie legitymacji uprzejmie informujemy iż wniosek można pobrać na stronie www.together-razem.org w sekcji Akademia Razem oraz w biurze Centrum Together-Razem.
Prosimy o dostarczenie wypełnionych wniosków, uwaga nowy wzór otrzymaliśmy z Ambasady RP  w Dublinie  w dniu 21 kwietnia- osoby które złożyły wnioski wcześniej prosimy o kontakt z biurem celem uzupełniań brakujących danych.
Wnioski te są następnie weryfikowane w biurze w oparciu o kryteria uczęszczania do szkoły Akademii Razem, obecność oraz o brak zaległości w odniesieniu do szkoły. Organ prowadzący szkołę, a więc Together-Razem potwierdza status ucznia 
Na wnioski czekamy do 30 maja 2017 po tym terminie przekażemy wszystkie wnioski do Konsulatu RP w Dublinie, nie znamy jeszcze szczegółowych terminów i sposobów przekazywania wniosków wiec apelujemy o cierpliwość.
Wnioski można również składać bezpośrednio u konsula, jednakże wymagane jest potwierdzenie statutu ucznia. 
Z uwagi na informację  z Konsulatu w Dublinie iż funkcjonalność rejestrowania i drukowania legitymacji na placówkach konsularnych będzie możliwa w terminie od 15 maja, zapraszamy wszystkich rodziców do składania wniosków do dnia 30 maja.
Następnie konsul zgodnie z § 2 ust. 1 ww. projektu rozporządzenia legitymacja powinna zostać wydana w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie legitymacji.
 
Wydawanie legitymacji regulują przepisy:
a. ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 
b. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo Konsularne.; ustawa weszła w życie w dniu 21 kwietnia 2017 r.;
c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności; rozporządzenie weszło w życie w dniu 21 kwietnia 2017 r.;
 
Zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi wynosi:
1.       37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,
2.       49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.
Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia. Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r. zachowują ważność na kolejny rok szkolny.
 
Jak informuje Konsulat RP w Dublinie : „w kontekście pojawiających się pytań o ulgi na bilety jednorazowe na przejazd komunikacją miejską - autobusową lub tramwajową wyjaśniam, że małoletni pobierający naukę w Polsce również takiej ulgi nie posiadają z mocy przepisów rangi ustaw lub rozporządzeń.Kwestia opłat za bilety jednorazowe, kręgu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów jest regulowana w Polsce przede wszystkim przez prawo miejscowe (uchwały rad gmin) - np. poprzez przyjęcie uchwały Rady Miasta, w której ustalony jest katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg.”
 
WNIOSEK DO POBRANIA PONIŻEJ
Pobierz załącznik:
Czytany 76 razy
Opublikowano w Akademia Razem
Zaloguj się, by skomentować

Section in English

19/04/2017 - 21:18
Irish-Polish couples wanted!
When talking about Polish emigration into Ireland in search of a new, better life, we usually focus on the economic aspect of it, but for many a new life in Ireland involves falling in love.For many it is the main reason to stay. Does love ask for a passport?
We all know disadvantages of emigration: separation from family home, often a life partner, which can be a reason for loneliness, unhappiness, divorce etc. However, this is only one side of the coin. The other one is hopes for a more balanced life, new friendships, dreams of a girl with misty eyes, long curly hair, sunny disposition…
What attracts us in our diversity?
What makes Polish-Irish couples decide to be together? What are the cultural differences and how do they affect mutual chemistry?
We are going to take a look at this phenomenon with the help of the camera’s eye.
We are currently looking for Irish-Polish couples to participate in this exciting project.
Whether you fell head over heels in love yourself or you know someone who’s in a mixed-nationality (Polish-Irish) relationship, do let us know. Spread the word: like and share this post and tag your friends who might be interested.
Contact and more information: k.rosa@together-razem.org.
 
Authors : Krzysztof Rosa and Karolina Zygmunt
więcej >
Lifelong Learning Festival in Cork - learn how to make traditional Easter palm

Our "Tea or Coffee" Active Seniors Group invites you on Saturday, the 8th of April, 5-7 pm, on an adventure  – a journey through Polish history, heritage & cuisine. Learn how to make a traditional Easter palm & egg & how Easter is celebrated in Poland. Taste traditional Polish cakes & dishes. No need to book, all welcome

więcej >
02/04/2017 - 10:11
Great Craic at Table Quiz

A great night was had on Friday 31st March at the Market Tavern with Together-Razem members and friends competing at a Table Quiz. All the multinational teams challenged their brains trying to answer tricky questions such as: “In which American state is a single woman not allowed to skydive on a Sunday?” Or “In which Irish county is it forbidden to wear a Kilkenny jersey?” Two teams with most correct answers were awarded joint first prize and some sweet treats. The quiz was followed by an exciting raffle with spot prizes, and live traditional Irish music. Our next Table Quiz will be held on Friday 2nd June as part of Polska-Eire Festival. All very welcome to attend!

Photos: Krzysztof Rosa więcej >