Together-Razem

Kalendarium

Planowanie rodziny

23/11/2014 - 20:58
HSE jest zobowiązany do zapewnienia  bezstronnej i kompleksowej usługi planowania rodziny.
Lokalne Ośrodki Zdrowia muszą zapewnić wybór osób służących usługi w przypadku kiedy lokalny GP odmawia przepisywania antykoncepcji. Są one również zobowiązane do przekazywania informacji na temat usług dostępnych w ich okolicy.
Usługi takie jak: informacje, porady, recepty leków antykoncepcyjnych lub urządzeń świadczone są głównie przez lekarzy rodzinnych (GP),szpitale położnicze i inne organizacje na zasadzie wolontariatu. 
Jeśli masz kartę medyczną, masz prawo do bezpłatnej usługi GP w tym recept, porady antykoncepcyjnej, leków antykoncepcyjnych lub urządzeń. Czasami, GP lub farmaceuta może odmówić świadczenia tych usług. Jeśli tak się stanie, HSE jest zobowiązany zapewnić Państwu usługę przez innego lekarza, farmaceutę  lub inną organizację planowania rodziny.
Wszystkie szpitale położnicze, większość dużych szpitali publicznych, a także niektóre prywatne szpitale zapewniają chirurgicznych usługi antykoncepcyjne.
Badania genetyczne i poradnictwo nie jest powszechnie dostępne w Irlandii. Usługi leczenia niepłodności są zwykle dostępne tylko u prywatnych specjalistów lub za granicą. Organizacje działające jako wolontariaty prowadzą poradnictwo w celu ograniczenia niechcianych ciąż w Irlandii, a także zmniejszenia liczby irlandzkich kobiet podróżujących za granicę każdego roku w celu aborcji, która w Irlandii pozostaje nielegalna, z wyjątkiem szczególnych okoliczności. Nie ma wieku minimalnego, w którym mogą być świadczone porady antykoncepcyjnych .Jednak wiek przyzwolenia na czynności seksualne to 17 lat, przestępstwem jest zatem sex z osobą poniżej 17 roku życia. Oznacza to możliwość odmowy usług antykoncepcyjnych dla osób poniżej 17 roku życia.
Zabiegi chirurgiczne
Decyzja o operacji sterylizacji  jest sprawą pacjenta, w połączeniu z ich konsultantem. Jeśli usługa nie jest dostępna w danym szpitalu, masz prawo poprosić konsultanta o skierowanie do szpitala, gdzie procedura ta jest dostępna. Twoje biuro HSE powinna dokonać uzgodnień.
Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do HSE, celu zapewnienia wazektomii przez szpitale, lekarzy rodzinnych (GP) i klinik planowania rodziny. Prawo do bezpłatnych usług jest takie samo jak w przypadku usług publicznych szpitali. Szpitale prywatne również świadczą te usługi, trzeba jednak  zapłacić pełne koszty związane z tąusługą.
Więcej informacji na temat planowania rodziny udzielają organizacje:
Life Ireland29-30 Dame Street
Dublin 2
Ireland Tel:+353 (0)1 679 8989 
Locall:1850 281 281 
Fax:+353 (0)1 679 0694 
Homepage: http://www.life.ie/ 
Email: life@life.ie 
 
ACCORDCentral Office
Columba Centre
St. Patrick's College
Kildare
Ireland Tel:+353 (0)1 5053112 
Fax:+353 (0)1 6016410 
Homepage: http://www.accord.ie 
Email: admin@accord.ie 
 
PACTArabella House
18D Nutgrove Office Park
Rathfarnham
Dublin 14
Ireland Tel:+353 (0)1 2962200 
Locall:1850 673333 
Fax:+353 (0)1 2964049 
Homepage: http://www.pact.ie 
Email: info@pact.ie 
Irish Family Planning Association60 Amiens Street
Dublin 1
Ireland Tel:+353 (0)1 8069444 
Fax:+353 (0)1 8069445 
Homepage: http://www.ifpa.ie 
Email: post@ifpa.ie 
 
 
 
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event! go here  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

get link
więcej >