Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

Zdrowie dzieci

07/11/2014 - 9:15

 Zdrowie dzieci- informacje.

source url Dzieciw Irlandii są na utrzymaniu rodziców i mają takie samo prawo do świadczeń zdrowotnych co ich rodzicami. Oznacza to, że jeśli rodzice posiadają kartę medyczną, mają prawo do tego samego zakresu usług co rodzice.
Istnieje też szereg usług medycznych bezpłatnych dla dzieci, nawet jeśli rodzice nie posiadają karty medycznej. Usługi te  zwykle są świadczone  podczas urlopu macierzyńskiego, usług zdrowotnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i usług zdrowotnych w szkole. Dzieci mają również prawo do bezpłatnych szczepień.
Budżet na 2015 zawiera postanowienie o bezpłatnej opiece lekarze rodzinnego GP dla wszystkich dzieci w wieku poniżej 6 lat.

source site click Szpitale  dziecięce

Dzieci mogą być leczone w szpitalach publicznych lub prywatnych, na takich samych zasadach jak osoby dorosłe. Istnieje wiele specjalistycznych szpitali dziecięcych. Prawo do świadczeń w tych szpitalnych jest takie samo, jak w szpitalach publicznych.  Szpitale te zapewniają usługi  pacjentom ambulatoryjnym, opieki dziennej, pogotowia ratunkowego i specjalistycznych usług dla dzieci.
Jeśli dzieci kierowane są do szpitala na leczenie wad wykrytych podczas  szkolnych badań lekarskich, nie muszą ponosić kosztów leczenia.                                                                                                            

 Przyjmuje się, że leczenie dzieci trwa do 16 roku życia.

Karty medyczne i młodzież w wieku powyżej 16

Jeśli dziecko ma powyżej16 lat, jest studentem lub  jest zależne finansowo od rodziców, ma prawo do usług medycznych, jeśli  rodzice posiadają kartę medyczną. Oznacza to, że będzie znajdować się na ich kartach medycznych, jeśli mieszka w domu, jeśli mieszkasz z dala od domu otrzyma własną kartę medyczną. Karta ta traktowana jest jako dodatek dla dzieci w wieku powyżej 16.. Takie rozwiązanie stosuje się dla osób młodych do 25 roku życia, w przypadku szkolnictwa wyższego i braku jakiekolwiek dotacji.

Dodatek z tytułu niepełnosprawności

Osobyotrzymujące zasiłek z tytułu niepełnosprawności otrzymają kartę medyczną . Młodzi ludzie mogą kwalifikować się do tego zasiłku od 16 roku życia.

Dzieci w rodzinach zastępczych mają indywidualne karty medyczne niezależnie od uprawnień rodziców zstępczych.

source link Prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Jeśli rodzice posiadają prywatne ubezpieczenie zdrowotne ,składki za dzieci do 18 roku życia mogą być zmniejszone.

 

Zgoda click here na Leczenie.
Ogólnie rzecz biorąc, dzieci powyżej 16 roku życia mogą same wyrazić zgodę na zabiegi chirurgiczne. W praktyce to rodzice podejmują decyzje. Jeśli jednak decyzja jest niekorzystna dla dziecka, wówczas decyzja należy do Sądu.

więcej >
07/11/2014 - 9:13
Informacja
Zarząd Opieki Zdrowotnej HSE zapewnia program badań przesiewowych w szkole oraz program szczepień dla dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych . Prywatne szkoły podstawowe mogą zwrócić się do HSE  w celu zapewnienia im tych usług.
Zasady.
Badania zdrowotne uczniów przeprowadzane są przez lekarzy i pielęgniarki zdrowia publicznego, którzy są zatrudnieni przez HSE. Badania te są prowadzone na terenie szkoły  dyrektor szkoły z wyprzedzeniem zna datę badań, aby podać ją do wiadomości rodzicom, którzy chcą być podczas badania. Przeprowadzane są badania słuchu i wzroku dzieci, jednak w razie potrzeby lub na prośbę rodzica wykonywane są dodatkowe badania.
Ceny.
Problemy, które są stwierdzone podczas badań są leczone bezpłatnie jeśli dziecko jest leczone w publicznych oddziałach szpitalnych. Wszelkie późniejsze leczenie (czy ambulatoryjne lub stacjonarne) wynikające ze wstępnego skierowania jest bezpłatne.
Więcej informacji udzielają dyrektorzy szkół, którzy współpracują z HSE.
 
Usługi zdrowotne dla dzieci w wieku przedszkolnym
HSE (Zarząd Opieki Zdrowotnej) zapewnia badania przesiewowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, które jest bezpłatne. Ta usługa może być zapewniona też w ośrodkach zdrowia.
 
Usługi dla dzieci w wieku przedszkolnym świadczone są przez pielęgniarki zdrowia publicznego które są zatrudnione przez HSE.
 
Pielęgniarki są powiadamiane o wszystkich urodzeniach w ich okolicy - zarówno przez szpital, gdzie urodziło się dziecko jak i przez  położną, która była obecna podczas porodu w domu. Po porodzie, pielęgniarka zdrowia publicznego odwiedzi Ciebie i Twoje dziecko w domu, zazwyczaj w ciągu 48 godzin od wypisu ze szpitala i ustali kolejne wizyty  jeśli to konieczne.
Pielęgniarki oceniają zarówno ogólny stan zdrowia jak i udzielają konkretnych porady dla rodziców związanych z rozwojem dziecka.
 
Około 9 miesiąca życia dziecka niezależnie od dochodów rodziny przeprowadzane są badania obejmujące rozwój dziecka w tym badanie słuchu, wzroku rozwoju fizycznego, aparatu mowy. Ewentualne nieprawidłowości w rozwoju dziecka są kwalifikowane do bezpłatnego leczenia ambulatoryjnego.
Jak zgłosić dziecko.
Nie jest konieczne ubieganie się o taką ocenę rozwoju  dziecka, ponieważ Lokalny Zarząd Zdrowia wysyła rodzicom informację o nadchodzącym badaniu. 
 
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >