Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

Usługi dla posiadaczy kart medycznych

07/11/2014 - 9:12

 Usługi GP dla go site posiadaczy kart get link medycznych.

Lekarze ogólni  (GP) świadczą usługi na rzecz posiadaczy kart medycznych i posiadaczy kart GP Visit  bezpłatnie.Jeśli nie posiadasz żadnej z wymienionych kart, jesteś traktowany jako prywatny pacjent co oznacza, że musisz płacić za świadczone usługi.

Pacjenci mogą zazwyczaj wybierać lekarza z dostępnego rejestru lekarzy (GP).Lekarz musi wyrazić zgodę na przyjęcie Twojego wniosku. Ogólnie rzecz biorąc, usługi muszą być świadczone przez wybranego lekarza, istnieją jednak wyjątki w przypadku nagłych wypadkach losowych.
Lekarze muszą leczyć pacjentów kart medycznych w taki sam sposób, jak pacjentów prywatnych.

Wybierając  source url lekarza:

Należy udać się  się do lokalnego Ośrodka Zdrowia gdzie dostaniesz listę lekarzy GP wraz z formularzem zgłoszeniowym. Po wypełnieniu formularza i akceptacji lekarza stajesz się jego pacjentem.

 Może się zdarzyć, że lekarz będzie niechętny do przyjęcia nowego pacjenta. (z powodu zbyt wielu pacjentów. Lekarze nie powinien mieć więcej niż 2000 pacjentów). Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć lekarza, który cię przyjmie, a kolejni trzej lekarze odmawiają Ci usługi, wówczas HSE  przydzieli cię do lekarza.

Karta medyczna zawiera  imię i nazwisko, datę urodzenia i numer (PPSN) i datę , w przypadku kiedy karta jest wydawana na czas określony. Po upływie tego czasu nastąpi weryfikacja uprawnień do danej karty.

Usługi świadczone przez lekarzy na podstawie Ogólnych Usług Medycznych (GMS).

Umowa lekarzy z HSE określa zakres usług, które lekarz musi zapewnić dla posiadaczy kart medycznych. Ogólnie rzecz biorąc, usługi te muszą być świadczone na tym samym poziomie i na takich samych zasadach jak usługi dla pacjentów prywatnych. Oznacza to, że, na przykład, czas zabiegu musi być taki sam dla wszystkich pacjentów, dostęp do wizyty w domu musi być również taki sam, etc.

 

Wśród usług , które lekarz GP musi zapewnić posiadaczom  kart medycznych są:

- usługi konsultacyjne w poradni medycyny rodzinnej lub w domu,
- właściwe i konieczne leczenie, które jest dobierane indywidualnie, w tym również usługi  szczepień dla dzieci.

-wymaganezaświadczenia lekarskie, np. z powodu nieobecność w pracy, lub do celów ośrodka socjalnego.  Karta medyczna obejmuje kwestię pierwszego i ostatniego zaświadczenia zdrowia odnośnie  nieobecność w pracy.

-recepty na  leki i sprzęt medyczny jeśli takowy jest wymagany.

Istnieją pewneusługi, co do których lekarz nie jest zobowiązany aby zapewnić je bezpłatnie jest to badanie wzroku w przypadku prawa jazdy czy polisy ubezpieczeniowej na życie.

Służby ratunkowe

Lekarze GP muszą zapewnić lub zorganizować świadczenie odpowiednich służb ratowniczych dla swoich pacjentów kart medycznych.

Przeprowadzka do innej  miejscowości.
W przypadku przeprowadzki i zmiany lekarza należy ponownie ubiegać się o nową kartę medyczną z formą akceptacji nowego lekarza. Istniejąca karta medyczna pozostaje ważne przez trzy miesiące. Aby korzystać z karty medycznej podczas tych trzech miesięcy, należy dokonać uzgodnień z lokalnym Zarządem Opieki Zdrowia.

Jak aplikować.
Należy udać się do lokalnego Zarządu Opieki Zdrowia gdzie dostaniesz listę lekarzy .więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >