Rodzaje zatrudnienia
Together-Razem

Kalendarium

 Donate with JustGiving

get link

Rodzaje zatrudnienia

28/01/2017 - 13:01
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w maju 2004 roku, Irlandia zdecydowała się na otwarcie granic dla obywateli polskich, chcących przyjechać i pracować w Irlandii. Warunki, obowiązki i rodzaje zatrudnienia pracownika kodyfikuje szereg przepisów, m.in. Terms of Employment (Information), z aktualizacjami - https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Sample_Terms_of_Employment.pdf
 
Osoba zatrudniona na terenie Irlandii, która za wykonywaną pracę otrzymuje regularne wynagrodzenie, według prawa posiada kontrakt, czyli umowę o pracę, niezależnie od tego czy taka umowa została sporządzona na piśmie. Jednakowoż przyjmuje się, że pracodawca ma obowiązek, co do wystawienia na piśmie, potwierdzenia zatrudnienia pracownika w ciągu dwóch miesięcy. Taki kontrakt musi zawierać pewne stałe elementy, do których zaliczamy: 
dane pracownika i pracodawcy wraz z pełną nazwą i adresem firmy, miejsce wykonywania pracy, rodzaj wykonywanej pracy, data jej rozpoczęcia (data wygaśnięcia- w przypadku umowy  na czas określony) oraz stanowisko, stawka wynagrodzenia w euro na godzinę- jej wysokość ustalona jest na podstawie  National Minimum Wage Act. Podaje się również termin wypłaty wynagrodzenia oraz częstotliwość (tydzień/miesiąc), godziny pracy z pełnym określeniem godzin nadliczbowych, a także prawa do przerw, płatnego urlopu, oraz wynikające z chwilą utraty zdolności do pracy (choroba, wypadek). 
 
Zakłada się, że tydzień pracy w Irlandii liczy maksymalnie 48 godzin. Może być on jednak uśredniany w okresach 4,6,12 - miesięcznych, w zależności od przyjętych parametrów. 
Od liczby przepracowanych godzin, zależy niekiedy możliwość skorzystania z określonych praw. Dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie kontraktu w niepełnym wymiarze godzin, tzw. part-time employee. Prawa takich osób kodyfikują przepisy The Protection of Employees (Part Time Work) Act 2001 -https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Guide_to_Protection_of_Employees_Part-time_Work_Act.pdf. 
 
W myśl powyższego aktu prawnego, taka osoba wpisuje się w definicję „pracownika, którego normalna liczba godzin pracy jest mniejsza niż normalna liczba godzin pracy pełnoetatowego pracownika. Osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin, nie musi mieć przepracowane, co najmniej 8 godzin w tygodniu, i legitymować się ciągłością 13 przepracowanych tygodni, aby móc korzystać z praw, wynikających z powyższego aktu prawnego”. 
 
Umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem może być zawarta na czas określony. Osoby zatrudnione w oparciu o przepisy The Protection of Employees (Fixed Term Work) Act 2003 (http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/act/29/enacted/en/html), są określane jako fixed-term employees. Taka umowa może być odnawiana na takich samych zasadach w przyszłości, istnieją jednak ograniczenia. Pracownicy w oparciu o wspomniane umowy, mogą pracować nie więcej niż przez ciągły okres czterech lat. Osoby pracujące w ramach tego typu umów są ustawowo chronieni przed nieuzasadnionym, lub niezgodnym z prawem zwolnieniem. Szerzej na temat niniejszych przepisów: 
 
https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Guide<_Protection_of_Employees_Fixed-term_Work_Act.pdf
 
 
Kontrakt o pracę może obejmować tzw. okres próbny. W takiej sytuacji, pracownikowi nie przysługują prawa z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z literą prawa, dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą podejmować pracy, z wyjątkiem kilku ściśle określonych sytuacji. Dzieci powyżej 14 i 15 roku życia mogą wykonywać lekkie prace. Pracodawca zatrudniający osoby poniżej 16 lat, musi dodatkowo spełnić klika wymogów formalnych, na przykład, uzyskać kopię certyfikatu urodzenia, uzyskać pisemną zgodę na pracę od formalnego opiekuna prawnego.   
 
Irlandzkie przepisy przewidują również zatrudnienie dorywcze. Co prawda, nie istnieje definicja pracownika dorywczego, jednak przyjmuje się, że jest to osoba, która pozostaje 
w oczekiwaniu i wzywana jest do pracy tylko wtedy, gdy pojawia się taka potrzeba i nie ma 
z góry zagwarantowanych godzin pracy. Pracownik dorywczy - casual employee - wykonuje określone zadania w ciągu stałych godzin lub na podstawie określonych terminów obecności. W tym miejscu warto podkreślić, że w znaczeniu prawa pracy, casual employee jest pracownikiem.
 
Dla osób, które zainteresowane są podjęciem pracy w Irlandii, podajemy kilka stron internetowych z ofertami pracy: 
 
http://www.irishjobs.ie – baza ofert pracy w Irlandii;
http://www.monster.ie - baza CV i ofert pracy;
http://www.recruitireland.ie – wyszukiwarka ofert pracy w Irlandii;
http://www.jobs.ie/
 
Od 2016 roku, minimalna stawka godzinowa za pracę w Irlandii wynosi 9,25 euro. 
 
 
opr. na podst Citizen Information Website -  Paweł Łuszczak styczen 2017

 

więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

get link
więcej >