Kwoty zwolnione od podatku
Together-Razem

Kalendarium

 Donate with JustGiving

Kwoty zwolnione od podatku

28/01/2017 - 13:06
Prawidłowe obliczenie kwoty wolnej od podatku polega na prawidłowym określeniu podstawowej ulgi - Personal Tax Credit - w odniesieniu do wysokości uzyskiwanych dochodów oraz statusu na rynku pracy. Dla osoby, która rozlicza się samodzielnie, podstawowa ulga wynosi 1650 euro. Dodatkowo, jeżeli ta osoba jest zatrudniona na umowę 
o pracę, otrzymuje ulgę w tej samej wysokości, tzw. kredyt podatkowy pracownika (1650 euro), co daje łącznie 3300 euro. Wykonując proste obliczenia, stwierdza się, że przy 20% podatku dochodowym osoba ta musi zarobić powyżej 16 500 euro rocznie, aby przekroczyć wysokość 3300 euro- wymóg płatności podatku. Zatem, co do zasady, kwota wolna od podatku w irlandzkim systemie skarbowo-podatkowym, w niniejszym przypadku, wynosi 16 500 euro.  
Należy jednak pamiętać o różnych wariantach rozliczania dochodu, co przy odpowiednim wariancie rozliczeniowym, wpływa na obowiązek podatkowy. W przypadku małżeństwa, 
w którym dwie osoby pracują, każda z nich ma prawo do kwoty 3300 euro w ramach dedykowanych kredytów podatkowych. Natomiast w sytuacji, gdy jedna osoba nie pracuje, wówczas pracujący małżonek uprawiony jest do dodatkowego naliczenia kwoty 1650 euro  Personal Tax Credit partnera, co sumarycznie wskaże na sumę 4950 euro, co przełoży się na kwotę wolną od podatku, w skali roku na poziomie ok. 24750 euro. Przy czym, osoba niepracująca, w przypadku opieki nad dzieckiem, może uzyskać dodatkowo kolejne tysiąc euro w ramach ulgi podatkowej Home Carer Tax Credit (kwota tej ulg w obecnej wysokości została podwyższona w ramach zapisów budżetowych na 2017 rok). 
 
Podkreśla się, że osoby z dochodami poniżej 13 tysięcy euro, oraz nieposiadający karty medycznej, nie są zobowiązane do uiszczania opłat z tytułu ubezpieczenia społecznego - Universal Social Charge.
 
W przypadku osób w 65 roku życia i powyżej, istnieją limity podatkowe, poniżej których nie istnieje obowiązek podatkowy. Jeżeli całkowity dochód jest mniejszy niż: 
 
18 tysięcy euro - dla osób pozostających poza związkiem małżeńskim, wdowców lub żyjącego partnera cywilnego;
30 tysięcy euro - dla związków małżeńskich i związków partnerskich; 
 
Powyższe limity ulegają zwiększeniu o 575 euro dla każdej kategorii, w przypadku posiadania jednego lub dwójki dzieci, oraz odpowiednio o 830 euro na każde kolejne dziecko.  
 
Szczegółowe zapisy dostępne pod tym linkiem: 
 
http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/income_tax_credits_and_reliefs/older_peoples_tax_credits_and_reliefs.html
 
 
opr. na podst Citizen Information Website -  Paweł Łuszczak styczen 2017
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >