Podatek dochodowy od osób fizycznych
Together-Razem

Kalendarium

Podatek dochodowy od osób fizycznych

28/01/2017 - 13:05
Irlandzki system podatkowy w odniesieniu do podatku dochodowego - Personal Income Tax - przewiduje dwie stawki - 20% i 40%. Są one ściśle skorelowane z osiąganym dochodem oraz  bieżącą sytuacją rodzinną: 
 
Próg podatkowy 20% obejmuje dochód w wysokości: 
 
33 800 euro dla osób pozostających poza związkiem małżeńskim lub partnerskim 
 
37 800 euro dla osoby samotnie wychowującej dzieci
 
42 800 euro dla małżeństwa lub związku partnerskiego, gdzie jedna osoba nie osiąga dochodu
 
67 600 euro dla małżeństwa, w którym obydwie osoby pracują
 
 
Należy podkreślić, że przekroczenie któregokolwiek z wyżej wymienionych progów podatkowych, nie skutkuje automatycznie objęciem całości dochodów, wyższą stawką podatkową. Dla przykładu, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym jedna osoba nie osiąga dochodu, w ciągu roku podatkowego osiągnie dochód 45 000 tysięcy euro, to kwota 42 800, będzie opodatkowana stawką 20%, natomiast nadwyżka- 2 200 euro, obliczona zostania według stawki 40%.  
 
 
opr. na podst Citizen Information Website -  Paweł Łuszczak styczen 2017
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event! follow url  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

click
więcej >