Płace i podatki
Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

Płace i podatki

28/01/2017 - 13:04
Stan na rok 2017 minimalna stawka godzinowa za pracę w Irlandii wynosi  9,25 euro W ogólnym odbiorze panuje przekonanie, że system podatkowy w Irlandii charakteryzuje się przejrzystą formą i stosunkowo niskimi podatkami. Był on niewątpliwie jednym z czynników, który zdecydował o sukcesie gospodarczym Zielonej Wyspy. 
W irlandzkim systemie prawnym, funkcjonują następujące podatki: 
 
Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych, którego wielkość uzależniona jest od osiąganych dochodów, obecnie obowiązują dwie stawki podatkowe- 20% i 40%.  
 
Corporate Income Tax - podatek od dochodów od osób prawnych, podstawowa stawka podatku wynosi 12,5%. Irlandzkie prawo podatkowe przewiduje również inne stawki podatkowe oraz zwolnienia. Podwyższona stawka zakłada 25% na firmy uzyskujące dochody z operacji finansowych. Natomiast stawka 6,5% dotyczy zysków firm z działalności badawczo-rozwojowej realizowanej w Irlandii. Nowo powstałe firmy, w określonych ramach prawnych, w przypadku braku przekroczenia określonego dochodu, mogą być zwolnione 
z obowiązku uiszczenia daniny. 
 
 
Value Added Tax (VAT) - podatek od wartości dodanej, nakładany na wybrane usługi
 i towary. Podstawowa stawka wynosi 23%. Wybrane towary i usługi są opodatkowane według preferencyjnych stawek: 
13,5% - określone rodzaje żywności, usługi remontowe. 
9% - usługi cateringowe, hotelowe, turystyczne, fryzjerskie, itp. 
5% - rolnictwo, 4,8% - obrót zwierzętami hodowlanymi.
Istnieje również tak zwana zerowa stawka podatku VAT. W myśl regulacji, podatek VAT nie zostanie nałożony na książki, niektóre farmaceutyki, sprzęt rehabilitacyjny czy ubranka dziecięce. 
 
Universal Social Charge –  obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (zdrowotne i socjalne) płacone przez pracowników. Jeżeli roczny dochód wynosi mniej niż 13 tysięcy euro, nie ma obowiązku podatkowego w tym aspekcie. Jeżeli dochód wynosi więcej niż 13 tysięcy euro, wówczas płacimy składki na ubezpieczenie społeczne, według klucza wysokości dochodów. Istnieje kilka stawek: 0.5%, 2.5%, 5%, 8% oraz 11% dla dochodu powyżej 100 tysięcy euro. 
Po stronie pracodawcy również istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - Pay Related Social Insurance w wysokości 8,50% oraz 10.75% od wynagrodzeń swoich pracowników. Istnieją także niższa składki, które są kalkulowane według wysokości tygodniowych zarobków. Co do zasady, PRSI jest obliczany na bazie rozliczeń tygodniowych w oparciu o dochód brutto pomniejszony o stosowne zwolnienia. 
Składka nie jest również odkładana przez osoby, które pobierają zasiłki oraz od dochodów objętych wyłącznie podatkiem od dochodów z depozytów bankowych (DIRT). 
 
 
Excise Duty – podatek akcyzowy, obciąża między innymi wyroby tytoniowe, alkohol 
i paliwo. 
 
Deposit Interest Retention Tax – jest to podatek od dochodów osiągniętych z depozytów bankowych: oszczędności lokat, potrącany bezpośrednio przez banki. Polskim odpowiednikiem tego podatku jest tzw. podatek Belki, czyli danina od dochodów kapitałowych. Obecnie wynosi 39%, planuje się natomiast obniżkę do 33%, do 2020 roku. 
 
Stamp Duty – tzw. opłata skarbowa, jednorazowy podatek którym obarczone są w Irlandii niektóre czynności prawne, na przykład kupno lub sprzedaż nieruchomości.
 
 
opr. na podst Citizen Information Website -  Paweł Łuszczak styczen 2017


więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

source link
więcej >