Together-Razem
17/04/2013 - 10:25

Prawa i obowiązki wynajmującego

Napisane przez 

Państwa główne prawa i obowiązki jako prywatnego wynajmującego lokal mieszkalny wynikają z prawa o właścicielach nieruchomości oraz z umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej przez Państwa i właściciela nieruchomości. Głównymi aktami prawnymi regulującymi prawa i obowiązki z tytułu najmu są Ustawa o właścicielach i najemcachlokali z lat 1967 – 1994 oraz Ustawa o najmie lokali mieszkalnych z 2004 roku. Poniżej przedstawiono w ogólnym zarysie prawa i obowiązki najemcy.

 

Kiedy odpowiednie mieszkanie zostanie znalezione, należy dokładnie zapoznać się z warunkami najmu, takimi jak: wysokość czynszu, termin płatności, czy w skład czynszu wchodzą rachunki za gaz, prąd, wywóz śmieci, na jak długo zawarta jest umowa itp. Większość właścicieli prosi o wpłacenie kaucji, zazwyczaj w wysokości miesięcznego czynszu, a także o płacenie czynszu z góry. Zawsze proś o potwierdzenie wpłaty. Kaucja zostanie zwrócona w chwili opuszczania mieszkania, zakładając, ze wszystkie należności zostały uregulowane, a sama nieruchomość nie została zniszczona. Wszyscy właściciele powinni prowadzić książkę wynajmu (choć wielu tego nie czyni), która zawiera informacje o właścicielu oraz dokumentuje wpłacenie kaucji i płacenie miesięcznego czynszu. 
Właściciel może poprosić cię o podpisanie umowy najmu. Jest to pisemne porozumienie określające uzgodnione warunki najmu. Wynajem zazwyczaj obejmuje określony czas (np. 6 lub 12 miesięcy), a w przypadku opuszczenia mieszkanie przed upływem terminu umownego konieczne może okazać się zapłacenie czynszu za pozostały okres umowy. Jeżeli podpisujesz umowę najmu razem z innymi osobami, stajecie się nawzajem odpowiedzialni za płacenie swojego czynszu. Jeżeli nie rozumiesz warunków określonych w umowie najmu, skontaktuj się z naszym biurem alboudaj sie do Threshold, w celu uzyskania bezpłatnej porady przed podpisaniem umowy. 
 Threshold
follow link 22 South Mall 
Cork 
Ireland 
Tel:(021) 427 8848 
Fax:(021) 480 5111 
Homepage: http://www.threshold.ie 
Email: advicecork@threshold.ie 
 
Jako lokator masz prawo:
 
Prawo do spokojnego i wyłącznego korzystania z lokalu.
Prawo do określonych minimalnych standardów lokalu.
Prawo do książeczki opłat czynszowych.
Prawo do kontaktowania się z właścicielem lub jego przedstawicielem w rozsądnych godzinach.
Prawo do uzyskania odpowiednich danych koniecznych do skontaktowania się z właścicielem (numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, adresy do korespondencji, itd.).
Właściciel może wejść do wynajmowanego mieszkania wyłącznie za zgodą najemcy. Jeżeli właściciel musi dokonać naprawy lub kontroli lokalu, powinno to zostać wcześniej ustalone, z wyjątkiem nagłych sytuacji.
Prawo do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych w związku z naprawami, leżącymi w gestii właściciela.
Prawo do przyjmowania gości na noc lub krótki okres, chyba że zostało to wyraźnie zabronione w umowie najmu.
Wszystkie domy muszą posiadać certyfikację energetyczną budynku BER stwierdzającą ich jakość energetyczną. Pomoże to dokonać świadomego wybory przy porównywaniu nieruchomości do wynajęcia.
 
Jestes jednakze zobowiązany do informowania właściciela o dodatkowych osobach mieszkających w lokalu.
 
Prawo do pewnego okresu wypowiedzenia w razie wypowiedzenia umowy najmu.
Prawo do zgłaszania sporów do Komisji ds. prywatnego najmu lokali mieszkalnych, bez ponoszenia kary.
Prawo do posiadania kopii rejestru zgłoszenia w PRTB dotyczącego wynajmowanego lokalu
Od 1 stycznia 2009 r. wszystkie domy na wynajem powinny posiadać świadectwa energetyczne budynku (Building Energy Rating — BER). BER zawiera charakterystykę efektywności energetycznej budynku. Ma to ułatwić najemcom dokonanie świadomego wyboru spośród porównywanych nieruchomości.
 
Na mocy części 4 ustawy o najmie nieruchomości (Residential Tenancies Act) z 2004 r. mają Państwo prawo do ochrony umowy najmu w czteroletnich cyklach. Gwarantowana w ten sposób umowa najmu jest określana jako „najem podlegający części 4”. Jeśli zamierzają Państwo skorzystać z ochrony wynikającej z części 4 wyżej wymienionej ustawy (np. kontynuować najem przez maksymalnie cztery lata), powinni Państwo poinformować o tym pisemnie właściciela nieruchomości w terminie od trzech do jednego miesiąca przed wygaśnięciem umowy najmu na czas określony. 
 
Obowiązki najemcy prywatnie wynajmowanego lokalu
Lokator musi:
płacić terminowo czynsz
utrzymywać lokal w dobrym stanie
informować właściciela o konieczności napraw oraz umożliwić mu dostęp do lokalu w celu ich dokonania
umożliwić właścicielowi wejście do lokalu (po wcześniejszym ustaleniu terminu) w celu przeprowadzenia rutynowych kontroli poinformować właściciela o osobach mieszkających w lokalu.
unikać powodowania szkód i uciążliwego zachowania.
starać się , by na skutek działań lokatora właściciel nie popadł w konflikt z prawem.
stosować się do wszelkich szczególnych warunków zawartych w umowie najmu, zarówno ustnej, jak i pisemnej.
przekazać właścicielowi informacje wymagane do dokonania rejestracji w PRTB oraz, w razie potrzeby, podpisać formularz rejestracyjny.
poinformować właściciela przed upływem ostatniego miesiąca umowy na czas określony, zawartej na okres dłuższy niż sześć miesięcy o zamiarze skorzystania z ochrony zapewnionej przez Część 4 Ustawy o najmie lokali mieszkalnych z 2004 roku (np. pozostać w lokalu przez okres do czterech lat).
Należy pamiętać, że w razie nieprzestrzegania warunków umowy najmu, dochodzenie swoich praw może być utrudnione.
 
 
Jeżeli wszedłeś w spór z właścicielem wynajmowanego przez ciebie mieszkania, możesz także skontaktować się z Private Residential Tenancies Board (Zarzad Włascicieli Kwater Prywatnych). 
Private Residential Tenancies Board
PO Box 11884 
Dublin 2 
Ireland 
Tel:+353 (0)1 635 0600 
Fax:+353 (0)1 635 0601 
Homepage: http://public.prtb.ie/ 
Email: information@prtb.ie 
 
oprac.na podst informacji Citizenship Information Centre
Czytany 24811 razy

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
English classes Autumn 2017 - enroll now

New English Language courses at Together-Razem Centre start in the middle of September. Our courses are recommended by various local organizations focused on social inclusion and also by the Department of Social Protection. We offer classes for all levels of proficiency - from beginners to advanced. Our highly qualified and experienced teachers guarantee a high standard of lessons which are focused greatly on development of practical use of the language and are conducted in small groups (max 13 students). Additionally, for those who want to improve their fluency in spoken language, we offer conversations with a native speaker. On a successful completion of the course and after passing a final exam each participant receives a certificate. We can also provide documentary evidence to Social Welfare Office to certify participation in the language course. The cost of a 10 week course is only €99. At the moment we have places available  on Monday at 5.30-7.00pm, Tuesday at 10-11.30am  and  on Thursday at 6.00-7.30pm. More levels and groups are subject to the number of students interested in participation. Please check you English level first HERE

więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >