System edukacji
Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

System edukacji

21/01/2015 - 21:46
W Irlandii edukacja obowiązkowa jest dla dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia lub do momentu ukończenia  II stopnia szkoły średniej.
Irlandzki system edukacji składa się z :
- poziomu podstawowego,
- szkoły średniej –podzielonego na dwa III-letnie okresy nauczania,
- trzeciego poziomu-szkolnictwa wyższego.
 
Edukacja finansowana jest przez państwo, chyba że zdecydujesz się wysłać swoje dziecko do prywatnej placówki.
Większość dzieci w Irlandii rozpoczyna naukę pierwszego poziomu w szkołach podstawowych ( primary school) w wieku 4 lub 5 lat. Zgodnie z prawem, dzieci mogą być zapisane do szkoły podstawowej w wieku od 4 roku życia. Formalną edukację muszą zacząć  w wieku 6 lat. Szkoła podstawowa trwa 8 lat. Pierwsze 2 lata to nauczanie początkowe, następne to klasy od 1-6.
 
Główny sektor szkolnictwa składa się z różnych typów szkół podstawowych, w tym szkół wyznaniowych, szkół, w których prowadzi się zajęcia po  irlandzku (tz. Gaelscoileanna), szkół specjalnych i prywatnych szkół podstawowych. Edukacja w podstawowych szkołach  państwowych jest bezpłatne, finansowana przez rząd i lokalne władze.
 
 Zapisanie dziecka do szkoły podstawowej.
Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, należy sprawdzić listę szkół w swojej okolicy. Następnie należy skontaktować się z wybraną szkołą, by sprawdzić czy jest wolne miejsce. W przypadku braku miejsc, szkoła może wpisać dziecko na listę oczekujących lub poszukać miejsce w innej szkole. Pierwszeństwo mają dzieci należące terytorialnie do danej szkoły, chyba, że dana placówka prowadzi rekrutację według własnych zasad. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są zwykle kształcone  w szkołach ogólnodostępnych.
 
source link Życie w szkole.
Długość dnia szkolnego w szkole podstawowej wynosi 5 godzin i 40 minut. Obejmuje to czas lekcyjny i czas przerw, które są zwykle około 11 i 12:30. Szkoły podstawowe mogą skrócić dzień szkolny dla dzieci w ich pierwszych 2 latach ( tz. junior infants i senior infants)oraz w trzecim roku w szkole podstawowej ( tz. first class). 
Szkoły podstawowe muszą być otwarte przez co najmniej 183 dni w każdym roku szkolnym ,a zamknięte w lipcu i sierpniu, w Boże Narodzenie i Wielkanoc.
W wielu szkołach w porozumieniu z rodzicami  wprowadzono mundurki, które można zakupić w danej szkole.Za prowadzenie szkół odpowiedzialny jest dyrektor ( principal). Każda klasa ma nauczyciela, który uczy wszystkich przedmiotów. W niektórych mniejszych szkołach jeden nauczyciel może mieć więcej niż jedną klasę. Szkoły mogą zatrudniać dodatkowych nauczycieli, pomagających dzieciom z trudnościami opanowania materiału, jaki i nauczycieli uczących dodatkowo języka angielskiego. Jeśli chodzi o prace domowe, każda szkoła wypracowała sobie swój własny system.
Dzieci rozpoczynające szkołę po raz pierwszy zostaną zapisane do tz. klasy ,,junior infants”. Jeśli Twoje dziecko uczęszczało do szkoły wcześniej, wspólnie z nauczycielem zadecydujesz do której klasy zostanie zapisane. 
W przypadku nieobecności dziecka w szkole, rodzić ma obowiązek powiadomić o tym i podać termin powrotu na zajęcia. Jeśli przenosimy dziecko do innej placówki , również należy zawiadomić szkołę o swojej decyzji  i poprosić o raport postępów edukacji dziecka.
Na mocy ustawy o edukacji z 1998 roku na koniec roku szkolnego szkoła musi dostarczyć raporty o każdym dziecku, a rodzicom zapewnić dostęp do dokumentacji szkolnej. Szkoły zazwyczaj organizują spotkania  rodzic-nauczyciel w ciągu roku szkolnego. Jednak w razie konieczności zawsze można skontaktować się z wychowawcą dziecka.
 
Rozwiązywanie problemów.
W pierwszej kolejności należy porozmawiać z wychowawca klasy, jeśli nie przyniesie to oczekiwanego skutku należy pójść do dyrektora szkoły , a następnie do przewodniczącego rady szkoły. Ostateczne rozwiązania naszego problemu możemy szukać u Rzecznika Praw Dziecka. 
 
Szkoła średnia podzielona jest na dwa cykle: 
 - I stopień-  od 12-15 roku życia, trwa trzy lata i jest ona  obowiązkowa. Młodzież ma do wyboru 4 typy szkól: klasyczną i tradycyjna( voluntary school) , wielokierunkową ( comprehensive), szkołę publiczną ( community) i szkołę zawodową.
Na zakończenie tego etapu szkoły uczniowie zdają egzamin uprawniający do nauki w szkołach II stopnia. Dyplom szkoły zasadniczej daje możliwość pracy w zawodzie , jednocześnie zamyka drogę do dalszego kształcenia.  
- II stopień – od 15-18 roku życia. Trwa również 3 lata, lecz jest nieobowiązkowa .Zdanie egzaminu na jej zakończenie, daje możliwość kształcenia się na wyższych uczelniach.
 
Trzeci poziom edukacji.
Edukacja trzeciego poziomu składa się z wielu sektorów. Sektor uniwersytet, sektor technologiczny i kolegia edukacji są zasadniczo finansowane przez państwo. Ponadto istnieje szereg niezależnych prywatnych uczelni.
Istnieje siedem uniwersytetów, które są niezależne i samorządne. Oferują one programy studiów licencjackich, na poziomie magisterskim i doktorskim.
Sektor technologiczny obejmuje instytuty technologii, które zapewniają programy kształcenia i szkolenia w dziedzinach: biznesu, nauki, inżynierii, lingwistyki i muzyki na poziomie certyfikatów, dyplomów i stopni. Departament Edukacji i Umiejętności ponosi całkowitą odpowiedzialność za ten sektor.
Tytuł licencjata (bachelor) uzyskuje się po 3-4 latach studiów stacjonarnych. Następnie  możemy ubiegać się o tytuł magistra, studia trwają od 1-3 lat. Najwyższe kwalifikacje daje doktorat.
Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc ze strony uczelni. Istnieje możliwość zapisania się do klasy w szkole integracyjnej lub szkoły przeznaczonej dla konkretnej niepełnosprawności. 
 
 
Grudzień 2014r.
 
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >