Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

Zasiłek tacierzyński

22/03/2017 - 16:13
 Co należy wiedzieć? 
Zasiłek tacierzyński dostępny jest na każde dziecko urodzone lub adoptowane, właściwe przepisy w tym zakresie obowiązują od 1 września 2016 roku. Musimy mieć wyrobioną tzw. Kartę Usług Publicznych (identyfikuje nasze dane oraz umożliwia korzystanie z usług publicznych). Zasiłek przysługuje osobom, które spełnią kryteria związane z określoną liczbą odprowadzonych składek na społeczne - Pay Related Social Insurance. 
Jeżeli pracujemy na podstawie umowy o pracę, minimalny okres składkowy wynosi:
co najmniej 39 tygodni w ciągu 12 miesięcy przed pierwszym dniem urlopu;
co najmniej 39 tygodni, liczonych od pierwszego dnia pracy lub płaconych i zaliczonych w ciągu roku przed rokiem bezpośrednio poprzedzającym okres urlopu, lub w roku poprzedzającym wzięcie urlopu;  
co najmniej 26 tygodni składkowych w ciągu roku następującego przed rokiem poprzedzającym okres urlopu oraz 26 tygodniowych składek w okresie 2 lata poprzedzającym urlop;  
W przypadku osób samozatrudnionych, potwierdzony okres składkowy wynosi: 
52 tygodnie w roku podatkowym poprzedzającym urlop; 
52 tygodnie w roku podatkowym następującym przed rokiem poprzedzającym okres urlopu; 
52 tygodnie w roku podatkowym następującym 2 lata przed rokiem urlopu; 
W przypadku niespełnienia kryteriów 52 tygodni składkowych, osoby samozatrudnione mogą wykorzystać składki odprowadzane w okresie zatrudnienia. 
Zasiłek ojcowski, począwszy od 2016 roku do 13 marca 2017, wynosił 230 euro tygodniowo. Natomiast od 13 marca 2017 roku stawka poszła w górę o 5 euro, beneficjencie otrzymają zatem 235 euro tygodniowo. Kwota wpłacana jest bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy. Można również wskazać numer konta pracodawcy, w celu przekazywania świadczenia. Środki wypłacane są co dwa tygodnie.
 
Jak wygląda procedura? 
Otrzymanie zasiłku powiązane jest okresem urlopu ojcowskiego. Co do zasady, stosowny wniosek o urlop należy złożyć nie później niż cztery tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu (12 miesięcy w przypadku osób samozatrudnionych). 
Pracownik musi wypełnić odpowiedni wniosek - http://www.welfare.ie/en/pdf/PB1.pdf. Po stronie pracodawcy leży natomiast wypełnienie poniższego wniosku - http://www.welfare.ie/en/pdf/PB2.pdf.     
 
Po stronie osoby ubiegającej się o świadczenie leży również przedstawienie dokumentu potwierdzającego spodziewaną datę urodzenia dziecka, wydawany przez lekarza prowadzącego ciążę małżonki, partnerki lub certyfikat potwierdzający datę urodzenia - 
w przypadku, gdy ubiegamy się o urlop tacierzyński już po narodzinach dziecka. 
 
Jeżeli pracujemy na podstawie samozatrudnienia, wypełniamy ten wniosek - http://www.welfare.ie/en/pdf/PB1.pdf. 
Należy również dostarczyć, wypełniony certyfikat potwierdzający spodziewaną datę urodzin lub aktualną datę urodzenia - http://www.welfare.ie/en/pdf/PB3.pdf. 
 
Wniosek o zasiłek 
Wypełnione dokumentu składamy w formie elektronicznej na stronie - https://www.mywelfare.ie. Aby ubiegać się o zasiłek, musimy posiadać Kartę Usług Publicznych. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, podajemy dane departamentu zabezpieczenia socjalnego: 
Paternity Benefit Section
Department of Social Protection
McCarter's Road
Buncrana
Donegal
Ireland 
Tel:(01) 471 5898 
Locall:1890 690 690 
Homepage: http://www.welfare.ie 
Jeżeli dziecko urodzi się przedwcześnie, przed planowanym terminem urlopu tacierzyńskiego i datą pobrania pierwszego zasiłku, pracodawca powinien wysłać pismo do departamentu zabezpieczenia socjalnego ze zaktualizowanymi datami. Osoby samozatrudnione są zobowiązane na własną rękę wysłać takowe pismo, z stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi zaktualizowane terminy. W sytuacji, gdy noworodek będzie poddany hospitalizacji, również istnieje możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu oraz pobierania zasiłku.    
 
source Zasiłek tacierzyński, a inne świadczenia socjalne? 
W sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o ww. zasiłek otrzymuje inne świadczenia socjalne, wówczas kwalifikuje się na połowę stawki zasiłku. Do świadczeń, o których mowa zaliczamy m.in.: 
One-Parent Family Payment 
Widower's and Surviving Civil Partner's (Contributory) Pension 
Widower's and Surviving Civil Partner's (Non-Contributory) Pension 
Death Benefit by way of Widow's/Widower's/Surviving Civil Partner's or Dependent Parents' Pension (under the Occupational Injuries Scheme)


Opracował Pawel Łuszczak w opraciu o stronę www.welfare.ie


więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

source url
więcej >